Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

JESENÍK

Z historie archivu

Původní okresní archiv byl v Jeseníku ustaven v r. 1953, prvním archivářem byl Josef Dvořák. Teprve po r. 1960 se archiv dočkal vlastní budovy, kam byly postupně svezeny všechny příslušné fondy. Do té doby byly uloženy na několika místech v Jeseníku, Javorníku, ve Vidnavě, Žulové a ve Zlatých Horách. Sídlem archivu se stala budova č. p. 54 na náměstí v Javorníku, kde do r. 1960 sídlil zemědělsko-lesnický archiv.

Od r. 1960, kdy byl okres Jeseník sloučen s okresem Šumperk, fungoval archiv v Javorníku až do r. 1977 jako detašované pracoviště Okresního archivu Šumperk. Odchodem zdejšího pracovníka PhDr. Rudolfa Zubera v r. 1977 do penze bylo pracoviště zrušeno a zůstal zde pouze odloučený depozitář. Vlastní archivní práce, tj. pořádání fondů z jesenického regionu, tím prakticky skončila. V letech 1980-81 se v budově objevila dřevomorka a část depotu se zřítila. Během dvou následujících let byly proto veškeré archiválie přestěhovány do náhradního depozitáře v budově ženského charitního domova. Tam byl materiál uložen až do r. 1987, kdy byl přestěhován do novostavby centrály archivu v Šumperku.

Frývaldov 1843

S obnovením okresu Jeseník k 1. 1. 1996 bylo spojeno i zřízení Státního okresního archivu Jeseník. Sem byly delimitovány nejen všechny fondy provenienčně sem patřící z archivu v Šumperku, ale také ze Státního okresního archivu Bruntál, resp. z jeho pracoviště v Krnově. Odtud byly přivezeny fondy ze Zlatohorska, které bylo v r. 1960 odloučeno od jesenického okresu k okresu Bruntál.

Životopis a bibliografie PhDr. Rudolfa Zubera (formát PDF)
60 let SOkA Jeseník (formát PDF)

PhDr. Rudolf Zuber

Státní okresní archiv
Jeseník

Tovární 18/10, 790 01 Jeseník

+420 584 411 710
info@je.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Jeseník.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace