Stacks Image 45

Státní
okresní
archiv

OPAVA

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 1 965

 • POMŮCKY

  Záznamů: 879

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 58 461
  Skenů: 116 032

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 3 064
  Skenů: 6 612

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 14 267
  Skenů: 398 875

 • KRONIKY

  Záznamů: 1 121
  Skenů: 98 863

 • LISTINY

  Záznamů: 499
  Skenů: 1 902

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 805
  Skenů: 2 752

 • MATRIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 310
  Skenů: 305

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 13
  Skenů: 0

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 27
  Skenů: 3

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 133
  Skenů: 45 472

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 855
  Skenů: 869

 • SPOLKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 42 902
  Skenů: 222 316

 • VEDUTY

  Záznamů: 6
  Skenů: 6

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KNIHOVNA

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Na vyžádání se zpravidla předkládají 3 evidenční jednotky (jednotliviny, knihy, kartony).

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

K prezenčnímu studiu v badatelně je k dispozici rovněž archivní knihovna čítající více jak 9000 svazků a zhruba 250 titulů periodik. Zaměřena je především na regionální historii, archivnictví a české dějiny. Obsahuje však i množství titulů zabývajících se světovými dějinami či filozofií, dále právní literaturu a naučné slovníky.

Badatelna SOkA Opava
  • Kapacita a vybavení

   • 8 badatelských míst
   • 1 čtečka mikrofilmů
   • uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí

  • Informace pro badatele

   Materiál ke studiu předkládá obsluha badatelny v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:30 hodin.
   Vzhledem k vzdálenosti pobočných depozitářů je vhodné, aby se badatelé s předstihem informovali, zda je požadovaný materiál uložen přímo v centrálním pracovišti archivu, či zda jej zde musíme dovézt.

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese info@op.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.

  K fondům SOkA Opava:

   • Nejstarší archiválie

    Nejcennější a současně nejstarší v originále dochovanou archiválií je listina moravského markraběte Přemysla z roku 1247, kterou Opavě uděluje právo konání výročního trhu, jež byla uznána kulturní památkou.

    Záznam archiválie v Digitálním archivu

   • Zajímavé fondy

    Fondy uložené v SOkA Opava jsou tvořeny písemnostmi nejrůznějších subjektů bývalého okresu Opava. Jedná se mimo jiné o orgány místní i okresní správy a samosprávy, školy, zdravotnická a sociální zařízení, družstevní organizace – především jednotná zemědělská družstva okresu Opava, firmy, církevní instituce – hlavně římskokatolické fary, politické organizace a podobně. Z uvedeného množství fondů je možné upozornit na následující:

    Politická správa

    Okresní úřad Hlučín (1919) 1920 - 1938 (1947)
    Okresní úřad Opava I (1756) 1850 - 1938 (1949)

    Samospráva městská a obecní

    Archiv města Budišov nad Budišovkou 1389 - 1945 (1951)
    Archiv města Hlučín 1303 - 1945 (1952)
    Archiv města Kateřinky 1730 - 1939 (1952)
    Archiv města Opava 1247 - 1945 (1947)
    Archiv města Vítkov 1439 - 1917

    Okresní, městské a místní národní výbory

    Okresní národní výbor Hlučín (1935) 1945 - 1960 (1969)
    Okresní národní výbor Opava-venkov (1935) 1945 - 1949 (1954)
    Jednotný národní výbor Opava (1925) 1949 - 1954 (1960)
    Okresní národní výbor Opava (1945) 1954 - 1990 (1996)
    Ústřední národní výbor Opava 1945 - 1949 (1950)
    Okresní národní výbor Vítkov (1933) 1949 - 1960 (1969)
    Městský národní výbor Budišov n. Bud. 1945 - 1990
    Městský národní výbor Hlučín (1922) 1945 - 1990 (1992)
    Městský národní výbor Hradec n. Moravicí 1945 - 1990 (1993)
    Městský národní výbor Kravaře 1945 - 1990
    Městský národní výbor Opava (1813) 1945 - 1990 (1995)
    Městský národní výbor Vítkov 1945 - 1991

    Německá správa a organizace 1938 - 1945

    Landrát Opava 1938 - 1945
    NSDAP – okresní vedení Opava 1938 – 1945

    Justiční správa

    Okresní soud Hlučín (1908) 1920 - 1949 (1959)
    Okresní soud Opava 1850 - 1949 (1955)

    Politické organizace

    KSČ - okresní výbor Opava 1947 – 1989
    KSČ - okresní výbor Vítkov 1948 - 1960
    KSČ - okresní výbor Hlučín 1945 - 1960

    Církevní instituce

    Děkanský úřad Opava (1606) 1810 – 1956
    Farní úřad U sv. Ducha Opava 1730 - 1968
    Farní úřad Hlučín 1522 - 1998

    Sbírky

    Sbírka dokumentačního materiálu Státního okresního archivu Opava 1628 – 2006

    Obecní kroniky uložené v SOkA Opava

    Soupis obecních kronik (formát PDF)

   • Výběr z vydaných informací o našich fondech

    BAKALOVÁ, Magda. Kmenový pramen k poznání města Budišova a jeho nejbližšího okolí od konce 17. st. po rok 1945. In Zprávy Okresního archivu v Opavě. 6/1963, s.1-2.

    PLAČKOVÁ, Magda. Nově zpřístupněné fondy Okresního archívu v Opavě. In Ročenka OA v Opavě 1984-1985. s. 31-32.

    BAKALOVÁ, Magda: Naše fondy ke studiu nových a nejnovějších dějin.In Zprávy Okresního archívu v Opavě. 1964, č.9-10, s.2-3.

    BAKALOVÁ, Magda. Okresní národní výbor Hlučín 1945-1960. In: II. Severomoravské archivní sympozium. Opava 1986, s. 444-452.

    Průvodce po archívních fondech Státního archívu v Opavě, Praha 1955.

    MEDKOVÁ, Marta. Inventář fondu Okresní národní výbor v Opavě (1945)1954-1960(1973) In Ročenka Okresního archívu v Opavě. 1981, s. 37-44.

    MEDKOVÁ, Marta. Zpracování fondu Okresní úřad v Opavě (1756)1850-1938(1948). In Ročenka Okresního archívu v Opavě. 1983, s.18-24.

    MEDKOVÁ, Marta. Skupinové inventáře fondů JZD okresu Opava. In Ročenka OA v Opavě 1989.

    MEDKOVÁ, Marta. K registratuře městského úřadu v Opavě do r. 1945. In Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica. 1/1992, s.107-111.

   Státní okresní archiv
   Opava

   Březinova 779/6, 746 01 Opava

   +420 553 607 282
   info@op.archives.cz


   Elektronická úřední podání:

   ID datové schránky: yzmaix7
   e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

   (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

   Badatelna pro veřejnost

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   zavřeno
   8:00 - 17:00
   zavřeno
   zavřeno

   Úřední hodiny

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   zavřeno

   Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Opava.

   Digitální archiv

   © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

   Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace