Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Metodika

Zemský archiv v Opavě
se svými vnitřními organizačními jednotkami, státními okresními archivy, na území své působnosti:

kontroluje výkon spisové služby u veřejnoprávních původců

(§ 49 odst. 1 písm. a zákona č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů)

dohlíží na vyřazování dokumentů a na výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a vydává souhlas s jejich zničením u orgánů státní správy a samosprávy a u jimi zřízených či založených organizací a zařízení (včetně jejich předchůdců),

dohlíží na vyřazování dokumentů a na výběr archiválií vzniklých z činnosti organizací, osob a podnikatelských subjektů ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) a na vyřazování dokumentů zanikajících subjektů ve smyslu tohoto zákona.

Podrobnější informace, metodiku a popis povinností najdete v jednotlivých podkapitolách této sekce...

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace