Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

KARVINÁ

O archivu

Státní okresní archiv Karviná, který je od roku 2002 spolu s ostatními státními okresními archivy Moravskoslezského a Olomouckého kraje organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě, se nachází v centru Karviné na ulici Fryštátská č. 55/17. Archiv uchovává přes čtyři tisíce běžných metrů archiválií, které dokladují život na Karvinsku ve všech jeho sférách.

Archiválie jsou členěny do archivních fondů podle původců. Jedná se o fondy okresních úřadů bývalých politických okresů Fryštát, Těšín, později Český Těšín a Bohumín a na ně navazující fondy okresních národních výborů. Rovněž jsou uchovány fondy archivů jednotlivých měst a obcí, fondy městských a místních národních výborů. Ve fondech škol, zdravotnických zařízení, kulturních zařízení, děkanství a farních úřadů, nejrůznějších spolků, peněžních ústavů a dalších je možno nalézt podrobnější informace k dějinám těchto institucí a organizací.

Mezi nejvzácnější archiválie patří středověké pergamenové listiny, panovnické konfirmace a městské knihy. Nejstarší je pergamenová listina z 18. února 1377, která potvrzuje nadaci těšínského knížete Přemka farnímu kostelu ve Fryštátě.

Badatelům jsou k dispozici zajímavé materiály z několika sbírek, zejména pak ze sbírky pohlednic a fotografií. Rovněž je k dispozici archivní knihovna, která je zaměřena především na regionální historii, archivnictví a české dějiny.

Inspektoři státního okresního archivu zajišťují metodickou pomoc při výkonu spisové služby a také provádějí její kontrolu, vykonávají výběr archiválií ve skartačním i mimo skartačním řízení, vydávají potřebná potvrzení při likvidaci firem a podobně.

Zaměstnanci archivu vyřizují žádosti občanů týkající se zjištění pobytu obyvatel, jsou nápomocni při vyhledávání dokladů o době zaměstnání a školní docházky, v restitučních, pozemkových nebo majetkových záležitostech, či odškodného za nespravedlivé věznění nebo perzekuování v době války a poskytují jim také další výpisy, opisy a kopie z archivních materiálů.

Státní okresní archiv Karviná

Státní okresní archiv
Karviná

Fryštátská 55/17, 733 01 Karviná

+420 596 312 780
info@ka.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno


+420 596 312 735
badatelna@ka.archives.cz

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

(v pátek pouze výstavy: 8:00 - 14:00)

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Karviná.

Digitální archiv

 KARVINSKO ve stopách času
 Projekt stará KARVINNÁ
 Publikace o Karvinsku

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace