Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

BRUNTÁL  se sídlem v Krnově

O archivu

Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově je v současnosti organizačním článkem Zemského archivu v Opavě. Kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s působností okresu nebo obcí, u orgánů územních samosprávných celků, provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, pečuje o uložené archiválie a umožňuje do nich nahlížet, vyhledává a poskytuje výpisy, opisy a kopie z archivních materiálů.

Okresní archiv v Bruntále vznikl roku 1958, přičemž jeho zřízení předcházelo ustavení okresních archivů v Krnově a Rýmařově. Jako první byl zřízen v roce 1952 Okresní archiv v Krnově a od roku 1956 začal pracovat Okresní archiv v Rýmařově. V roce 1960 došlo ke sloučení okresů Bruntál, Krnov a Rýmařov. Okresní archiv pro nový okres Bruntál měl sídlo v Janovicích u Rýmařova, v Krnově a v Bruntále byly ponechány pobočky.

Od počátku sedmdesátých let se archiv potýkal s problémem nedostatečné úložné kapacity. Veškerá řešení tohoto stavu v následujícím období byla pouze provizorní, prostorové podmínky archivu zůstávaly nevyhovující a situace se postupně stávala kritickou. Mezitím se v roce 1982 centrála okresního archivu přestěhovala z janovického zámku do Bruntálu, kam byly postupně přemístěny i všechny archiválie.

Východiskem z neuspokojivé situace archivu se nakonec stala rekonstrukce továrního objektu někdejšího státního podniku Karnola v Krnově. V období od prosince 2004 do února 2006 proběhla první ze tří plánovaných etap rekonstrukce bývalé tovární budovy, jež se od 6. listopadu 2006 oficiálně stala novým sídlem okresního archivu. V průběhu roku 2006 byly z Bruntálu do Krnova přestěhovány veškeré archiválie, které tak mohly být po dlouhé době konečně uloženy odpovídajícím a důstojným způsobem.

K 1. lednu 2018 má archiv ve své péči 1784 fondů o celkovém rozsahu více než 5436 běžných metrů. Archiv spravuje písemnosti úřadů a organizací státní i komunální správy, materiály škol, církevních institucí, cechů, firem, družstev, spolků, společenských organizací apod. působících na území okresu Bruntál. Archivní knihovna, čítající více než 15 tisíc svazků a množství titulů periodik, je zaměřena především na regionální historii, archivnictví a české dějiny. Archiv stále rozšiřuje svou odbornou archivní činnost stejně jako i oblast využívání archiválií.

Státní okresní archiv Bruntál

Státní okresní archiv
Bruntál

se sídlem v Krnově

Říční okruh 5/12, 794 01 Krnov

+420 554 625 460
+420 554 625 565
info@br.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Bruntál.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace