Stacks Image 43

Zemský
archiv
v Opavě

POBOČKA OLOMOUC

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 899

 • POMŮCKY

  Záznamů: 635

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 258 405
  Skenů: 40 849

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 150
  Skenů: 0

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 3
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KRONIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • LISTINY

  Záznamů: 1 736
  Skenů: 3 230

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 9 096
  Skenů: 137

 • MATRIKY

  Záznamů: 6 339
  Skenů: 788 226

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 1 128
  Skenů: 0

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 1
  Skenů: 0

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 3 045
  Skenů: 563 644

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • SPOLKY

  Záznamů: 4 561
  Skenů: 72

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • VEDUTY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 281
  Skenů: 0

 • KNIHOVNA

  Záznamů: 9 555
  Skenů: 0

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu.

Badatelna ZA v Opavě, pobočky Olomouc
  • Kapacita a vybavení

   • 37 badatelských míst (společné se Státním okresním archivem)
   • 1 počítač pro účely prezentace digitalizovaných archiválií
   • 3 čtečky mikrofilmů
   • síťové zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
   • uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí

  • Informace pro badatele

   V návaznosti na Čl. 2, odst. 4 Badatelského řádu Zemského archivu v Opavě se počínaje 2. lednem 2007 upravuje předkládání archiválií následovně:

   Matriky - každou hodinu, která je vyznačena na žádance, může být badateli předloženo maximálně 5 svazků matrik nebo indexů k matrikám.
   Ostatní archiválie - na jednu žádanku, předloženou službě v badatelně ve stanovenou hodinu, lze objednat maximálně 5 inventárních jednotek.

   Do příští návštěvy lze odložit maximálně 5 svazků matrik nebo indexů k matrikám nebo maximálně 5 inventárních jednotek z jiných fondů nebo sbírek.
   Objednaný materiál si badatel vyzvedává osobně u služby v badatelně a do místnosti, v níž se archiválie vydávají, vstupuje jednotlivě.

   • Pro studium je nutné vyplnit badatelský list - bez platného občanského průkazu (či pasu) nelze při první návštěvě vyplnit povinné kolonky badatelského listu a není tak možné studovat!
   • Podle zvoleného tématu badatel obdrží inventáře příslušných archivních fondů a na objednávku zapíše příslušné požadavky.
   • Termíny objednávek archivního materiálu v badatelně: 8:30, 9:30, 10:30, 12:00, 13:00, 14:00 hod.; pondělí a středa ještě 15:00, 16:00, 16:30 hod.
   • Není nutno si dopředu objednávat materiál, který není potřeba foliovat: matriky, knihy, mapy a plány, listiny atp.
   • V případě studia aktového materiálu je nutná jeho foliace, která může podle množství archiválií a objednávek trvat od jednoho do 14 dnů, proto je nutné aktový materiál předem objednat.
   • Badatelé mají možnost vypůjčit si prezenčně knihy z archivní knihovny, která má více než 15 000 svazků.
   • V badatelně lze fotit digitálním fotoaparátem bez blesku archiválie, pokud není stanoveno jinak. Povolení k fotografování vystavuje služba v badatelně.
   • Seznam církevních fondů v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě (PDF), jejichž vlastníkem je Arcibiskupství Olomoucké. Tyto fondy jsou v pobočce deponovány na základě Smlouvy o úschově archivních fondů a jednotlivých archiválií, uzavřené mezi Arcibiskupstvím Olomouckým a Zemským archivem v Opavě dne 21.2.2006. K pořizování fotografií, kopií, skenů a jejich publikování je nutný souhlas Arcibiskupství Olomouckého prostřednictvím Arcibiskupského archivu. Kontaktní adresa: Arcibiskupský archiv, Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc, 587 405 225, archiv@ado.cz. Elektronický formulář pro žádosti o povolení fotoreprodukcí naleznete na webových stránkách Arcibiskupský archiv Olomouc. Archiválie uložené v těchto fondech je nutné před předložením ke studiu v badatelně fóliovat.

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese zapobocka@ol.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.
   Žádosti o rezervaci archiválií je třeba zaslat v pracovní den nejméně den před návštěvou archivu, a to do 12:00 hod. Později zaslané žádosti nebudeme moci z kapacitních důvodů vyřídit.

  ZA v Opavě, pobočka Olomouc

  U Husova sboru 10, 779 00 Olomouc

  +420 585 236 121
  +420 585 236 153
  zapobocka@ol.archives.cz


  Elektronická úřední podání:

  ID datové schránky: yzmaix7
  e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

  (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

  Badatelna pro veřejnost

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  zavřeno

  Úřední hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  zavřeno

  Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií ZA v Opavě, pobočky Olomouc.

  Digitální archiv

  © 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace