Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

PŘEROV

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 2 158

 • POMŮCKY

  Záznamů: 1 438

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 130 942
  Skenů: 31 842

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 5 908
  Skenů: 11 755

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 23 954
  Skenů: 772 739

 • KRONIKY

  Záznamů: 903
  Skenů: 123 117

 • LISTINY

  Záznamů: 212
  Skenů: 1 276

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 1 997
  Skenů: 318

 • MATRIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 242
  Skenů: 233

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 39
  Skenů: 0

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 1
  Skenů: 0

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 310
  Skenů: 166 266

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 619
  Skenů: 0

 • SPOLKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 37 715
  Skenů: 404 796

 • VEDUTY

  Záznamů: 23
  Skenů: 23

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 44
  Skenů: 0

 • KNIHOVNA

Badatelnu archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá ustanovení badatelského řádu a vnitřních předpisů Zemského archivu v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Badatelům se předkládají archiválie ke studiu dle provozních podmínek a technických možností archivu s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení, zpravidla 5 evidenčních jednotek na jeden den a jednu žádanku.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní reprodukční techniku (digitální fotoaparát, skener) k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Při studiu archiválií vzniklých před rokem 1850, pohlednic, fotografií a dalšího archivního materiálu dle rozhodnutí dozoru badatelny je badatel povinen užívat čisté bílé rukavice.

Digitalizované a na internetu zveřejněné archiválie se běžně badatelům nepředkládají.

Součástí archivu je také archivní knihovna, její knihovní fond slouží pouze k prezenčnímu studiu.

Badatelna SOkA Přerov
  • Kapacita a vybavení

   • 10 badatelských míst
   • 1 místo u stolního počítače s připojením na internet
   • nahrávací místnost se čtecím přístrojem
   • možnost práce s vlastním notebookem, připojení k internetu
   • kopírovací stroj, který obsluhují zaměstnanci archivu

  • Informace pro badatele

   Archiválie se objednávají do 16:00 hodin.
   V době polední přestávky od 12:00 - 12:30 hod. se nevyřizují nové žádanky.

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese info@pr.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.

  Poradna

   • Žádosti o informace

    Žadatelé o vystavení kopie vysvědčení, o souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií, stejně jako i zájemci o studium, kteří chtějí rezervovat archivní materiál, popř. zájemci o vlastivědnou literaturu, mohou zaslat na e-mailovou adresu info@pr.archives.cz vyplněný formulář žádosti, který je zde ke stažení ve formátu RTF pro následnou úpravu na PC. Urychlí se tím postup při vyřizování.

    Formuláře ke stažení:

    Žádanka o předložení archivního materiálu (formát RTF)

    Žádanka o předložení publikací z knihovního fondu (formát RTF)

    Žádost o vystavení kopie vysvědčení (formát RTF)

    Žádost o souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií (formát DOC)

   • O fondech SOkA Přerov

    Státní okresní archiv Přerov pečuje v současné době o 4 916 bm archiválií, které jsou uloženy v 2 099 fondech. Nejrozsáhlejší fondy tvoří Okresní národní výbor Přerov (483 bm) a Okresní národní výbor Hranice (253 bm), okresní úřady - Přerov 360 bm, Hranice 202 bm. K nejvyhledávanějším patřím fondy měst - Přerov, Hranice, Lipník, Kojetín a Tovačov, zvláště fond Archiv města Lipník nad Bečvou je bohatstvím aktového materiálu ze 16. - 18. st. a účetního materiálu z téhož období velmi vhodným zdrojem bádání.

    Nejstarší archiválií uloženou v archivu je notářský instrument italské provenience z r. 1306 ve Sbírce listin, který do Přerova přinesl příslušník československých legií v Itálii. Druhá nejstarší listina je ve fondu Archiv města Potštát a vydal ji Bočka z Kunštátu pro Potštát v roce 1388. Zajímavé jsou listiny, které vydal v roce 1628 František kardinál z Ditrichštejna pro Hranice, Lipník a Drahouše, které obsahují vyobrazení městských znaků, které kardinál tzv. polepšil. Součástí Archivu obce Křenovice je nejstarší dochované vesnické znakové privilegium na Moravě z roku 1496. Ve fondu Archiv města Přerov je souvislá řada listin od roku 1436 do konce 18. století.

    Badatelé mohou využít ke studiu fondy cechů, soudů, škol, osobní (pozůstalosti), peněžních ústavů, družstev, spolků, farních úřadů a další.

    Tematické členění fondů SOkA Přerov (formát PDF)

   Státní okresní archiv
   Přerov

   Sokolů 193/1, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov

   +420 581 205 024
   +420 734 265 609
   info@pr.archives.cz


   Elektronická úřední podání:

   ID datové schránky: yzmaix7
   e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

   (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

   Badatelna pro veřejnost

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   zavřeno
   8:00 - 17:00
   zavřeno
   zavřeno

   Úřední hodiny

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   zavřeno

   Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Přerov.

   Digitální archiv

   © 2023 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

   Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace