Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

PŘEROV

Publikace

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2023

ISBN 978-80-87632-97-0
ISSN 1214-4762

Vydal: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Přerov
Rok vydání: 2023
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 160
Rozměr knihy: 150 x 230 mm
Editor: Jiří Lapáček
Autor: kolektiv autorů

Neprodejná publikace. Publikaci je možno poptávat na adrese: ul. Sokolů 1, 750 02 Přerov VIII – Henčlov

Sborník 2023 (formát PDF)

Obsah:

Leoš Mlčák: Gotické a renesanční zvony na Přerovsku
Jan Štěpán: Značka na kovadlině z počátku 16. století v Lipníku nad Bečvou
Jiří J. K. Nebeský, Jan Štěpán: Poškození lipenského a hranického panství za třicetileté války
Jiří J. K. Nebeský: Kult Panny Marie Hranické a Panny Marie Vranovské v hranickém Kostelíčku
Libor Mórocz: Millianův popis jeskyní u Hranic v rukopisu z roku 1871
Ingrid Silná, Bohumil Kundl: Život a hudební činnost Františka Mirovíta Lorence
Zdeněk Fišer: Spolek vojenských vysloužilců v Horní Moštěnici
Jiří Lapáček: Neznámý přerovský rodák Rudolf Weigl – objevitel vakcíny proti skvrnitému tyfu
Miroslav Marada: Čtyři etapy v životě rabína Josefa Levi Schreibera
Hynek Řihák: Příchod vládních komisařů do protektorátního Přerova
František Všetička: Realita slova
Petr Jirák: Střelba v hostinci v Oplocanech. Zapomenutá událost z roku 1952
O autorech

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2022

ISBN 978-80-87632-87-1 (Zemský archiv v Opavě)
ISSN 1214-4762
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Přerov
Rok vydání: 2022
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 223 stran
Rozměr knihy: 150 x 230 mm
Editor: Lapáček, Jiří
Autor: kolektiv autorů


Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat na adrese: ul. Sokolů č. 1, 750 02 Přerov VIII - Henčlov

Sborník 2022 (formát PDF)

Obsah:

Karel Žurek, Dagmar Vykoukalová, Kamil Malenda: K stavebním dějinám hřbitovní kaple v Rokytnici u Přerova
Jan Štěpán: Fotografické ateliery v Lipníku nad Bečvou (Pokračování)
Hynek Řihák: Jubilejní jednota lidumilů na Moravě (Příspěvek k dějinám sociální péče)
Miroslav Marada: Lidé zpod Helfštýna v životě a díle Jaroslava Haška
Jan Štěpán: Lipenské létání
Filip Gregor: Příběh letce, který zemřel příliš mladý. Vzpomínka na přerovského rodáka a letce RAF Jaroslava Lančíka (1921-1941)
František Všetička: Přerov za času plujících ker
Petr Jirák: Zápotocký a Gottwald jsou dva dacani. Vybrané projevy malého odporu proti komunistům na Kojetínsku v letech 1949-1953
Jiří Lapáček: Pavel Gorgulov, vrah francouzského prezidenta, a Přerov
Jarmila Vohnická: Bibliografie Sborníku Státního okresního archivu Přerov 1993-2022
0 autorech

Anotace:

Sborník Státního okresního archivu Přerov obsahuje příspěvky s vlastivědnou tématikou regionu Přerovska a Hranicka.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2021

ISBN 978-80-87632-77-2
ISSN 1214-4762
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Přerov
Rok vydání: 2021
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 240
Rozměr knihy: 150 x 230 mm
Editor: Jiří Lapáček
Autor: Jiří Lapáček a kolektiv autorů

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat na adrese: ul. Sokolů č. 1, 750 02 Přerov VIII - Henčlov

Sborník 2021 (formát PDF)

Obsah:

Leoš Mlčák: Olomoucký stavitel Jan Jakub Kniebandl (1665–1730) a kaple sv. Františka Xaverského v Kokorách
Jiří J. K. Nebeský: Olšovec – nejmladší ves hranického panství
Jiří J. K. Nebeský: K dějinám osídlení Zbrašova
Jan Štěpán: Fotografické ateliéry v Lipníku nad Bečvou
Jan Štěpán: Mezi lipenskými plachtaři 7. července 1945
Karel Žurek – Dagmar Komárková-Vykoukalová: K stavebním dějinám domu č. p. 225 na náměstí T. G. Masaryka v Přerově
Miroslav Marada: Přerovský městský fyzik Markus Rokotnitz a jeho rod
Eva Tydlačková: Vilímkovo mýdlo s poprsím. Historie mydlárny v Lipníku nad Bečvou
Petr Jirák: Internační tábor pro Němce a kolaboranty v Kojetíně
František Všetička: Pocítíš první radost a první strach
Jiří Lapáček: Cukrář Miloš Sum a jeho život v ruských legiích
O autorech

Anotace:

Sborník Státního okresního archivu Přerov obsahuje příspěvky s vlastivědnou tématikou regionu Přerovska a Hranicka. Vydal Zemský archiv v Opavě - Státní Okresní archiv Přerov.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2020

ISBN 978-80-87632-70-3
ISSN 1214-4762
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Přerov
Rok vydání: 2020
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 232 stran
Rozměr knihy: 150 x 230 mm
Editor: Jiří LAPÁČEK
Autor: Jiří LAPÁČEK a kolektiv autorů

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat na adrese: ul. Sokolů č. 1, 750 02 Přerov VIII - Henčlov

Sborník 2020 (formát PDF)

Obsah:

Jiří Lapáček - Nejstarší židovský hřbitov v Přerově
Hana Seichterová - Jan Štěpán - Heraldika města Lipníka nad Bečvou
Zdeněk Fišer - Stréček Francek. K osudům Františka Hanáka, starosty Horní Moštěnice
Eva Slováková - Hostinské živnosti na Kelečsku, III.
Jan Štěpán - Jan Štěpán ml. - Plány výstavby nádražní budovy vodárny a skladu uhlí v Lipníku nad Bečvou z roku 1849
Eva Slováková - O firmě Josefa Šindlera v Černotíně
Karel Žurek - Dagmar Komárková – Několik poznámek k významným osobnostem Tovačova. Deník Františky „Xavery“ Běhálkové z let 1876 - 1880
Miroslava Marada - Nevšední život Josefa Poláka, výrobce zátek v Lipníku nad Bečvou
Filip Gregor - Úspěchy a prohry sociálního demokrata Františka Lančíka v kontextu jeho životních osudů. Část druhá léta 1938 - 1976
Václav Bednář - Hranický bolševik
Milan Geryk - Začátky počítačů na gymnáziu v Přerově
Petr Jirák - Vyšetřování požáru cukrovaru Bedihošť v roce 1953
O autorech

Anotace:

Sborník Státního okresního archivu Přerov obsahuje příspěvky s vlastivědnou tématikou regionu Přerovska a Hranicka. Vydal Zemský archiv v Opavě - Státní Okresní archiv Přerov.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2019

ISBN 978-80-87632-64-2
ISSN 1214-4762
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Přerov
Rok vydání: 2019
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 251 stran
Rozměr knihy: 150 x 230 mm
Editor: Jiří LAPÁČEK
Autor: Jiří LAPÁČEK a kolektiv autorů

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat na adrese: ul. Sokolů č.1, 750 02 Přerov VIII - Henčlov

Sborník 2019 (formát PDF)

Obsah:

Jiří J. K. Nebeský: Zaniklé vsi drahotušského panství
Jan Štěpán: Hranická propast a registra loučná a kopaninná helfštýnského panství
Miroslav Marada: K počátkům židovské obce v Hranicích
Jan Štěpán: Úředníci a personál na helfštýnském panství v 16. století
Jan Štěpán - Jan Štěpán ml.: Plány výstavby výpravní budovy v Lipníku nad Bečvou z roku 1846
Karel Žurek - Dagmar Komárková-Vykoukalová: Několik poznámek k novým archivním dokumentům o rodině Loykových z Tovačova
Eva Slováková: Hostinské živnosti na Kelečsku, II.
Filip Gregor: Veřejná činnost sociálního demokrata Františka Lančíka v kontextu jeho životních osudů
Petr Jirák: Přestřelka mezi odbojářem Karlem Bolfem a příslušníky gestapa - Tragická epizoda z historie obce Věrovany v širších souvislostech
Petr Jirák: Tragické okamžiky - Lipník nad Bečvou 1949
Jiří Lapáček: Je ti to zapotřebí? František Ostrčilík a třetí odboj na Přerovsku

Anotace:

Sborník Státního okresního archivu Přerov obsahuje příspěvky s vlastivědnou tématikou regionu Přerovska a Hranicka. Vydal Zemský archiv v Opavě - Státní Okresní archiv Přerov.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2018

ISBN 978-80-87632-53-6
ISSN 1214-4762
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Přerov
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 211 stran
Rozměr knihy: 150 x 230 mm
Editor: Jiří LAPÁČEK
Autor: Jiří LAPÁČEK a kolektiv autorů

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat na adrese: ul. Sokolů č.1, 750 02 Přerov VIII - Henčlov

Sborník 2018 (formát PDF)

Obsah:

Jan Štěpán: Lipenská katovna
Leoš Mlčák: Přerovský barokní malíř Jan Augustin Hoffmann (1708-1770)
Jan Štěpán: Drobnosti k plánům a vedutě Lipníka nad Bečvou z roku 1728 (a dalším)
Eva Slováková: O hostincích na Kelečsku I. Hostinské živnosti spravované Společenstvem svobodných a koncesovaných živností v Kelči
Jan Štěpán: Pohlednice Lipníka a Helfštýna aneb co se nepovedlo
Miroslav Marada: Židovská obecná škola v Hranicích
Jiří Lapáček: Legionář Jan Gayer, aneb kdyby pamětní deska mohla vyprávět
Filip Gregor: Životní osudy legionáře, učitele a přerovského starosty Richarda Kleibera (1891-1941)
Petr Jirák: Přestřelka u Nového Hrozenkova 14. září 1944 v širších souvislostech
Kamila Elena Adámková - Viktor Langer - Petr Michalík: Historie penzionu Diana
Karel Žurek: K stavebním dějinám domu č. p. 580 v Pivovarské ulici v Přerově
Petr Jirák: Tragické okamžiky - Radvanice 1962

Anotace:

Sborník Státního okresního archivu Přerov obsahuje příspěvky s vlastivědnou tématikou regionu Přerovska a Hranicka. Vydal Zemský archiv v Opavě - Státní Okresní archiv Přerov.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2017

SOkA Přerov 2017, 164 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-46-8
ISSN 1214-4762
Sborník 2017 (formát PDF)

Obsah:

Hana Seichterová – Jan Štěpán
Vývoj pečetí města Lipníka nad Bečvou
Jan Štěpán
Lipenské popraviště U Spravedlnosti
Miroslav Marada
Z historie židovské triviální školy v Hranicích
Zdeněk Fišer
Slovenský politik Vavro Šrobár a město Přerov. K 150. výročí jeho narození
Petr Kadlec
K otázce jazykové, etnické a národnostní skladby obyvatel Hranic a Hranicka před vznikem Československa
Jiří Lapáček
František Rasch, účastník vzpoury v boce Kotorské
Jan Štěpán – Jan Štěpán ml.
Úzkokolejná dráha Ve Skale u Dolního Újezda
Petr Jirák
Útěk skupiny mladých mužů z Bělotína na západ
Milada Písková
Za Jiřím Lazebníčkem
Milada Písková
Neznámí hrdinové – Herbert Novotný
Eva Slováková
Jak se sportovalo v Brodku u Přerova
Zdeněk Schenk – Jan Mikulík
150 let od narození Antonína Telička (* 29. 4. 1866 – † 5. 1. 1925)
Zdeněk Schenk
Vzpomínka na muzeologa a archeologa Jana Mikulíka (* 20. 1. 1956 — † 27. 7. 2017)

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2016

SOkA Přerov 2016, 160 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-37-6
ISSN 1214-4762
Sborník 2016 (formát PDF)

Obsah:

Hana Seichterová – Jan Štěpán
Zlatník Wilhelm Mackmorgem a pečetidlo města Lipníka nad Bečvou z roku 1619
Jan Štěpán
Perokresba lipenského znaku zhotovená lipenským malířem Janem Alexandry
Jan Štěpán
Pranýř na náměstí v Lipníku a tzv. železný muž
Miroslav Marada
Ke vzniku židovských politických obcí v Přerově, Lipníku a Hranicích
Zdeněk Fišer
Biografický přehled slovenských žáků na gymnáziu v Přerově v letech 1875–1914
Eva Slováková
Okrašlovací spolek města Přerova
Milan Geryk
RNDr. Karel Janoušek, armádní generál a letecký maršál
Petr Jirák
V Újezdci před 55 lety vyvrcholila tragédie rodiny Zavadilovy
Pavlína Zímová – Jana Zímová
Primář MUDr. Pavel Zíma
Jiří Lapáček
Karel starší ze Žerotína na přerovském zámku
Karel Müller
„Poznamenání věcí“ v kanceláři Karla staršího ze Žerotína dne 9. října 1636

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2015

SOkA Přerov 2015, 200 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-30-7
ISSN 1214-4762
Sborník 2015 (formát PDF)

Obsah:

Škvrňák J.: Úpadek pánů z Drahotuš v předhusitském období
Marada M.: Příběh lipnických macesů
Všetička F.: Nad hamiltonským úvalem Hané
Marada M.: Několik obrázků ze života lipnické reálky
Jirák P.: Pronásledování skupinky partyzánů na Přerovsku začátkem května 1944
Štěpán J.: Konec války v Dolním Újezdě ve fotografiích a z pohledu obecní kroniky
Lapáček J.: Příspěvek k poznání Přerovského povstání
Kopeček P.: Ohlasy povstání v Přerově 1. května 1945 v dalších obcích na Přerovsku a Olomoucku
Štěpán J.: Drobnosti z květnových a červencových dnů 1945 v Lipníku nad Bečvou
Slováková E.: Sbírka plakátů
Kolečářová D.: Inocenc Klimeš – přerovský rodák a pilný fotograf
Perstická D. – Lapáček J.: Oldřich Fiala, knihovník a bibliograf, vlastivědný pracovník

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2014

SOkA Přerov 2014, 200 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-20-8
ISSN 1214-4762
Sborník 2014 (formát PDF)

Obsah:

Mikulík J. - Schenk Z: Předmostí u Přerova. 120 let od objevu hrobového areálu lovců mamutů
Lapáček J.: Kdy se narodil Karel starší ze Žerotína
Schenk Z. - Mikulík J.: Zjišťovací archeologický výzkum zvonice v Dřevohosticích
Lapáček J.: Církevní a školské poměry v Dřevohosticích ve starší době
Vohnický A.: „Léta Páně koupil jest dům za sumu področní…“ Proměny ekonomických a sociálních poměrů obyvatel městečka Dřevohostice od konce 16. do začátku 18. století
Nebeský J. J. K.: Interpretace erbů na souboru barokních soch v Hustopečích nad Bečvou
Marada M.: Moses Bruck a jeho místo v historii reformního judaismu
Štěpán J.: „Giganti“ nad Lipníkem v roce 1944
Jirák P.: Oběti Akce Kulak z blízkého okolí Kojetína
Všetička F.: Přišel od řek babylonských
Písková M.: Ing. Jiří Lazebníček osmdesátiletý
Kolář B.: Český geograf a geomorfolog Ladislav Zapletal
(11. 5. 1924 Přerov - 14. 5. 1999 Olomouc)
Lapáček J.: Slavomír Kratochvil, první oběť domácího odboje za 1. světové války

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2013

SOkA Přerov 2013, 200 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-09-3
ISSN 1214-4762
Sborník 2013 (formát PDF)

Obsah:

Schenk Z. – Mikulík J.: Přerov ̶ Na Marku. Archeologický odkryv sboru a domu se školou jednoty bratrské
Lapáček J.: O bratrském sboru a domě aneb jednota bratrská v Přerově
Tomešek J.: Hmotová rekonstrukce bratrského centra v lokalitě Na Marku v Přerově
Štěpán J.: Návrhy varhan pro farní kostel v Kokorách z roku 1808
Mollinová Z.: Na staré venkovské faře. Z historie farnosti Špičky
Jirka J.: Naše třída. Osudy oktávy reálného gymnázia v Přerově, ročník narození 1925
Jirák P.: Osada Símře a její obyvatelé – oběti kolektivizace zemědělství. 2. část
Pavlíková L.: Násilné ukončení Pražského jara. Vojenská intervence do Československa a město Přerov
Písková M.: Před dvaceti lety zemřel prof. PhDr. Jiří Daňhelka, CSc.
Schenk Z.: Vzpomínka na nestora amatérských archeologů z Horního náměstí v Přerově
Jirák P.: Hanácké kořeny slavné české herečky Anny Ondrákové
Lapáček J.: Předběžná zpráva o domu Karla staršího ze Žerotína ve Vratislavi

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2012

SOkA Přerov 2012, 184 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-00-0
ISSN 1214-4762
Sborník 2012 (formát PDF)

Obsah:

Štěpán, J.: Přerovské čarodějnice v 16. století.
Lapáček, J.: Drobnosti ze zámku v Dřevohosticích.
Silná, I.: Hudba v kostele sv. Markéty v Troubkách ve druhé polovině 19. století.
Marada, M.: Z Přerova do Senty. Životní příběh Salomona Kleina.
Fišmistrová, V.: Dělnický vzdělávací a podpůrný spolek Svornost v Přerově 1882-1952.
Kadlec, P.: Ke vzniku a vývoji druhého gymnázia v Hranicích v letech 1912-1922.
Jirka, J.: Atletika a sport mezi legionáři na Sibiři.
Spálenková, J.: Vojenská akademie v Hranicích na Moravě „na vlastní kůži“.
Hlavačka, P.: Zánik Kněžské nemocenské pokladny v Československu roku 1948.
Štěpán, J.: Vilém Prinke a znak města Lipníka nad Bečvou z roku 1948.
Písková,M.: Vzpomínka na profesora Edmunda Hlebu (1926-2011).
Jirák, P.: Osada Símře a její obyvatelé – oběti kolektivizace zemědělství.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2011

SOkA Přerov 2011, 223 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-91-5
ISSN 1214-4762
Sborník 2011 (formát PDF)

Obsah:

Lapáček, J.: Otazníky nad listinou Přemysla Otakara II. pro Přerov z roku 1256.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Výsledky archeologických výzkumů kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku nad Bečvou.
Štěpán, J.: Plán nerealizované vodní pily v Proseničkách z roku 1801.
Kadlec, P.: Německé gymnázium v „českém“ městě aneb závěrečné období existence prvního gymnázia v Hranicích (1903-1922).
Voltr, J.: První letecký den v Přerově – vzlet inženýra Jana Kašpara 25. června 1911.
Fišmistrová, V.: Železníci „U zlatého srpu“ aneb obchodníci z rodu Přidalů.
Jirák, P.: Neprávem opomenuté Městské muzeum v Přerově.
Kopeček, P.: Přerovsko v období nacistické okupace – některé hospodářské, politické, vojenské a bezpečnostní aspekty vývoje v tomto období.
Jirka, J.: Ze života Přerovanů v první polovině 20. století.
Krejčí, V.: 85 let trvání Klubu filatelistů v Přerově. 2. část.
Geryk, M.: Půlstoletí samočinných počítačů v Přerově.
Fiala, O.: Milan Chumchal – historik – numismatik.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2010

SOkA Přerov 2010, 256 s., rozebrán
ISBN 978-80-86388-83-0
ISSN 1214-4762
Sborník 2010 (formát PDF)

Obsah:

Kadlec, P.: Počátky gymnaziálního školství v Hranicích. (Vznik a vývoj prvního hranického gymnázia do roku 1882)
Lapáček, J.: Průkopnická činnost Karla Herzána a Ludvíka Uhlíře při zavádění železobetonu do stavebnictví.
Krejčí, V.: 85 let trvání Klubu filatelistů v Přerově.
Jirka, J.: Kdy a kde se v Přerově hrál olympijský sport zvaný curling.
Mikulík, J.: Učitelé v Předmostí – vlastivědná činnost a historie školní archeologické sbírky.
Fišmistrová, V.: Sladký život továrnice Terezie Hrubé aneb řemeslo má zlaté dno.
Hlavačka, P.: Zakladatelské dílo a pozůstalost P. Ferdinanda Chýlka ve světle nových archivních dokumentů.
Kopeček, P.: Odbojové hnutí na Přerovsku a Hranicku v letech 1943-1945.
Jirák, P.: Odbojář Jaroslav Raška a činnost organizace Moravská rovnost v Kojetíně a okolí.
Jirák, P.: Pomník a hrob padlého sovětského vojáka v Císařově.
Štěpán, J.: Upomínka na olympionika Emila Zátopka v Lipníku nad Bečvou roku 1960.
Vohnická, J.: Soupis publikací k dějinám obcí bývalého okresu Přerov ve fondu knihovny Státního okresního archivu Přerov.
Nebeský, J. J. K.: Listopad 1989 na Přerovsku – svědectví jedné schůze.
Fišmistrová, V.: Životní jubileum Doc. PhDr. Vojtěcha Cekoty.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2009

SOkA Přerov 2009, 208 s., rozebrán
ISBN 978-80-86388-75-5
ISSN 1214-4762
Sborník 2009 (formát PDF)

Obsah:

John, F.: Dílo zvonaře Kašpara Geistera z roku 1613 v Lipníku nad Bečvou.
Nebeský, J. J. K.: Typáře ve fondu hranického muzea.
Silná, I.: K historii varhan v kostele svatého Václava v Tovačově.
Krejčová, J.: Z historie Slavkova u Lipníka nad Bečvou.
Jirka, J.: Antonín Dvořák a Přerovsko.
Kadlec, P.: Život a dílo Emila Cigánka s přihlédnutím k jeho pobytu a působení v Hranicích.
Fišmistrová, V.. Sága přerovských rodů. Firma Kyjovští a firma Vrba & Pražák.
Voltr, J.: Výroba kluzáků v Přerově 1933-1937.
Kutálek, E.: Polní opevnění na Moravě a opěrný bod Přerov.
Kopeček, P.: Odbojové skupiny Petičního výboru Věrni zůstaneme a Moravské pětky na Přerovsku v letech 1939-1942.
Jirák, P.: Příběh odbojáře Rajmunda Navrátila z Kojetína.
Štěpančík R.: Kopaná v příměstských částech Přerova.
Lapáček, J.: Odkaz Raimunda Šidly moravskému dějepisectví aneb kde jsme již mohli být.
Fiala, O.: Život a práce historičky umění Anny Pavelkové (1943-2009).

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2008

SOkA Přerov 2008, 256 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-62-5
ISSN 1214-4762
Sborník 2008 (formát PDF)

Obsah:

Drechsler, A. - Pavlík, Č. - Vitanovský, M.: Nevšední nález souboru keramických kadlubů, kachlů a nádob z Lipníku nad Bečvou.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Máří Magdalény v Předmostí u Přerova.
Lapáček, J.: Přerov ve 14. a 15. století.
Chumchal, M.: My Marie Terezie z boží milosti císařovna římská, královna uherská, česká… Několik pohledů na vládní mincovnictví ve 2. polovině 18. století.
Krška, I.: Nejstarší dochovaný náhrobek v Potštátě.
Silná, I.: Tovačovský učitel a regenschori Jan Loyka (1827-1900).
Novotný, M.: Předmostí jako hanácká vesnice.
Piska, M.: Májové oslavy v Přerově za první republiky.
Hlavačka, P.: Sociální podnik kněžské svépomoci v Přerově. (Příčiny vzniku a zániku Kněžské nemocenské poklady v Československu, 1924-1948)
Fišmistrová, V.: Okresní péče o mládež v Přerově. „Služba dítěti – nejvyšší služba národu.“
Krška, I.: K slavnostnímu otevření zámeckého nádvoří v Potštátě.
Trojan, J.: Josefa Schreiera (1718-?) staleté putování. Podivuhodné osudy díla zapomenutého skladatele.
Vohnická, J.: Region v literatuře.
Fiala, O.: Muž s foukací harmonikou. K desátému výročí pedagoga a hudebníka Lubomíra Plevy.
Schenk, Z.: Ohlédnutí za archeologem PhDr. Jiřím Kohoutkem, CSc.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2007

SOkA Přerov 2007, 192 s., rozebrán
ISBN 978-80-86388-51-9
ISSN 1214-4762
Sborník 2007 (formát PDF)

Obsah:

Lapáček, J.: Úřad a obec půhončí.
Štěpán, J.: Pečeť Říkovic podle privilegia Marka Khuena z roku 1554 a znakové privilegium pro Starou Ves u Přerova.
Müller, K.: Erb Půhončích z Předmostí.
Fišmistrová, V.: Tovačov a jeho špitál.
Marada, M.: K publicistické tvorbě Markuse Bosse.
Lužný, J.: Vyšší zemědělské školství v Přerově, podmínky pro vznik, vývoj a období válečné (1939-1945) a krátce poválečné do roku 1948.
Jirka, J.: Přerovští dirigenti, kapelníci a sbormistři.
Němčáková, M.: Výuka angličtiny na středních školách v Přerově v době Československé republiky v letech 1918-1938.
Voltr, J.: Zapomenutý aviatik, říkovický rodák Metoděj Vlach.
Smiřický, Z.: Leopold Smiřický – Einšpígl (21.2.1907-30.4.1990) Pedagog, odbojový, vlastivědný a kulturní pracovník.
Skřebská, R.: Ladislav Vlodek 1907-1996.
Fiala, O.: Povídání Jana Chmelaře nejen s jednou skálou. Biografický a bibliografický příspěvek.
Fiala, O.: Užitečné umění malířky, grafičky a keramičky Evy Siblíkové. Biografický a bibliografický příspěvek.
Chajda, L.: Základní plavecká výuka v Přerově.
Vohnická, J.: Region v literatuře.
Krška, I.: Za Josefem Mikulíkem.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2006

SOkA Přerov 2006, 223 s., rozebrán
ISBN 80-86388-39-5
ISSN 1214-4762
Sborník 2006 (formát PDF)

Obsah:

Krška, I.: O barokním sousoší na náměstí v Potštátě
Marada, M.: Antroponymický vývoj kojetínské židovské obce konce 18. a 1. poloviny 19. století
Štěpán, J.: Plány tří větrných mlýnů ve Slavkově z roku 1844 a v Paršovicích z roku 1848
Fišmistrová, V.: Historie lověšické školy v letech 1881-1974
Krákorová - Pajůrková, Š.: Sociální demokraté v Přerově do roku 1918
Skřebská, R.: Sochařské dílo Julia Pelikána
Glacová, K.: Sochař Josef Baják ve světle archivních pramenů Státního okresního archivu Přerov a uměleckohistorického fondu Muzea Komenského v Přerově
Voltr, J.: Letečtí modeláři v Přerově 1929-1954
Hlavačka, P.: Vzpomínka na profesora Arnošta Křístka (10. 4. 1906 – 6. 8. 1966)
Jirka, J.: Olympijští vítězové Emil Zátopek a Dana Zátopková a jejich vztah k Přerovu
Fiala, O.: Fotografka Jitka Hanáková jubilující
Fiala, O.: Ohlédnutí za životem a prací přírodovědce Františka Hanáka
Lapáček, J.: Historie Tyršova mostu v Přerově

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2005

SOkA Přerov 2005, 168 s., rozebrán
ISBN 80-86388-29-8
ISSN 1214-4762
Sborník 2005 (formát PDF)

Obsah:

Martinková, P.: Lékařstvie proti mornýmu povětří aneb pohled do léčitelství v 16. století
Chumchal, M.: Svatojiřská amuletní medaile
Lapáček, J.: D. J. I. Hoffer a města přerovského regionu
Marada, M.: Antroponymický obraz tovačovské židovské obce konce 18. a 1. poloviny 19. století.
Skřebská, R.: Barokní sochy Ondřeje Zahnera
Krška, I.: MUDr. Marie Desfours-Walderode
Chumchal, M.: Slezské ražby v nálezu mincí v Přerově v roce 1923
Lužný, J.: Ing. Antonín Dvořák (1929–2005)
Klímová, J.: Originály školních obrazů ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově
Fišmistrová, V.: Architekt Jan Mráček – srdcem věrný Přerovan…
Jirka, J.: Rodina Elmerova v Přerově
Polášková, L.: Vznik a vývoj tiskáren ,,Obzor“ a ,,Strojil“ v Přerově
Fiala, O.: Bibliografický pohled na tajemství tónu zvonu aneb Zvonařská dílna Dytrychova v Brodku u Přerova

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2004

SOkA Přerov 2004, 238 s., rozebrán
ISBN 80-86388-20-4
ISSN 1214-4762
Sborník 2004 (formát PDF)

Obsah:

Schenk, Z.: Nejstarší neolitické osídlení jihozápadní části Moravské brány. (K problematice osídlení přerovského regionu v období kultury s lineární keramikou)
Krška, I.: Hrad Puchart-Zighart, ves Předhradí a nejstarší zmínky o Potštátu.
Hanák, F.: Zvonice a zvoničky v širším okolí Přerova.
Marada, M.: Hebrejský básník Markus Boss.
Fismištrová, V.: Činnost Dobročinného spolku „Vlasta“ v Přerově v letech 1883–1951.
Bednář, V.: Okolnosti pobytu Edith Steinové v Hranicích v roce 1915.
Dočkal, V.: Válka je nejhorší zlo! (Pohled do válečné fotokroniky)
Klímová, J.: František Sahánek.
Lapáček, J.: Ze života mladých básníků. Korespondence Josefa Kainara a Hanuše Bonna s Hanou Steinerovou.
Fiala, O.: Literární Přerov.
Smiřický, Z.: Alois Horký - hrdina 2. zahraničního odboje z Dřevohostic.
Kopeček, P.: Působení odbojové organizace Lvice na střední Moravě.

KÜTNER, Dušan: Soupis pečetí ve Státním okresním archivu v Přerově.

SOkA Přerov 2003, 92 s., zdarma
ISBN 80-86388-08-5
Pečetě 2003 (formát PDF)

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2003

SOkA Přerov 2003, 173 s., rozebrán
ISBN 80-86388-13-1
ISSN 1214-4762
Sborník 2003 (formát PDF)

Obsah:

Štěpán, J.: Příspěvek k poznání přerovské, lipnické a hranické židovské komunity k roku 1619.
Marada, M.: Nejstarší náhrobky židovského hřbitova v Tovačově.
Krška, I.: Rytíř Hoffer a Potštát v lednu roku 1728.
Hudeček, J. J. – Hudeček, P. – Hanák, F.: Vetterové z Lilie a jejich vztah k Braidům na Přerovsku a knížecímu rodu Hohenzollernů-Hechingenů.
Lapáček, J.: Zápisky Šimona Špačka, obuvnického mistra z konce 18. století.
Fišmistrová, V.: Počátky činnosti přerovských ochotníků od roku 1863.
Hudeček, P. – Hanák, F. – Hudeček, J. J.: Památky na prusko-rakouskou válku na periférii tovačovského bojiště.
Hanák, F.: Památné stromy v širším okolí Přerova.
Hudeček, J. J. – Hanák, F. – Hudeček, P.: Dary vládnoucího knížete Jana II. z Lichtenštejna ve Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě.
Martinková, P.: Vývoj českého základního školství v Kojetíně do roku 1953.
Hanák, F.: Hanácké žudry na Přerovsku.
Voltr, J.: Kapitoly z letecké historie Přerova.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2002

SOkA Přerov 2002, 209 s., rozebrán
ISBN 80-238-9973-2
Sborník 2002 (formát PDF)

Obsah:

Krška, I.: Nálezy z doby neolitu a potštátská obecní kronika.
Lapáček, J.: Nejstarší známé vesnické znakové privilegium na Moravě je z Křenovic.
Marada, M.: Židovský hřbitov v Tovačově.
Hudeček, J. J. – Hanák, F. – Hudeček, P.: Bravantští z Chobřan na Přerovsku a heraldická památka na jejich rod.
Hanák, F. – Hudeček, P. – Hudeček, J. J.: Přestavlky a Vincenc Vetter z Lilie.
Hudeček, P. – Hanák, F. – Hudeček, J. J. : Památkově nechráněný kříž z doby prusko-rakouské války v Tovačově.
Hudeček, J. J. : Historická zoologická sbírka školy v Tovačově.
Hanák, F.: Větrné mlýny v širším okolí Přerova včera a dnes.
Jirka, J.: Valerie Vrabcová, zakladatelka slávy přerovské atletiky žen.
Vlčková, I.: Ukázky z pověstí, pověrečných povídek a vyprávění z rukopisné sbírky prof. Aloise Beni.
Pavlica, J.: Henčlov.
Krejčí, V.: Historie přerovských pošt.
Rašťák F.: Z historie tělovýchovy a sportu v Přerově. Stručný přehled o sportovcích, trenérech a funkcionářích do roku 2000.
Krška, I.: Za Marií Mikulíkovou.

Rodáci a občané okresu Přerov v čsl. legionářské armádě v letech 1914-1920

Muzeum Komenského ve spolupráci se SOkA Přerov 2001, 109 s., 150,- Kč
ISBN 80-238-7624-4
Rodáci a občané okresu Přerov v čsl. legionářské armádě (formát PDF)

Sborník Státního okresního archivu 2001 – supplementum 3.

SOkA Přerov 2001, 344 s., zdarma
ISBN 80-86247-17-1

Obsah:

Daniel Sloboda: Dokumenty I. – Deníky. (K vydání připravil Zdeněk Fišer)

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2001

SOkA Přerov 2001, 197 s., rozebrán
ISBN 80-238-8009-8
Sborník 2001 (formát PDF)

Obsah:

Kohoutek, J.: Problematika vývoje středověkého města Přerova ve světle archeologických pramenů.
Mlčák, L.: Štukové figurální stropy na zámku v Dřevohosticích.
Krška, I.: Dům č. 127 v Potštátě.
Zdráhal, M. – Hanák, F.: K historii hraničního kamene v Grymově.
Hanák, F. – Hudeček, J.: Kamenná orlice na přerovském zámku.
Štěpán, J.: K původnímu kostelíku sv. Havla opata a duchovní správě v Dolním Újezdě 1775–1846.
Hanák, F. – Hudeček, J. – Hudeček, P.: Tovačovské bojiště z roku 1866 – stav památek na konci 20. století. (K 135. výročí bitvy u Tovačova)
Kubešová, I.M.: K historii přerovského městského hřbitova na Šířavě I.
Fišmistrová, V.: Příběh o tanečnici a špionce Hedvice Navrátilové alias Gaby Deslys.
Jandová, M.: Historie a vývoj Moravského ornitologického spolku Moravské ornitologické stanice v Přerově. (K 70. výročí založení v roce 1932)
Hanák, F.: Apendix.
Bednář, V.: Druhá světová válka posuzovaná z Hranic.
Fiala, O.: Třicet pět let jazzových festivalů v Přerově.
Lapáček, J.: Josef Kainar a Přerov.

Sborník Státního okresního archivu 2000 – supplementum 2.

SOkA Přerov 2000, 87 s., rozebráno
ISBN 80-238-6001-1
Sborník 2000 - supplementum 2. (formát PDF)

Obsah:

Ignaz Briess: Vzpomínky na přerovské ghetto. (přeložil, úvodem a poznámkami opatřil M. Marada)

Sborník Státního okresního archivu Přerov 2000

SOkA Přerov 2000, 287 s., rozebrán
ISBN 80-238-6492-0
Sborník 2000 (formát PDF)

Obsah:

Štěpán, J.: O vraždě v Radslavicích Léta Páně 1582.
Mlčák, L.: Sochy protimorových světců v Přerově.
Hanák, F.: Starobylé kamenné kříže a křížové kameny v širším okolí Přerova.
Fišer, Z.: Boj proti germanizaci na Severní dráze Ferdinandově (s přihlédnutím k Přerovsku).
Fišmistrová, V.: Přerovská kina.
Kopeček, P.: Obrana národa a sokolský odboj na Přerovsku v období okupace.
Fiala, O.: Osmdesátiletý Jan Kučera – muž s mladickým elánem. Příspěvek k životu a dílu přerovského fotografa a filmaře.
Lapáček, J.: Nejstarší písemné zmínky o Horním Újezdě, okres Přerov.
Rolinc, V.: Kelč – podhostýnská křižovatka jantarové stezky.
Indra, B.: Historická topografie města Hranic.
Bednář, V.: Robert Musil a Hranice.
Kubešová, I.: Tvrz a hrad v Potštátě.
Krška, I.: Z minulosti potštátského školství.
Valenta, L.: K vývoji zemědělského družstevnictví na Hranicku před rokem 1948 (Památce Dr. Tomáše Čepa)
Fišer, Z.: Vzpomínky na ing. Bohuslava Závadu, rodáka z Býškovic, brigádního generála in memoriam.

Sborník Státního okresního archivu 1999 – supplementum 1.

SOkA Přerov 1999, 230 s., zdarma
ISBN 80-86247-05-8

Obsah:

Fišer Z.: Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let 1845–1849.
Edice dokumentů.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 1999

SOkA Přerov 1999, 134 s., rozebrán
ISBN 80-238-4990-5
Sborník 1999 (formát PDF)

Obsah:

Lapáček, J.: Otazníky nad počátky města Přerova.
Smejkal, B.: O stoleté historii hranického Družstva knihtiskárny.
Marada, M.: Rozvoj silniční dopravy na Hranicku ve 20. a 30. letech 20. století.
Bednář, V.: J. S. Machar a Vojenská akademie v Hranicích.
Vašek, F. – Štěpán, Z.: Změny ve formách moravské rezistence – 2. polovina roku 1941
Oldřich Fiala. Životní jubileum přerovského pedagoga a básníka Jaroslava Mazáče.
Müller, K.: Nové znaky a prapory obcí přerovského okresu.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 1998

SOkA Přerov 1998, 205 s., rozebrán
ISBN 80-85973-56-1
Sborník 1998 (formát PDF)

Obsah:

Lapáček, J.: Henčlov v pracích a vzpomínkách Františka Obrtela (1873–1962)
Indra, B.: Biografický slovník k dějinám města Hranic.
Smejkal, B.: Z rodné Hané do Francie a Španělska.
Fiala, O.: Život a dílo Antonína Marka Machourka v literatuře.
Krejčí, V.: Přerovské hřbitovy.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 1997

SOkA Přerov 1997, 94 s., rozebrán
Sborník 1997 (formát PDF)

Obsah:

Lapáček, J.: Neznámý pramen k životopisu Komenského.
Písková, M.: Morytáty ve sbírce kramářských písní přerovského muzea.
Urbášek, P.: Přerovská epizoda proslulého lupiče a vraha Martina Leciána.
Fišmistrová, V.: Baletní mistr Ivo Váňa Psota.
Kopeček, P.: Akce Přestavlky – 30. duben 1945.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 1996

SOkA Přerov 1996, 187 s., rozebrán
Sborník 1996 (formát PDF)

Obsah:

Müller, K.: Závěť Karla staršího ze Žerotína.
Indra, B.: Město a panství Hranice za třicetileté války.
Fišer, Z.: Mladá léta Jana Kozánka.
Hanák, F.: Historie, perempce a odborné hodnocení mezinárodního obchodu se zvířaty v Přerově.
Marada, M.: Prvá léta Otakara Odložilíka v emigraci.
Lapáček, J.: Tradice Karla staršího ze Žerotína v Přerově.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 1995

SOkA Přerov 1995, 195 s., rozebrán
Sborník 1995 (formát PDF)

Obsah:

I.
Krška, I.: K nejstaršímu záznamu o Oseku nad Bečvou.
Indra, B.: Jednota bratrská v zápisech městských knih Lipníka nad Bečvou v 16. a počátkem 17. století.
Jurok, J.: Pernštejnové a dvě vývojové etapy českého režijního velkostatku.
Fišer, Z.: Spor o prapor národní gardy v Přerově roku 1848.
Fišer, Z.: Hospodářský spolek v Tovačově na počátku své existence (1865–1870)

II.
Lapáček, J.: Historie přerovského gymnázia do roku 1918.
Cekota, V.: Přerovské gymnázium od roku 1918 do současnosti.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 1994

SOkA Přerov 1994, 90 s., rozebrán
Sborník 1994 (formát PDF)

Obsah:

Marada, M.: Smolná kniha města Lipníka.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 1993

SOkA Přerov 1993, 109 s., rozebrán
Sborník 1993 (formát PDF)

Obsah:

Cekota, V.: Státní okresní archiv v Přerově, jeho vznik a rozvoj.
Cekota, V.: Smír mezi Vokem ze Sovince a císařem Zikmundem z roku 1436.
Krška, I.: Potštátský špitál.
Müller, K.: Znakové privilegium pro Troubky z roku 1570.
Vala, B.: Vrácení privilegií městu Lipníku nad Bečvou kardinálem Františkem z Dietrichštějna roku 1628.
Lapáček, J.: Translokace Židů v Přerově v letech 1726–1730.
Bibliografie prací Vojtěcha Cekoty.
Cekota, V.: PhDr. Ivan Krška a bibliografie jeho prací.

Komenský a Přerov. Jan Amos Komenský o svém pobytu v Přerově

Zpracoval Jiří Lapáček. Okresní úřad Přerov 1992, 52 s., zdarma
Komenský a Přerov 1608-1618 (formát PDF)

© 2023 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace