Stacks Image 45

Státní
okresní
archiv

OPAVA

Publikace

PhDr. MEDKOVÁ, Marta: 50 let Státního okresního archivu Opava

MEDKOVÁ, Marta : 50 let Státního okresního archivu Opava
Státní okresní archiv Opava 2007, 100 s., formát A5,
ISBN 978-80-86388-50-2

Publikace, jak už sám název napovídá, je věnována uplynulému půlstoletí činnosti Státního okresního archivu Opava. Kromě úvodní stati, jež se obecně týká poválečného vývoje okresních archivů se zaměřením na bývalý Severomoravský kraj, se v jednotlivých chronologických oddílech zabývá vznikem a působením samostatných okresních archivů v Opavě, v Hlučíně a ve Vítkově i jejich předchůdců do roku 1960, obdobím marného hledání vhodných prostor Okresního archivu v Opavě v letech 1961 - 1971, nelehkou etapou mnoha stěhování a výstavby nového sídla archivu v letech 1972 - 1981, érou socialistického budování do roku 1989, časem překotných změn a svobodného rozvoje v letech 1990 - 2002 a konečně obdobím od roku 2003, kdy se Státní okresní archiv Opava stal nedílnou organizační součástí Zemského archivu v Opavě. Text doplňuje obrazová dokumentace a tabulky, které obsahují přehledy všech zaměstnanců opavského archivu, zápůjček, přednášek, exkurzí, množství a rozsahu archivních fondů včetně počtu badatelů. Publikaci pak uzavírají zajímavé osobní vzpomínky bývalých ředitelů archivu Jaroslava Bakaly, Václava Štěpána a Magdy Plačkové.

Českoslovenští legionáři – rodáci a občané okresu Opava 1914-1920

Napsala a uspořádala Mgr. Jitka Halabicová
Okresní úřad Opava – Státní okresní archiv Opava 2001, zdarma

Obsah:

Tato práce je jednou z řady obdobných publikacích mapujících legionářskou problematiku v jednotlivých regionech. Podnět ke zpracování tohoto tématu vzešel z Československé obce legionářské v Praze. Publikace Jitky Halabicové na 80 stranách přibližuje jednak obecné souvislosti vzniku a působení československých legií, přináší podrobnější portréty několika vybraných osobností z Opavska a obsahuje i abecední seznam legionářů podle jednotlivých obcí okresu. Její součástí je rovněž zajímavý obrazový materiál.

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace