Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

JESENÍK

O archivu

Státní okresní archiv Jeseník si vydobyl jako paměťová instituce nazastupitelné místo v kulturně historickém povědomí obyvatel okresu a města Jeseník. Archiv sídlí v areálu na Tovární ulici. Objekt je tvořen jednopatrovou centrální budovou, v níž se nacházejí kanceláře, badatelna, centrální depot, pořádací místnost s příjmem a dvěma navazujícími přízemními křídly. V prvním jsou tři depozitáře, v druhém, které uzavírá prostor dvora, jsou dvě garáže a další velký depot. V prvním patře centrální budovy má archiv k dispozici výstavní a konferenční místnost. Státní okresní archiv v Jeseníku nabízí badatelům 1384,9 bm materiálu regionálního charakteru, např. fondy okresních úřadů, okresního národního výboru, fondy obcí a na ně navazující fondy místních národních výborů. Jedním ze stěžejních fondů je Rodinný archiv Priessnitz – Ripper poskytující velké množství informací k osobnosti „vodního doktora“ Vincenze Priessnitze, k lázním na Gräfenberku a k historii vodoléčby vůbec. Pro badatele regionální historie jsou cenným zdrojem i osobní fondy archivářů a vlastivědných badatelů. O tíživém období Jesenicka v letech 1938-1948 vypovídají fondy nacistických politických stran a organizací, fondy okresní výbor KSČ Jeseník a akční výbor Národní fronty. Na okraji zájmu nezůstávají ani fondy škol, cechů, spolků a peněžních ústavů. Badatelům byly zpřístupněny i fondy děkanských a farních úřadů uložené v archivu na základě depozitní smlouvy s římskokatolickou církví. Badatelům můžeme předložit i zajímavé materiály z několika našich sbírek. (viz BADATELNA)
Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka vydává archiv vlastivědný sborník Jesenicko (od r. 2000) a pořádá semináře při svatováclavských setkáních. Významnou měrou se podílí na publikační a výstavní činnosti regionu. (viz PUBLIKACE)

Státní okresní archiv Jeseník

Státní okresní archiv
Jeseník

Tovární 18/10, 790 01 Jeseník

+420 584 411 710
info@je.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Jeseník.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace