Stacks Image 43

Zemský
archiv
v Opavě

POBOČKA OLOMOUC

O archivu

Fondy olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě pocházejí z písemné produkce církevních, politických, hospodářských a jiných původců. Z významnějších fondů je možno jmenovat celek, jehož původcem bylo biskupství a pozdější arcibiskupství olomoucké - fondy Arcibiskupství Olomouc, Arcibiskupská konsistoř Olomouc, Metropolitní kapitula Olomouc, Ústřední ředitelství arcibiskupských statků a Lenní dvůr Kroměříž. Společně s písemnosti kapituly byl do archivu převzat i soubor více než šesti set rukopisů, z nichž nejstarší pochází z poloviny 11. století.

V pobočce je uložen rovněž archiv staré olomoucké univerzity a řada pozůstalostí osobností, které se významně zapsaly do vědeckého, literárního i církevního života regionu (např. Jiří Daňhelka, O.F. Babler, Antonín Frel, Karel Dostál-Lutinov, Václav Stratil, Václav Burian a další). Badatelé nejčastěji využívají Sbírku matrik bývalého olomouckého kraje, která pokrývá oblast Olomoucka, Přerovska, Šumperska a Rýmařovska. Kromě písemností politické, soudní a finanční správy, zahrnující období od druhé poloviny 19. století do roku 1960, jsou v pobočce uloženy rovněž archivy bývalých velkostatků, na něž navazují pro novější dobu písemnosti vzniklé z činnosti státních lesů a statků, a také rodinné archivy bývalých držitelů velkostatků, z nichž nejvyužívanější jsou Rodinný archiv Žerotínů, Bludov a Rodinný archiv Kleinů-Wiesenbergů. Z novodobých fondů patří k nejrozsáhlejším Obchodní a živnostenská komora Olomouc a také fondy některých průmyslových podniků a závodů, např. Sigma, MILO, ZORA, Moravia, Pramet či Stavoprojekt.

ZA v Opavě, pobočka Olomouc

ZA v Opavě, pobočka Olomouc

U Husova sboru 1191/10, 779 00 Olomouc

+420 585 236 121
+420 585 236 153
zapobocka@ol.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií ZA v Opavě, pobočky Olomouc.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace