Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

NOVÝ JIČÍN

Publikace

Vlastivědný sborník Novojičínska 2022

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska, 72. svazek 2022
ISBN 978-80-87632-92-5 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-37-2 (Muzeum Novojičínska, p. o.)
ISSN 1214-8032
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2022
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 183 stran
Rozměr knihy: 165X235 mm

Výkonná redaktorka: Jana Grygaříková
Autor: kolektiv autorů
Cena: 90,- Kč

Prodejná publikace.
Publikaci je možné poptávat zde:
Muzeum Novojičínska nebo tel. č. +420 556 701 156 nebo pokladna Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a na pobočkách muzea v Příboře a Frenštátě pod Radhoštěm

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.
Soubor studií shromážděných v aktuálním svazku sborníku uvozuje medailon faráře a filantropa Johanna Schreibera, jenž měl významný vliv na formování osobnosti J.G.Mendela. Následuje příspěvek k národopisu Kravařska věnovaný pokrývkám hlavy u příležitosti selské svatby, dále statě o vlastivědci a účastníku protinacistického odboje Františku Gregorovi, nebo o novojičínském rodákovi kontradmirálovi Wilhelmu von Kesslitz. Sborník uzavírá bibliografie v letošním roce zesnulého PhDr. Karla Chobota.

OBSAH:

STUDIE A ČLÁNKY:

Farář Johann Schreiber (Jaroslav Zezulčík)

Pokrývka hlavy u příležitosti selské svatby na Kravařsku (Radek Polách)

„Ni zisk, ni slávu, jen naše práva!“ K působení Františka Gregora v Novém Jičíně v letech 1921-1935 (Martin Vitko)

110 let Krajinského muzea v Příboře (Adéla Střelková)

Kontradmirál Wilhelm von Kesslitz a rakousko-uherská expedice Albatros (Radek Polách)

Přehled výzkumů vyvřelých hornin těšínitové asociace od roku 1945 na severovýchodní Moravě (Lukáš Maceček)

P. Josef Slavíček a jeho dosud neznámé práce související s geologickým výzkumem v letech 1901-1911 (Aleš Uhlíř)

Příspěvek k výskytu šalvěje luční (Salvia pratensis L.) na Novojičínsku (Petra Mičková)

ZPRÁVY:

100 let Národního sadu ve Štramberku (Tereza Mynářová)

Archeologický výzkum reliktů středověké architektury v městské památkové rezervaci Nový Jičín (Petra Kaniová, František Kolář, Jana Koudelová, Romana Rosová, Pavel Stabrava)

Představení konceptu nové expozice „Na prahu vichřice. Jan Amos Komenský a Fulnek 1618-1621“ (Petr Chlebec)

Otevření Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici (Aleš Knápek)

Ozvěny II. světové války v archeologii regionu (Pavel Stabrava)

Husice nilská hnízdí v Moravské bráně (Jiří J. Hudeček, Vladimír Pressen)

OSOBNOSTI:

PhDr. Jaroslav Zezulčík jubilující (Sylva Dvořáčková)

Jubileum PhDr. Jiřího Juroka, CSc., (bibliografie 2013-2022) (Pavel Šustala, Jana Grygaříková)

Dva noví čestní občané města Nového Jičína (Martin Vitko)

Vlastivědný sborník Novojičínska 2021

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska, 71. svazek 2021
ISBN 978-80-87632-83-3 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-35-8 (Muzeum Novojičínska, p. o.)
ISSN 1214-8032
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2021
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 179 stran
Rozměr knihy: 165X235 mm

Editor: CHOBOT, Karel
Autor: kolektiv autorů
Cena: 90,- Kč

Prodejná publikace.
Publikaci je možné poptávat zde:
Muzeum Novojičínska nebo tel. č. +420 556 701 156 nebo pokladna Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a na pobočkách muzea v Příboře a Frenštátě pod Radhoštěm

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.
Aktuální svazek se mimo jiné vrací k tématu bitvy u Nového Jičína v roce 1621, přináší přehled pramenů k historii Nové Horky a další příspěvky týkající se novojičínského veteránského spolku, mobilizace československé armády v roce 1921, či masopustních obyčejům v regionu.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2020

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska: svazek 70/2020
ISBN 978-80-87632-74-1 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-34-1 (Muzeum Novojičínska, p.o.)
ISSN 1214-8032
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2020
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 177 stran
Rozměr knihy: 165 x 235 mm

Autor: kolektiv autorů
Editor: CHOBOT, Karel

Cena: 90,- Kč
Publikaci je možné poptávat zde:
Muzeum Novojičínska, p.o., ul. 28. října 12, 741 01 Nový Jičín.
Tel. č. +420 556 701 156 nebo pokladna Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a na pobočkách muzea v Příboře a Frenštátě pod Radhoštěm

OBSAH:

STUDIE A ČLÁNKY:

Původ, kolonizace, odboj a zánik pánů a hrabat z Hůckeswagenu a z Příbora v letech 1228 - 1367 (Jiří Jurok)

Stará tvrz v Nové Horce (Zdeněk Orlita)

Vinzenz Vetter von der Lilie (1785 - 1862) - životopisný medailon (Miroslav Myšák)

Felix hrabě von Chyszów-Romer - nejstarší vnuk Felixe hraběte
Vetter von der Lilie (*20.10.1882 Šenov (u Nového Jičína) - +5.5.1927 Krakov) (Radek Polách)

Císařský a královský pěší pluk č.100 a Nový Jičín (Radek Polách)

Květen 1945 Novém Jičíně (Martin Vitko)

Formy adventních a vánočních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín - II. Část (dokončení) (Anna Hrčková)

ZPRÁVY:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií) (Václav Michalička, Petra Vidomusová)

Muzeum „Šipka“ ve Štramberku otevřeno (Pavel Stabrava)

Zpřístupnění zámku Nová Horka pro veřejnost (Aleš Knápek)

OSOBNOSTI:

Stoleté výročí tří novojičínských osobností (Karel Chobot)

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2019

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska: svazek 69/2019
ISBN 978-80-87632-66-6 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-32-7 (Muzeum Novojičínska, p.o.)
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Rok vydání: 2019
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 181 stran
Rozměr knihy: 165 x 235 mm

Autor: kolektiv autorů
Předseda redakční rady: CHOBOT, Karel
Výkonný redaktor: JABŮRKOVÁ, Hana

Cena: 90,- Kč
Publikaci je možné poptávat zde:
Muzeum Novojičínska, p.o., ul. 28. října 12, 741 01 Nový Jičín. Telefon: 556 701 156

OBSAH:

STUDIE A ČLÁNKY:

Rekonstrukce kostela sv. Mikuláše vTiché počátkem 20. století.
Příspěvek k dějinám památkové péče na Moravě (Romana Rosová)

Kouzelný příběh Cafe Heinrichshofa hotelu Praha (Radek Polách, Jaroslav Zezulčík)

Horké jaro 1919 v Novém Jičíně
Sto Iet od demonstrací sudetských Němců ze 4. března 1919 (Martin Vitko)

Kloboučnická značka Hůckel po roce 1945 (Radek Polách)

Příspěvek k dějinám sbírky automobilů a Technického muzea TATRA v Kopřivnici (Michaela Bortlová)

Novojičínská výjimka
K 50. výročí vzniku Dílny umělecké grafiky (Michal Mocek)

Formy adventních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín - I. část (Anna Hrčková)

Sbírka obrazů na skle ve fondech Muzea Novojičínska (Luboš Kafka)

ZPRÁVY:

Dvousté výročí evangelického kostela v Hodslavicích (Zora Kudělková s využitím podkladů Lubomíra Červenky)

VIII. mezinárodní konference Moravian (Karel a Lenka Chobotovi)

Výstava „Zboží ukryté v roce 1938" (Václav Michalička)

Výstava „140 let cesty světla“ mapuje tradiční Výrobu kočárových a automobilových lamp v Novém Jičíně (Jan Číp)

OSOBNOSTI:

Jiří Klučka osmdesátiletý (Karel Chobot)

Věčně mladá Zorka (Karel Chobot)

Zora/ Dobré dílo v dobrých rukou (Ivo Barteček)

Životní jubileum Sylvy Dvořáčkové (Radek Polách)

Jménem redakční rady...
Poděkování PhDr. Sylvě Dvořáčkové (Karel Chobot)

LITERATURA:

Adam Hubáček: Tošovický kostel. Dvojí unikát. Odry 2018, 163 s., ISBN 978-80-907029-1-2. (Petra Heraltová)

Radek Polách: Tonak 1799—2019. Nový Jičín 2019, 382 s., ISBN 978—80-87359-31—0.
Překlad do anglického jazyka: Anna Pilátová (Karel Chobot)

Neoficiální produkce automobilky Tatra na stránkách knižní publikace (Jan Švábenický)

Obrazový průvodce dílem akademického malíře Antonína Kroči (Hana Jabůrková)

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2018

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 68/2018
ISBN 978-80-87632-57-4 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-29-7 (Muzeum Novojičínska, p.o.)
ISSN 1214-8032
Vydávají: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Nový Jičín
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 200 stran
Rozměr knihy: 165 x 235 mm

Autor: Karel CHOBOT a kolektiv autorů

Cena: 90,- Kč
Publikaci je možné poptávat na adrese:
www.muzeumnj.cz nebo tel. č. +420 556 701 156 nebo pokladna Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a na pobočkách muzea v Příboře, Frenštátě pod Radhoštěm a ve Fulneku

OBSAH:

ÚVODNÍK:
Šťastné i nešťastné osmičky na konci letopočtu v dějinách Nového Jičína
Karel Chobot

STUDIE A ČLÁNKY:
Jeden z třiatřiceti
Smrt olomouckého kanovníka Albrechta Friedricha Vettera z Lilie
Zdeněk Orlita

Zámecká knihovna Nová Horka
Petr Mašek

Zeměbranecký pěší pluk č. 16 Krakov (Střelecký pluk č. 16) a jeho působení v Novém Jičíně
Radek Polách

E. M. Schlosser – zmizelá továrna na ohýbaný nábytek
Jaromíra Šimoníková

Obecní volby na Novojičínsku v roce 1938
Pavel Šustala

Formy iracionální péče o domácí zvířata v tradiční kultuře Novojičínska
Anna Hrčková

ZPRÁVY:
„Moravské Kravařsko“ - 120. výročí vydání významné vlastivědné publikace
Irena Zárubová

Nová expozice v rodném domku Františka Palackého /Slavnost k 220. Výročí historikova narození, Hodslavice
Zdeněk Orlita, Zora Kudělková
„Od císaře pána k bolševikovi“ – nová výstava Muzea Novojičínska k milníkům 20. století
Martin Vitko

150. výročí narození Franze Barwiga
Radek Polách

Nový Jičín – Vídeň – Anton Kolig – Harun Farocki
Petra Janoušková

OSOBNOSTI:
Jakub Turek, pedagog a vlastivědný pracovník
(23. březen 1883 – 9. květen 1954)
Anna Hrčková

Karl Patteisky – báňský inženýr a geolog tělem i duší
(16. 4. 1891 Velké Albrechtice – 16. 10. 1968 Bochum)
Oldřiška Frühbauerová

Petr Hajda zemřel
Karel Chobot

Jubilantu PhDr. Karlu Chobotovi
(*12. 12. 1948)
Pavel Šustala, Karel Müller, Ivo Barteček, Marie a Jaroslav Bělíkovi, Sylva Dvořáčková

Karel Müller – šest desítek let stár (?)
(*13. 4. 1958)
Karel Chobot

RECENZE:
Máchová, Markéta - Orlita, Zdeněk – Stabrava, Pavel: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. Nový Jičín, Muzeum Novojičínska, příspěvková orgnizace, 2017, 350 s, ISBN 978-80-270-87359-25-9.
Hana Barusová

Zdeněk Orlita – Radek Polách – Jaroslav Zezulčík, Památník Františka Palackého v Hodslavicích, Nový Jičín – Hodslavice 2018, 160 s., ISBN 978–80–87359–27-3.
Jiří Jurok

Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne, /I/, 2017, Trenčianske múzeum v Trenčíně, ISBN 978-80-972963-0-8
Jiří Jurok

Nováková, Lenka – Saheb, Jan: Dějiny obce Trojanovice. Ostrava, Obec Trojanovice ve vydavatelství Montanex a.s. 2016, 349 s., ISBN 978-80-7225-435-4.
David Pindur

Dvě publikace propagující významné stavební památky Nového Jičína
Hana Jabůrková
Nejvyšší ocenění pro Muzeum Novojičínska
Sylva Dvořáčková

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2017

Vlastivědný sborník Novojičínska, sv. 67, Nový Jičín 2017, 202 s.
ISBN: 978-80-87632-44-4; ISSN: 1214-8032.

Obsah:

Karel Chobot, Padesát let Vlastivědného sborníku Novojičínska.
Studie a články: Markéta Tobolová, Sbor dobrovolných hasičů v Prchalově v letech 1922-1948; Martin Vitko, Akce Fulnek aneb případ zavraždění příslušníka Sboru národní bezpečnosti Rudolfa Ciguly; Tomáš Hykel, Rozbor gruntovní knihy města Štramberka z let 1672-1824; Oldřiška Frühbauerová, Jméno Maurice Remeše ve vědeckých názvech zkamenělin (Věnováno 150. výročí narození Maurice Remeše); Petr Pavlík, Černý a červený seznam cévnatých rostlin Štramberka a okolí; Marie Baďuříková, Péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji.
ZPRÁVY: Radek Polach, Irena Zárubová, 130. výročí městského muzea a knihovny; Radek Polach, 50 let městské památkové rezervace Nový Jičín; Zdeněk Orlita, Markéta Máchová, Ohlédnutí za výstavou Říše prastará, mocná i zkrocená / Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializaci; Oldřiška Frühbauerová, Pavel Stabrava, Nová expozice ve Štramberku; Eva Sulovská, Muzejní pedagogika a její místo v muzeu. Vzdělávací programy v Žerotínském zámku; Jiří Jurok, Vědecká konference „Před zrodem revoluce – husité mezi proudy okolo roku 1415; Karel Chobot, Jak šel čas aneb pět desetiletí s Ondráškem, novojičínským pěveckým sborem Základní umělecké školy.
OSOBNOSTI: Zora Kudělková, Vzpomínka na doc.PhDr. Věru Macháčkovou Riegerovou, prapravnučku Františka Palackého; Karel Chobot, Portrét Ervína Bártka; Markéta Pajdáková, Jiří J.Hudeček šedesátiletý; Hana Jabůrková, Miloš Lossmann a jeho svět starožitnosti. RECENZE.

Karel Chobot, Josef Zajíček, Takoví jsme byli. O novojičínském Ondrášku očima současných i bývalých členů a přátel. Nový Jičín 2016, 63 s.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2016

Vlastivědný sborník Novojičínska, sv. 66, Nový Jičín 2016, 266 s.
ISBN: 978-80-87632-36-9; ISSN: 1214-8032.

Obsah:

Zdeněk Orlita, Farářem v „jezuitském“ městě. Šebestián Valentin Jonde a Nový Jičín (1680-1690); Karel Müller, Heraldika nižšího světského kléru v 17. století na Novojičínsku. Václav Kosmián a Šebestián Valentin Jonde; David Pindur, Rigolliho svícen ze Šenova na Těšínsku. Příspěvek k dílu novojičínského cínaře; Stanislava Kovářová, 40. výročí vysvěcení nového kostela sv. Mikuláše v Tiché; Jiří Pometlo, Otto Thienemann, architekt vily Karla Zeisbergra v Novém Jičíně; Radek Polách, Ringstrassener Otto Thienemann a jeho stavby nejen v Novém Jičíně; Eva Sulovská, Život v Hücklových vilách na přelomu století; Lenka R. Chobotová, Sociální problematika v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století; Josef Filipík, „Zvláštní vládní akce“. Měnová reforma 1953 na Novojičínsku ve zprávách Bezpečnosti; Renáta Jašková, Nouzové peněžní poukázky českých zemí z let 1848-1850 v numizmatické sbírce Muzea Novojičínska; Josef Kubový, Emilie Bartoňová, Martin Vitko, Odbojářské organizace a Český svaz bojovníků za svobodu v okrese Nový Jičín od konce druhé světové války do současnosti; Anna Hrčková, Formy letních a podzimních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín.
ZPRÁVY: Markéta Máchová, Zimování zedníčka skalního na území ČR s přihlédnutím k jeho výskytu na Novojičínsku; Pavel Stabrava, Skvělý archeologický nález aneb mohly za to být čtyři dobře vykrmené husy; Jaroslav Zezulčík, Dědictví rodiny Schindlerů; Karel Chobot, VII. mezinárodní konference Moravian; Zora Kudělková, Zpráva o slavnosti ke 140. výročí úmrtí Františka Palackého.
OSOBNOSTI: Karel Chobot, Růže pro Janu Homolovou; Týž, Max Mannheimer (6. února 1920 Nový Jičín – 23. září 2016 Mnichov).
RECENZE.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2015

CHOBOT, Karel a kolektiv autorů: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 65 / 2015
ISSN 1214-8032
ISBN 978-80-87632-28-4 (ISBN 978-80-87359-17-4 = Muzeum Novojičínska, p.o.)

Obsah:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Radek Polách, Anton Schimak – moravský Babinský, s. 7-26; Romana Rosová, Letní sídlo fulneckých augustiniánů v Pustějově, s. 27-41; Renáta Jašková, Zahrada bývalého piartistického kláštera v Příboře, s. 43-58; Tomáš Sedoník, Jana Hrbáčová, Poklad pozdního středověku – obrazy deskového oltáře z Lubiny (Větřkovic), s. 59-70; Radek Polách, Císařský holdovací průvod roku 1908 ve Vídni a reprezentace Moravy, s. 71-76; Hana Seichterová, Jan Štěpán, Komunální pečeti lenních vsí Nová Horka, Albrechtičky a Mošnov, s. 77-82; Bohumil Ševčík, Varhany novojičínského varhanáře Karla Neussera. Příspěvek k dějinám varhan na Moravě, s. 83-108; Anna Hrčková, Co možná nevíte o pohance, s. 109-113; Marie Sedláčková, Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) na Novojičínsku, s. 115-124.
Obsah, s. 3-5; Zprávy, osobnosti, recenze, s. 125-197.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2014

CHOBOT, Karel a kolektiv autorů: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 64 / 2014
ISSN 1214-8032
ISBN 978-80-87632-21-5 (ISBN 978-80-87359-15-0 = Muzeum Novojičínska, p.o.)

Obsah:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Romana Rosová, Demolice kostela sv. Martina v Tošovicích. Příspěvek k dějinám památkové péče ve Slezsku, s. 7-29; Radek Polách, Generál pěchoty Klaudius Czibulka von Buchland, s. 31-41; Týž, Admirál Eugen Eduard Emanuel von Chmelarž, s. 43-62; Bohumila Tinzová, Pomník obětem 1. světové války v Jerlochovicích (obec Fulnek, okr. Nový Jičín), s. 63-72; Lenka R. Chobotová, Ženy v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století, s. 73-88; Michal Mocek, „Na kůži tu a tam strženou se nedbá“. Novojičínská česká tiskárna a okruh Josefa Floriana (1902-1940) – 2. část, s. 89-119; Pavel Dvořák, Podniková propagace v n.p. Tatra Kopřivnice (1945-1992), s. 121-133; Petr Kašing, Příborský rodák prof. RNDr. Miroslav Bajer, DrSc.. Vědec obdařený velkým talentem, s. 135-152; Oldřiška Frühbauerová, Geolog a paleontolog Mauric Remeš (1867-1959), s. 153-164; Pavel Stabrava, Archeologický výzkum v domě č. 28 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře, s. 165-178.
Obsah, s. 3-5; Zprávy, osobnosti, recenze, s. 179-212.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2013

CHOBOT, Karel a kolektiv autorů: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 63 / 2013
ISSN 1214-8032
ISBN 978-80-87632-13-0 (ISBN 978-80-87359-14-3 = Muzeum Novojičínska)

Obsah:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Jiří Jurok, Nejstarší privilegium města Nového Jičína z roku 1313, s. 7-26; Romana Rosová, Kaple Bolestné Panny Marie (zv. Španělská kaple) v Novém Jičíně v písemných pramenech, s. 27-42; Radek Polách, Z Nového Jičína do Mexika, Příspěvek k 200. výročí narození novojičínského rodáka P. Dominika Bilimka, s. 43-66; Isabel Bueno, Dominik Bilimek, jeho působení v Mexiku a mapa z Popotly, s. 67-79; Michal Mocek, „Na kůži tu a tam strženou se nedbá“ Novojičínská česká tiskárna a okruh Josefa Floriana (1902 – 1940) – 1. část, s. 81-109; Josef Filipík, Dva protirežimní projevy Bohumíra Kuby r. 1968, s. 111-125; Per Tesař, Delineatio Porta Triumphalis, Zajímavá drobnost k dějinám fulneckého kapucínského konventu v Národním archivu v Praze, s. 127-132; Květoslav Growka, Felix Georg Naschle – nositel zlaté medaile Za statečnost, s. 133-137; Anna Hrčková, Zvířata ve výročních obyčejích v lokalitách okresu Nový Jičín, s. 139-149; Oldřiška Frühbauerová, Geologická podsbírka Muzea Novojičínska, s. 151-163; Marie Sedláčková, Les Roveň – zajímavá botanická lokalita Novojičínska, s. 165-182; Václav Mikeš, Historický nález střečka hrabošího Oestromyia leporina (Insecta: Diptera: Hypodermatidae) v Poodří, s. 183-184; Jiří Jurok, Městské opevnění a boje o Nový Jičín, s. 185-190; Pavel Stabrava, Archeologická zjištění v presbytáři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně, s. 191-202.
Obsah, s. 3-5; Úvodník, s. 6; Zprávy, osobnosti, recenze, s. 203-228.

Místopis města Nového Jičína – II. svazek Procházky Novým Jičínem

BUBENÍK, Václav, CHOBOTOVÁ Lenka R.: Místopis města Nového Jičína
II. svazek, Procházky Novým Jičínem
ISBN 978-80-87632-24-6

Obsah:

Druhý svazek Místopisu města Nového Jičína, nazvaný Procházky Novým Jičínem, zachycuje kdysi známá fakta o některých ulicích města či objektech duchovní kultury, jak je vypátral novojičínský rodák Václav Bubeník. Vlastivědný pracovník, původní profesi ekonom, nadšený turista, kterého historie a dějiny celý život zajímaly, především ve vztahu k dějinám rodného města. Jeho poznatky, zasuté v paměti, potvrzené studiem německých novin, vlastivědné literatury a archivních dokumentů jsou natolik zajímavé jako výchozí pro další pramenné studium, že se je Klub rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín rozhodl vydat, a to v rámci dlouhodobého projektu Místopisu města Nového Jičína. Krátké studie fotografiemi doplnil Pavel Wessely, předseda Klubu rodáků, bývalý dlouholetý starosta města Nového Jičína, především ale další zanícený novojičínský rodák a obdivovatel města.
V druhé části drobné publikace jsou zařazené některé biogramy osobností, které s uvedenými místy procházek pana Václava Bubeníka souvisí. Buď se zde narodily, nebo působily, třeba na zdejších školách či výchovných ústavech, nebo zde měly kancelář, případně se jejich jména objevují v názvu navazující ulice. Nejde o ucelený encyklopedický úplný seznam, nýbrž jen o výběr. Jejich autorkou je mladá začínající historička a archivářka Mgr. Lenka R. Chobotová, s jejímiž příspěvky jsme měli možnost se seznámit např. v publikaci Historie a současnost podnikání na Novojičínsku (Z historie továrny J. Hückel´S Söhne) či v předchozím svazku Místopisu.

Místopis města Nového Jičína – I. svazek Purkmistři a starostové do roku 1945

CHOBOT Karel, HANÁK, Jan a CHOBOTOVÁ, Lenka R.: Místopis města Nového Jičína
I. svazek, Purkmistři a starostové do roku 1945
ISBN 978-80-87632-14-7

Obsah:

Publikace stručně mapuje vývoj správy města Nového Jičína do r. 1945. Uvádí jména purkmistrů, medailonky starostů v letech 1850-1945, seznam čestných občanů města, životopisná data vybraných členů obecního výborů, složení obecních výborů pro jednotlivá volební období 1850-1919. Zajímavá je obsáhlá studie zesnulého novojičínského středoškolského profesora a historika Jana Hanáka o kontroverzním starostovi Nového Jičína PhDr. Ernstu Schollichovi, který byl známý svým proti českým vystupováním i v parlamentu Československé republiky.

ZEZULČÍK J. a kol.: Nový Jičín na dobových pohlednicích

ZEZULČÍK J. a kol.: Nový Jičín na dobových pohlednicích.
Vydavatel: Město Nový Jičín
2. vydání, 2013, 136 s.
ISBN 978-80-260-4190-0

Vlastivědný sborník Novojičínska 2012

Vlastivědný sborník Novojičínska, 62, 2012, spoluvydavatel Muzeum Novojičínska, p.o.,
ISBN 978-80-87359-10-5

Obsah:

Edita Štěříková, Touha moravských exulantů z Novojičínska po obnovení Jednoty Bratrské, s. 7-34;
Markéta Křížová, Misijní činnost obnovené jednoty bratrské v Novém světě, s. 35-46;
Jiří Jurok, Spotřební nároky šlechty a měšťanstva podle neznámé novojičínské obchodní knihy z let 1585-1589, s. 47-70;
Romana Rosová, Zámek v Polance nad Odrou – zbytečně zanikající památka, s. 71-84;
Karel Müller, Erby na zámku v Polance nad Odrou, K zaniklým (?) heraldickým památkám, s. 85-88;
Lucie Laníková, Labore ad honorem. Život šlechtické rodiny Bauer-Rohrfelden na zámku v Kuníně v první polovině 20. století, s. 89-100;
Radek Polách, Dr. August Bielka rytíř von Karltreu – nositel nejvyššího francouzského vyznamenání, s. 101-108;
Radek Polách, Dvorní rada Ph.Dr. Wilhelm Johann Haas (25. 5. 1842 Nový Jičín – 24. 1. 1918 Vídeň), s. 109-114;
Jan Ražnok, Karel Rosenkranz, Radim Zátopek, Hans Ledwinka. od Präsidenta do Síně slávy, s. 115-146;
Jiří Klučka, Jaroslav Štochl Mezi školní tabulí a malířským stojanem, s. 146-162;
Jan Folprecht, Působení citeristů na severní Moravě, s. 163-172;
Anna Hrčková, Formy jarních a letních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín, s. 173-184; Václav Mikeš, Drobní savci (Eulipotyphla, Rodentia) ve sběrech Augustina Daňka, s. 185-200.
Obsah, s. 3-5.
Zprávy, osobnosti, recenze, s. 201-247.
Slovo závěrem, s. 249-256.

WESSELY, Pavel: Karel Schwarz. Muž s životním krédem Práce ctí.

WESSELY, Pavel: Karel Schwarz. Muž s životním krédem Práce ctí.
Vydavatel: Klub rodáků a přátel města Nového Jičína
2012, 66 s., formát A5

BALETKA, Tomáš - CHOBOT, Karel a kol.: Polouvsí. Od první písemné zmínky po současnost.

BALETKA, Tomáš - CHOBOT, Karel a kol.: Polouvsí. Od první písemné zmínky po současnost.
Vydavatel: Obec Jeseník nad Odrou a občané obce Polouvsí
2012, 190 s., formát A5
ISBN 978-80-260-2254-1

Vlastivědný sborník Novojičínska 2011

Vlastivědný sborník Novojičínska 61, 2011, spoluvydavatel Muzeum Novojičínska, p.o.,
ISBN 978-80-86388-94-6

Obsah:

Vratislav Janák, Jaroslav Zezulčík, Vzpomínka na archeologa Emanuela Grepla, s. 3-5;
Michal Mocek, Dílna umělecké grafiky Nový Jičín v letech 1969-1984. Pokus navázat na tiskařskou tradici Karla Kryla a Ferdinanda Scottiho v podmínkách „reálného socialismu“, s. 6-49;
Renata Kafková, Německý politický spolek aneb Počátky politického života v Novém Jičíně, s. 50-58;
Radek Polách, August Bielka rytíř von Karltreu a počátky Spolku Novojičínských ve Vídni, s. 59-66;
Hana Prymusová, České ženské hnutí na Novojičínsku v 1. polovině 20. století, s. 67-78; Romana Rosová, Zámek v Jeseníku nad Odrou, s. 79-94;
Jan Štěpán, P.Klemens František Černoch, lagnovský rodák, s. 95-108;
Anna Hrčková, Emancipovaný muž aneb fousatá matka, s. 109-114;
Oldřiška Frühbauerová, Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka, s. 115-119;
Oldřiška Frühbauerová, Radek Vodrážka, Přehled geologicko-paleontologických výzkumů Klokočova, s. 120-127;
Marie Sedláčková, Poznámky k výskytu orchideje vstavače bledého (Orchis pallens) na Novojičínsku, s. 128-136;
Karel Müller, Radek Polách, Soubor odlitků pečetí z vídeňského císařského dvora ve sbírce Muzea Novojičínska, s. 137-150;
Aleš Knápek, Plátový kabátec ze Starého Jičína, s. 151-153;
Květoslav Growka, Jana Hradilová, Nálezy mincí na Novojičínsku v Ottopalově kronice, s. 154-156;
Karel Müller, Radek Polách, Další zjištěné heraldické památky (Dodatek č. 2 k soupisu heraldických památek Novojičínska), s. 157-163.
Zprávy, recenze, obsah s. 164-184.
Samostatná příloha: Miroslava Nosková, Bibliografie Vlastivědného sborníku Novojičínska, svazek 1-60, 1967-2010, s. 5-40.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2010

Vydávají: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Nový Jičín.

Obsah:

Vratislav Janák, Jaroslav Zezulčík, Vzpomínka na archeologa Emanuela Grepla, s. 3-5;
Michal Mocek, Dílna umělecké grafiky Nový Jičín v letech 1969-1984. Pokus navázat na tiskařskou tradici Karla Kryla a Ferdinanda Scottiho v podmínkách „reálného socialismu“, s. 6-49; Renata Kafková, Německý politický spolek aneb Počátky politického života v Novém Jičíně, s. 50-58; Radek Polách, August Bielka rytíř von Karltreu a počátky Spolku Novojičínských ve Vídni, s. 59-66; Hana Prymusová, České ženské hnutí na Novojičínsku v 1. polovině 20. století, s. 67-78; Romana Rosová, Zámek v Jeseníku nad Odrou, s. 79-94; Jan Štěpán, P.Klemens František Černoch, lagnovský rodák, s. 95-108; Anna Hrčková, Emancipovaný muž aneb fousatá matka, s. 109-114; Oldřiška Frühbauerová, Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka, s. 115-119; Oldřiška Frühbauerová, Radek Vodrážka, Přehled geologicko-paleontologických výzkumů Klokočova, s. 120-127; Marie Sedláčková, Poznámky k výskytu orchideje vstavače bledého (Orchis pallens) na Novojičínsku, s. 128-136; Karel Müller, Radek Polách, Soubor odlitků pečetí z vídeňského císařského dvora ve sbírce Muzea Novojičínska, s. 137-150; Aleš Knápek, Plátový kabátec ze Starého Jičína, s. 151-153; Květoslav Growka, Jana Hradilová, Nálezy mincí na Novojičínsku v Ottopalově kronice, s. 154-156; Karel Müller, Radek Polách, Další zjištěné heraldické památky (Dodatek č. 2 k soupisu heraldických památek Novojičínska), s. 157-163.
Zprávy, recenze, obsah s. 164-184.

Samostatná příloha:

Miroslava Nosková, Bibliografie Vlastivědného sborníku Novojičínska, svazek 1-60, 1967-2010, s. 5-40.

CHOBOT K. a kol.: Nový Jičín historický a současný

CHOBOT K. a kol.: Nový Jičín historický a současný.
Vydavatel: Město Nový Jičín
2010, 192 s.
ISBN 978-80-254-7951-3

Vlastivědný sborník Novojičínska 2009

Vydávají: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Nový Jičín.

Obsah:

Obsahuje studie a články vlastivědného, historického, uměnovědného a přírodovědného zaměření k dějinám a současnosti okresu Nový Jičín a jeho měst či obcí. V obsahu najdeme např. zajímavou studii Karla Müllera a Radka Polacha s názvem Klobouky s erbovními knoflíky, článek Petra Kozáka o pánech z Fulštejna a založení tvrze ve Studénce, Anna Hrčková se zabývá formami postních a velikonočních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín, Renáta Kafková připomíná 140 let od založení městské plynárny v Novém Jičíně, Jan Štěpán popisuje Ditrichštejnovo předbělohorské privilegium pro příborské tkalce s cechovním znakem, Jaroslava Brichová píše o mučedníku víry P.Kamilu Jarošovi z Příbora, Jiří Pometlo přibližuje novostavbu římskokatolického kostela sv.Mikuláše v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm. Z oblasti přírodovědy zmiňuji článek Marie Sedláčkové Tvořič včelonosný – vzácná orchidej v Národní přírodní památce Šipka na Kotouči u Štramberka, nebo I.část studie Petra a Jiřího Kociánů nazvané Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí.
Z krátkých zpráv a recenzí jistě zaujme rozhovor Karla Konečného s Janem Hyvnarem, či krátké zmínky jubilejních výročí osobností našeho města a okolí.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2008

Vydávají: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Nový Jičín.

Obsah:

Obsahuje studie a články vlastivědného, historického, uměnovědného a přírodovědného zaměření k dějinám a současnosti okresu Nový Jičín a jeho měst či obcí. V obsahu najdeme např.autentické kronikářské záznamy roku 1968 z osobního fondu JUDr.Miloslava Baláše, které autorsky připravila dcera zesnulého spisovatele paní ing. Milada Pometlová, Soupis všech kaplí, křížů, soch a Božích muk nacházejících se na území fulnecké farnosti v období let 1833-1865, jenž dle archivních pramenů v porovnání se skutečnosti sestavila a odborným komentářem doplnila PhDr.Jaroslava Brichová, zatímco Mgr.Renáta Kafková, Ph.D. zasvěceně a brilantně napsala o novojičínském německém tělocvičném spolku v letech 1862-1914. Autorkou zajímavé studie Pánbu ví a všichni svatí aneb co možná o nich nevíte je PhDr.Anna Hrčková, příroda je zastoupena odbornou statí paní RNDr. Marie Sedláčkové, píšící o červeném a černém seznamu cévnatých rostlin Novojičínska. Pan Radek Polach pojednal o monumentech heraldiky Novojičínska v Zrcadle slavného Markrabství moravského, PhDr.Tomáš Baletka, Ph.D. O pivovarnicích, PhDr.Karel Müller je autorem příspěvku Ještě ke znakům a pečetím proboštů augustiniánského kláštera ve Fulneku. Pohnutým osudem tichavského rodáka P.Miroslava Janáka se zabývá PhDr.Stanislava Kovářová, o příborském měšťanu Jakubu Cionovi jinak Vlčovském vypráví PhDr.Jan Štěpán, zatímco Mgr.Petr Tesař o P.Karlu Schrammelovi, takřka neznámé oběti nacistického režimu z Novojičínska. Z krátkých zpráv a recenzí jistě zaujme stať Bronislava Novosada o přírodovědném kabinetu na zámku Kunín, nebo recenze doc.PhDr.Pavla Šopáka, Ph.D. publikace Nový Jičín a jeho výtvarní umělci.

Privilegia měst, městeček a vsí z území okresu Nový Jičín z let 1293 – 1775

Napsali a uspořádali Karel Chobot a Tomáš Baletka.
Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Okresní úřad - Referát regionálního rozvoje v Novém Jičíně, 2000.

Symbolika města Frenštátu pod Radhoštěm

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1999.

František Palacký, Vlastní životopis

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1998.

Almanach obětí nacismu okresu Nový Jičín

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Okresní úřad - referát regionálního rozvoje v Novém Jičíně, Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně, 1998.

Okres Nový Jičín. Místopis obcí. II.svazek

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Okresní úřad - referát regionálního rozvoje v Novém Jičíně, 1998.

Průvodce Naučnou vlastivědnou stezkou Františka Palackého

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně, Okresní úřad - referát životního prostředí v Novém Jičíně, 1997.

Okres Nový Jičín. Místopis obcí. I.svazek

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Okresní úřad - referát regionálního rozvoje v Novém Jičíně, 1996.

Co skrývala schránka na kostelní věži

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Farnost římsko-katolické církve v Novém Jičíně, Město Nový Jičín, 1994.

Piaristé v Příboře

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, 1995.

Sborník příspěvků z odborného sympozia 300 let piaristického gymnázia v Příboře, konaného 1. - 3. června 1994.

Zprávy-Studie-Informace

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, 1992

Sborník obsahoval studií dr.Mocka k dějinám města Příbora 1251-1650. Nerealizoval se původní záměr vytvořit ze sborníku periodikum.

Historie samosprávy města Frenštátu pod Radhoštěm

Státní okresní archiv v Novém Jičíně - pobočka ve Frenštátě p.R., Městské muzeum ve Frenštátě p.R., Městský úřad ve Frenštátě p.R., 1991.

© 2023 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace