Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

NOVÝ JIČÍN

Publikace

Vlastivědný sborník Novojičínska 2023

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska, 73. svazek 2023
ISBN 978-80-88643-01-2 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-41-9 (Muzeum Novojičínska, p. o.)
ISSN 1214-8032
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2023
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 173 stran
Rozměr knihy: 165X235 mm

Výkonná redaktorka: Jana Grygaříková
Autor: kolektiv autorů

Prodejná publikace.
Publikaci je možné poptávat zde:
Muzeum Novojičínska nebo tel. č. +420 556 701 156 nebo pokladna Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a na pobočkách muzea v Příboře a Frenštátě pod Radhoštěm

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od roku 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu, jakož i recenze a správy o aktuálních publikacích se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.
V aktuálním svazku sborníku se dočteme o počátcích pánů a hrabat z Hückeswagenu a Příbora v Porýní. Následuje příspěvek ke kolekci středověké keramiky získané Rudolfem Míkem v Luboměři, dále statě o gotických a renesančních zvonech na Novojičínsku, životopisný příspěvek o generálu tří armád Eduardu svobodném pánu von Böhm-Ermolli, nebo o první české národní slavnosti na Novojičínsku. Prostor je věnován rovněž dílům novojičínských tiskařů, soupisu pamětních stuh ze sbírek Muzea Novojičínska, nebo korálové fauně štramberských vápenců ve sbírkách novojičínského muzea. Sborník uzavírá přehled literární produkce o okresu Nový Jičín za roky 2022 a 2023.

Obsah publikace (PDF)

Vlastivědný sborník Novojičínska 2022

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska, 72. svazek 2022
ISBN 978-80-87632-92-5 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-37-2 (Muzeum Novojičínska, p. o.)
ISSN 1214-8032
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2022
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 183 stran
Rozměr knihy: 165X235 mm

Výkonná redaktorka: Jana Grygaříková
Autor: kolektiv autorů
Cena: 90,- Kč

Prodejná publikace.
Publikaci je možné poptávat zde:
Muzeum Novojičínska nebo tel. č. +420 556 701 156 nebo pokladna Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a na pobočkách muzea v Příboře a Frenštátě pod Radhoštěm

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.
Soubor studií shromážděných v aktuálním svazku sborníku uvozuje medailon faráře a filantropa Johanna Schreibera, jenž měl významný vliv na formování osobnosti J.G.Mendela. Následuje příspěvek k národopisu Kravařska věnovaný pokrývkám hlavy u příležitosti selské svatby, dále statě o vlastivědci a účastníku protinacistického odboje Františku Gregorovi, nebo o novojičínském rodákovi kontradmirálovi Wilhelmu von Kesslitz. Sborník uzavírá bibliografie v letošním roce zesnulého PhDr. Karla Chobota.

OBSAH:

STUDIE A ČLÁNKY:

Farář Johann Schreiber (Jaroslav Zezulčík)

Pokrývka hlavy u příležitosti selské svatby na Kravařsku (Radek Polách)

„Ni zisk, ni slávu, jen naše práva!“ K působení Františka Gregora v Novém Jičíně v letech 1921-1935 (Martin Vitko)

110 let Krajinského muzea v Příboře (Adéla Střelková)

Kontradmirál Wilhelm von Kesslitz a rakousko-uherská expedice Albatros (Radek Polách)

Přehled výzkumů vyvřelých hornin těšínitové asociace od roku 1945 na severovýchodní Moravě (Lukáš Maceček)

P. Josef Slavíček a jeho dosud neznámé práce související s geologickým výzkumem v letech 1901-1911 (Aleš Uhlíř)

Příspěvek k výskytu šalvěje luční (Salvia pratensis L.) na Novojičínsku (Petra Mičková)

ZPRÁVY:

100 let Národního sadu ve Štramberku (Tereza Mynářová)

Archeologický výzkum reliktů středověké architektury v městské památkové rezervaci Nový Jičín (Petra Kaniová, František Kolář, Jana Koudelová, Romana Rosová, Pavel Stabrava)

Představení konceptu nové expozice „Na prahu vichřice. Jan Amos Komenský a Fulnek 1618-1621“ (Petr Chlebec)

Otevření Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici (Aleš Knápek)

Ozvěny II. světové války v archeologii regionu (Pavel Stabrava)

Husice nilská hnízdí v Moravské bráně (Jiří J. Hudeček, Vladimír Pressen)

OSOBNOSTI:

PhDr. Jaroslav Zezulčík jubilující (Sylva Dvořáčková)

Jubileum PhDr. Jiřího Juroka, CSc., (bibliografie 2013-2022) (Pavel Šustala, Jana Grygaříková)

Dva noví čestní občané města Nového Jičína (Martin Vitko)

Vlastivědný sborník Novojičínska 2021

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska, 71. svazek 2021
ISBN 978-80-87632-83-3 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-35-8 (Muzeum Novojičínska, p. o.)
ISSN 1214-8032
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2021
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 179 stran
Rozměr knihy: 165X235 mm

Editor: CHOBOT, Karel
Autor: kolektiv autorů
Cena: 90,- Kč

Prodejná publikace.
Publikaci je možné poptávat zde:
Muzeum Novojičínska nebo tel. č. +420 556 701 156 nebo pokladna Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a na pobočkách muzea v Příboře a Frenštátě pod Radhoštěm

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.
Aktuální svazek se mimo jiné vrací k tématu bitvy u Nového Jičína v roce 1621, přináší přehled pramenů k historii Nové Horky a další příspěvky týkající se novojičínského veteránského spolku, mobilizace československé armády v roce 1921, či masopustních obyčejům v regionu.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2020

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska: svazek 70/2020
ISBN 978-80-87632-74-1 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-34-1 (Muzeum Novojičínska, p.o.)
ISSN 1214-8032
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2020
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 177 stran
Rozměr knihy: 165 x 235 mm

Autor: kolektiv autorů
Editor: CHOBOT, Karel

Cena: 90,- Kč
Publikaci je možné poptávat zde:
Muzeum Novojičínska, p.o., ul. 28. října 12, 741 01 Nový Jičín.
Tel. č. +420 556 701 156 nebo pokladna Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a na pobočkách muzea v Příboře a Frenštátě pod Radhoštěm

OBSAH:

STUDIE A ČLÁNKY:

Původ, kolonizace, odboj a zánik pánů a hrabat z Hůckeswagenu a z Příbora v letech 1228 - 1367 (Jiří Jurok)

Stará tvrz v Nové Horce (Zdeněk Orlita)

Vinzenz Vetter von der Lilie (1785 - 1862) - životopisný medailon (Miroslav Myšák)

Felix hrabě von Chyszów-Romer - nejstarší vnuk Felixe hraběte
Vetter von der Lilie (*20.10.1882 Šenov (u Nového Jičína) - +5.5.1927 Krakov) (Radek Polách)

Císařský a královský pěší pluk č.100 a Nový Jičín (Radek Polách)

Květen 1945 Novém Jičíně (Martin Vitko)

Formy adventních a vánočních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín - II. Část (dokončení) (Anna Hrčková)

ZPRÁVY:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií) (Václav Michalička, Petra Vidomusová)

Muzeum „Šipka“ ve Štramberku otevřeno (Pavel Stabrava)

Zpřístupnění zámku Nová Horka pro veřejnost (Aleš Knápek)

OSOBNOSTI:

Stoleté výročí tří novojičínských osobností (Karel Chobot)

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2019

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska: svazek 69/2019
ISBN 978-80-87632-66-6 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-32-7 (Muzeum Novojičínska, p.o.)
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Rok vydání: 2019
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 181 stran
Rozměr knihy: 165 x 235 mm

Autor: kolektiv autorů
Předseda redakční rady: CHOBOT, Karel
Výkonný redaktor: JABŮRKOVÁ, Hana

Cena: 90,- Kč
Publikaci je možné poptávat zde:
Muzeum Novojičínska, p.o., ul. 28. října 12, 741 01 Nový Jičín. Telefon: 556 701 156

OBSAH:

STUDIE A ČLÁNKY:

Rekonstrukce kostela sv. Mikuláše vTiché počátkem 20. století.
Příspěvek k dějinám památkové péče na Moravě (Romana Rosová)

Kouzelný příběh Cafe Heinrichshofa hotelu Praha (Radek Polách, Jaroslav Zezulčík)

Horké jaro 1919 v Novém Jičíně
Sto Iet od demonstrací sudetských Němců ze 4. března 1919 (Martin Vitko)

Kloboučnická značka Hůckel po roce 1945 (Radek Polách)

Příspěvek k dějinám sbírky automobilů a Technického muzea TATRA v Kopřivnici (Michaela Bortlová)

Novojičínská výjimka
K 50. výročí vzniku Dílny umělecké grafiky (Michal Mocek)

Formy adventních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín - I. část (Anna Hrčková)

Sbírka obrazů na skle ve fondech Muzea Novojičínska (Luboš Kafka)

ZPRÁVY:

Dvousté výročí evangelického kostela v Hodslavicích (Zora Kudělková s využitím podkladů Lubomíra Červenky)

VIII. mezinárodní konference Moravian (Karel a Lenka Chobotovi)

Výstava „Zboží ukryté v roce 1938" (Václav Michalička)

Výstava „140 let cesty světla“ mapuje tradiční Výrobu kočárových a automobilových lamp v Novém Jičíně (Jan Číp)

OSOBNOSTI:

Jiří Klučka osmdesátiletý (Karel Chobot)

Věčně mladá Zorka (Karel Chobot)

Zora/ Dobré dílo v dobrých rukou (Ivo Barteček)

Životní jubileum Sylvy Dvořáčkové (Radek Polách)

Jménem redakční rady...
Poděkování PhDr. Sylvě Dvořáčkové (Karel Chobot)

LITERATURA:

Adam Hubáček: Tošovický kostel. Dvojí unikát. Odry 2018, 163 s., ISBN 978-80-907029-1-2. (Petra Heraltová)

Radek Polách: Tonak 1799—2019. Nový Jičín 2019, 382 s., ISBN 978—80-87359-31—0.
Překlad do anglického jazyka: Anna Pilátová (Karel Chobot)

Neoficiální produkce automobilky Tatra na stránkách knižní publikace (Jan Švábenický)

Obrazový průvodce dílem akademického malíře Antonína Kroči (Hana Jabůrková)

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2018

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 68/2018
ISBN 978-80-87632-57-4 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-29-7 (Muzeum Novojičínska, p.o.)
ISSN 1214-8032
Vydávají: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Nový Jičín
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 200 stran
Rozměr knihy: 165 x 235 mm

Autor: Karel CHOBOT a kolektiv autorů

Cena: 90,- Kč
Publikaci je možné poptávat na adrese:
www.muzeumnj.cz nebo tel. č. +420 556 701 156 nebo pokladna Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a na pobočkách muzea v Příboře, Frenštátě pod Radhoštěm a ve Fulneku

OBSAH:

ÚVODNÍK:
Šťastné i nešťastné osmičky na konci letopočtu v dějinách Nového Jičína
Karel Chobot

STUDIE A ČLÁNKY:
Jeden z třiatřiceti
Smrt olomouckého kanovníka Albrechta Friedricha Vettera z Lilie
Zdeněk Orlita

Zámecká knihovna Nová Horka
Petr Mašek

Zeměbranecký pěší pluk č. 16 Krakov (Střelecký pluk č. 16) a jeho působení v Novém Jičíně
Radek Polách

E. M. Schlosser – zmizelá továrna na ohýbaný nábytek
Jaromíra Šimoníková

Obecní volby na Novojičínsku v roce 1938
Pavel Šustala

Formy iracionální péče o domácí zvířata v tradiční kultuře Novojičínska
Anna Hrčková

ZPRÁVY:
„Moravské Kravařsko“ - 120. výročí vydání významné vlastivědné publikace
Irena Zárubová

Nová expozice v rodném domku Františka Palackého /Slavnost k 220. Výročí historikova narození, Hodslavice
Zdeněk Orlita, Zora Kudělková
„Od císaře pána k bolševikovi“ – nová výstava Muzea Novojičínska k milníkům 20. století
Martin Vitko

150. výročí narození Franze Barwiga
Radek Polách

Nový Jičín – Vídeň – Anton Kolig – Harun Farocki
Petra Janoušková

OSOBNOSTI:
Jakub Turek, pedagog a vlastivědný pracovník
(23. březen 1883 – 9. květen 1954)
Anna Hrčková

Karl Patteisky – báňský inženýr a geolog tělem i duší
(16. 4. 1891 Velké Albrechtice – 16. 10. 1968 Bochum)
Oldřiška Frühbauerová

Petr Hajda zemřel
Karel Chobot

Jubilantu PhDr. Karlu Chobotovi
(*12. 12. 1948)
Pavel Šustala, Karel Müller, Ivo Barteček, Marie a Jaroslav Bělíkovi, Sylva Dvořáčková

Karel Müller – šest desítek let stár (?)
(*13. 4. 1958)
Karel Chobot

RECENZE:
Máchová, Markéta - Orlita, Zdeněk – Stabrava, Pavel: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. Nový Jičín, Muzeum Novojičínska, příspěvková orgnizace, 2017, 350 s, ISBN 978-80-270-87359-25-9.
Hana Barusová

Zdeněk Orlita – Radek Polách – Jaroslav Zezulčík, Památník Františka Palackého v Hodslavicích, Nový Jičín – Hodslavice 2018, 160 s., ISBN 978–80–87359–27-3.
Jiří Jurok

Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne, /I/, 2017, Trenčianske múzeum v Trenčíně, ISBN 978-80-972963-0-8
Jiří Jurok

Nováková, Lenka – Saheb, Jan: Dějiny obce Trojanovice. Ostrava, Obec Trojanovice ve vydavatelství Montanex a.s. 2016, 349 s., ISBN 978-80-7225-435-4.
David Pindur

Dvě publikace propagující významné stavební památky Nového Jičína
Hana Jabůrková
Nejvyšší ocenění pro Muzeum Novojičínska
Sylva Dvořáčková

ANOTACE:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2017

Vlastivědný sborník Novojičínska, sv. 67, Nový Jičín 2017, 202 s.
ISBN: 978-80-87632-44-4; ISSN: 1214-8032.

Obsah:

Karel Chobot, Padesát let Vlastivědného sborníku Novojičínska.
Studie a články: Markéta Tobolová, Sbor dobrovolných hasičů v Prchalově v letech 1922-1948; Martin Vitko, Akce Fulnek aneb případ zavraždění příslušníka Sboru národní bezpečnosti Rudolfa Ciguly; Tomáš Hykel, Rozbor gruntovní knihy města Štramberka z let 1672-1824; Oldřiška Frühbauerová, Jméno Maurice Remeše ve vědeckých názvech zkamenělin (Věnováno 150. výročí narození Maurice Remeše); Petr Pavlík, Černý a červený seznam cévnatých rostlin Štramberka a okolí; Marie Baďuříková, Péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji.
ZPRÁVY: Radek Polach, Irena Zárubová, 130. výročí městského muzea a knihovny; Radek Polach, 50 let městské památkové rezervace Nový Jičín; Zdeněk Orlita, Markéta Máchová, Ohlédnutí za výstavou Říše prastará, mocná i zkrocená / Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializaci; Oldřiška Frühbauerová, Pavel Stabrava, Nová expozice ve Štramberku; Eva Sulovská, Muzejní pedagogika a její místo v muzeu. Vzdělávací programy v Žerotínském zámku; Jiří Jurok, Vědecká konference „Před zrodem revoluce – husité mezi proudy okolo roku 1415; Karel Chobot, Jak šel čas aneb pět desetiletí s Ondráškem, novojičínským pěveckým sborem Základní umělecké školy.
OSOBNOSTI: Zora Kudělková, Vzpomínka na doc.PhDr. Věru Macháčkovou Riegerovou, prapravnučku Františka Palackého; Karel Chobot, Portrét Ervína Bártka; Markéta Pajdáková, Jiří J.Hudeček šedesátiletý; Hana Jabůrková, Miloš Lossmann a jeho svět starožitnosti. RECENZE.

Karel Chobot, Josef Zajíček, Takoví jsme byli. O novojičínském Ondrášku očima současných i bývalých členů a přátel. Nový Jičín 2016, 63 s.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2016

Vlastivědný sborník Novojičínska, sv. 66, Nový Jičín 2016, 266 s.
ISBN: 978-80-87632-36-9; ISSN: 1214-8032.

Obsah:

Zdeněk Orlita, Farářem v „jezuitském“ městě. Šebestián Valentin Jonde a Nový Jičín (1680-1690); Karel Müller, Heraldika nižšího světského kléru v 17. století na Novojičínsku. Václav Kosmián a Šebestián Valentin Jonde; David Pindur, Rigolliho svícen ze Šenova na Těšínsku. Příspěvek k dílu novojičínského cínaře; Stanislava Kovářová, 40. výročí vysvěcení nového kostela sv. Mikuláše v Tiché; Jiří Pometlo, Otto Thienemann, architekt vily Karla Zeisbergra v Novém Jičíně; Radek Polách, Ringstrassener Otto Thienemann a jeho stavby nejen v Novém Jičíně; Eva Sulovská, Život v Hücklových vilách na přelomu století; Lenka R. Chobotová, Sociální problematika v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století; Josef Filipík, „Zvláštní vládní akce“. Měnová reforma 1953 na Novojičínsku ve zprávách Bezpečnosti; Renáta Jašková, Nouzové peněžní poukázky českých zemí z let 1848-1850 v numizmatické sbírce Muzea Novojičínska; Josef Kubový, Emilie Bartoňová, Martin Vitko, Odbojářské organizace a Český svaz bojovníků za svobodu v okrese Nový Jičín od konce druhé světové války do současnosti; Anna Hrčková, Formy letních a podzimních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín.
ZPRÁVY: Markéta Máchová, Zimování zedníčka skalního na území ČR s přihlédnutím k jeho výskytu na Novojičínsku; Pavel Stabrava, Skvělý archeologický nález aneb mohly za to být čtyři dobře vykrmené husy; Jaroslav Zezulčík, Dědictví rodiny Schindlerů; Karel Chobot, VII. mezinárodní konference Moravian; Zora Kudělková, Zpráva o slavnosti ke 140. výročí úmrtí Františka Palackého.
OSOBNOSTI: Karel Chobot, Růže pro Janu Homolovou; Týž, Max Mannheimer (6. února 1920 Nový Jičín – 23. září 2016 Mnichov).
RECENZE.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2015

CHOBOT, Karel a kolektiv autorů: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 65 / 2015
ISSN 1214-8032
ISBN 978-80-87632-28-4 (ISBN 978-80-87359-17-4 = Muzeum Novojičínska, p.o.)

Obsah:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Radek Polách, Anton Schimak – moravský Babinský, s. 7-26; Romana Rosová, Letní sídlo fulneckých augustiniánů v Pustějově, s. 27-41; Renáta Jašková, Zahrada bývalého piartistického kláštera v Příboře, s. 43-58; Tomáš Sedoník, Jana Hrbáčová, Poklad pozdního středověku – obrazy deskového oltáře z Lubiny (Větřkovic), s. 59-70; Radek Polách, Císařský holdovací průvod roku 1908 ve Vídni a reprezentace Moravy, s. 71-76; Hana Seichterová, Jan Štěpán, Komunální pečeti lenních vsí Nová Horka, Albrechtičky a Mošnov, s. 77-82; Bohumil Ševčík, Varhany novojičínského varhanáře Karla Neussera. Příspěvek k dějinám varhan na Moravě, s. 83-108; Anna Hrčková, Co možná nevíte o pohance, s. 109-113; Marie Sedláčková, Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) na Novojičínsku, s. 115-124.
Obsah, s. 3-5; Zprávy, osobnosti, recenze, s. 125-197.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2014

CHOBOT, Karel a kolektiv autorů: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 64 / 2014
ISSN 1214-8032
ISBN 978-80-87632-21-5 (ISBN 978-80-87359-15-0 = Muzeum Novojičínska, p.o.)

Obsah:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Romana Rosová, Demolice kostela sv. Martina v Tošovicích. Příspěvek k dějinám památkové péče ve Slezsku, s. 7-29; Radek Polách, Generál pěchoty Klaudius Czibulka von Buchland, s. 31-41; Týž, Admirál Eugen Eduard Emanuel von Chmelarž, s. 43-62; Bohumila Tinzová, Pomník obětem 1. světové války v Jerlochovicích (obec Fulnek, okr. Nový Jičín), s. 63-72; Lenka R. Chobotová, Ženy v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století, s. 73-88; Michal Mocek, „Na kůži tu a tam strženou se nedbá“. Novojičínská česká tiskárna a okruh Josefa Floriana (1902-1940) – 2. část, s. 89-119; Pavel Dvořák, Podniková propagace v n.p. Tatra Kopřivnice (1945-1992), s. 121-133; Petr Kašing, Příborský rodák prof. RNDr. Miroslav Bajer, DrSc.. Vědec obdařený velkým talentem, s. 135-152; Oldřiška Frühbauerová, Geolog a paleontolog Mauric Remeš (1867-1959), s. 153-164; Pavel Stabrava, Archeologický výzkum v domě č. 28 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře, s. 165-178.
Obsah, s. 3-5; Zprávy, osobnosti, recenze, s. 179-212.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2013

CHOBOT, Karel a kolektiv autorů: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 63 / 2013
ISSN 1214-8032
ISBN 978-80-87632-13-0 (ISBN 978-80-87359-14-3 = Muzeum Novojičínska)

Obsah:

Vlastivědný sborník Novojičínska vydává jako periodikum jedenkrát ročně Muzeum Novojičínska, p. o. ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967. Obsahuje odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky k osobnostem kulturního a veřejného života regionu a recenze aktuálních publikací se zaměřením na regionální vlastivědu, historii, umění, národopis a přírodovědu oblasti Novojičínska.

Jiří Jurok, Nejstarší privilegium města Nového Jičína z roku 1313, s. 7-26; Romana Rosová, Kaple Bolestné Panny Marie (zv. Španělská kaple) v Novém Jičíně v písemných pramenech, s. 27-42; Radek Polách, Z Nového Jičína do Mexika, Příspěvek k 200. výročí narození novojičínského rodáka P. Dominika Bilimka, s. 43-66; Isabel Bueno, Dominik Bilimek, jeho působení v Mexiku a mapa z Popotly, s. 67-79; Michal Mocek, „Na kůži tu a tam strženou se nedbá“ Novojičínská česká tiskárna a okruh Josefa Floriana (1902 – 1940) – 1. část, s. 81-109; Josef Filipík, Dva protirežimní projevy Bohumíra Kuby r. 1968, s. 111-125; Per Tesař, Delineatio Porta Triumphalis, Zajímavá drobnost k dějinám fulneckého kapucínského konventu v Národním archivu v Praze, s. 127-132; Květoslav Growka, Felix Georg Naschle – nositel zlaté medaile Za statečnost, s. 133-137; Anna Hrčková, Zvířata ve výročních obyčejích v lokalitách okresu Nový Jičín, s. 139-149; Oldřiška Frühbauerová, Geologická podsbírka Muzea Novojičínska, s. 151-163; Marie Sedláčková, Les Roveň – zajímavá botanická lokalita Novojičínska, s. 165-182; Václav Mikeš, Historický nález střečka hrabošího Oestromyia leporina (Insecta: Diptera: Hypodermatidae) v Poodří, s. 183-184; Jiří Jurok, Městské opevnění a boje o Nový Jičín, s. 185-190; Pavel Stabrava, Archeologická zjištění v presbytáři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně, s. 191-202.
Obsah, s. 3-5; Úvodník, s. 6; Zprávy, osobnosti, recenze, s. 203-228.

Místopis města Nového Jičína – II. svazek Procházky Novým Jičínem

BUBENÍK, Václav, CHOBOTOVÁ Lenka R.: Místopis města Nového Jičína
II. svazek, Procházky Novým Jičínem
ISBN 978-80-87632-24-6

Obsah:

Druhý svazek Místopisu města Nového Jičína, nazvaný Procházky Novým Jičínem, zachycuje kdysi známá fakta o některých ulicích města či objektech duchovní kultury, jak je vypátral novojičínský rodák Václav Bubeník. Vlastivědný pracovník, původní profesi ekonom, nadšený turista, kterého historie a dějiny celý život zajímaly, především ve vztahu k dějinám rodného města. Jeho poznatky, zasuté v paměti, potvrzené studiem německých novin, vlastivědné literatury a archivních dokumentů jsou natolik zajímavé jako výchozí pro další pramenné studium, že se je Klub rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín rozhodl vydat, a to v rámci dlouhodobého projektu Místopisu města Nového Jičína. Krátké studie fotografiemi doplnil Pavel Wessely, předseda Klubu rodáků, bývalý dlouholetý starosta města Nového Jičína, především ale další zanícený novojičínský rodák a obdivovatel města.
V druhé části drobné publikace jsou zařazené některé biogramy osobností, které s uvedenými místy procházek pana Václava Bubeníka souvisí. Buď se zde narodily, nebo působily, třeba na zdejších školách či výchovných ústavech, nebo zde měly kancelář, případně se jejich jména objevují v názvu navazující ulice. Nejde o ucelený encyklopedický úplný seznam, nýbrž jen o výběr. Jejich autorkou je mladá začínající historička a archivářka Mgr. Lenka R. Chobotová, s jejímiž příspěvky jsme měli možnost se seznámit např. v publikaci Historie a současnost podnikání na Novojičínsku (Z historie továrny J. Hückel´S Söhne) či v předchozím svazku Místopisu.

Místopis města Nového Jičína – I. svazek Purkmistři a starostové do roku 1945

CHOBOT Karel, HANÁK, Jan a CHOBOTOVÁ, Lenka R.: Místopis města Nového Jičína
I. svazek, Purkmistři a starostové do roku 1945
ISBN 978-80-87632-14-7

Obsah:

Publikace stručně mapuje vývoj správy města Nového Jičína do r. 1945. Uvádí jména purkmistrů, medailonky starostů v letech 1850-1945, seznam čestných občanů města, životopisná data vybraných členů obecního výborů, složení obecních výborů pro jednotlivá volební období 1850-1919. Zajímavá je obsáhlá studie zesnulého novojičínského středoškolského profesora a historika Jana Hanáka o kontroverzním starostovi Nového Jičína PhDr. Ernstu Schollichovi, který byl známý svým proti českým vystupováním i v parlamentu Československé republiky.

ZEZULČÍK J. a kol.: Nový Jičín na dobových pohlednicích

ZEZULČÍK J. a kol.: Nový Jičín na dobových pohlednicích.
Vydavatel: Město Nový Jičín
2. vydání, 2013, 136 s.
ISBN 978-80-260-4190-0

Vlastivědný sborník Novojičínska 2012

Vlastivědný sborník Novojičínska, 62, 2012, spoluvydavatel Muzeum Novojičínska, p.o.,
ISBN 978-80-87359-10-5

Obsah:

Edita Štěříková, Touha moravských exulantů z Novojičínska po obnovení Jednoty Bratrské, s. 7-34;
Markéta Křížová, Misijní činnost obnovené jednoty bratrské v Novém světě, s. 35-46;
Jiří Jurok, Spotřební nároky šlechty a měšťanstva podle neznámé novojičínské obchodní knihy z let 1585-1589, s. 47-70;
Romana Rosová, Zámek v Polance nad Odrou – zbytečně zanikající památka, s. 71-84;
Karel Müller, Erby na zámku v Polance nad Odrou, K zaniklým (?) heraldickým památkám, s. 85-88;
Lucie Laníková, Labore ad honorem. Život šlechtické rodiny Bauer-Rohrfelden na zámku v Kuníně v první polovině 20. století, s. 89-100;
Radek Polách, Dr. August Bielka rytíř von Karltreu – nositel nejvyššího francouzského vyznamenání, s. 101-108;
Radek Polách, Dvorní rada Ph.Dr. Wilhelm Johann Haas (25. 5. 1842 Nový Jičín – 24. 1. 1918 Vídeň), s. 109-114;
Jan Ražnok, Karel Rosenkranz, Radim Zátopek, Hans Ledwinka. od Präsidenta do Síně slávy, s. 115-146;
Jiří Klučka, Jaroslav Štochl Mezi školní tabulí a malířským stojanem, s. 146-162;
Jan Folprecht, Působení citeristů na severní Moravě, s. 163-172;
Anna Hrčková, Formy jarních a letních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín, s. 173-184; Václav Mikeš, Drobní savci (Eulipotyphla, Rodentia) ve sběrech Augustina Daňka, s. 185-200.
Obsah, s. 3-5.
Zprávy, osobnosti, recenze, s. 201-247.
Slovo závěrem, s. 249-256.

WESSELY, Pavel: Karel Schwarz. Muž s životním krédem Práce ctí.

WESSELY, Pavel: Karel Schwarz. Muž s životním krédem Práce ctí.
Vydavatel: Klub rodáků a přátel města Nového Jičína
2012, 66 s., formát A5

BALETKA, Tomáš - CHOBOT, Karel a kol.: Polouvsí. Od první písemné zmínky po současnost.

BALETKA, Tomáš - CHOBOT, Karel a kol.: Polouvsí. Od první písemné zmínky po současnost.
Vydavatel: Obec Jeseník nad Odrou a občané obce Polouvsí
2012, 190 s., formát A5
ISBN 978-80-260-2254-1

Vlastivědný sborník Novojičínska 2011

Vlastivědný sborník Novojičínska 61, 2011, spoluvydavatel Muzeum Novojičínska, p.o.,
ISBN 978-80-86388-94-6

Obsah:

Vratislav Janák, Jaroslav Zezulčík, Vzpomínka na archeologa Emanuela Grepla, s. 3-5;
Michal Mocek, Dílna umělecké grafiky Nový Jičín v letech 1969-1984. Pokus navázat na tiskařskou tradici Karla Kryla a Ferdinanda Scottiho v podmínkách „reálného socialismu“, s. 6-49;
Renata Kafková, Německý politický spolek aneb Počátky politického života v Novém Jičíně, s. 50-58;
Radek Polách, August Bielka rytíř von Karltreu a počátky Spolku Novojičínských ve Vídni, s. 59-66;
Hana Prymusová, České ženské hnutí na Novojičínsku v 1. polovině 20. století, s. 67-78; Romana Rosová, Zámek v Jeseníku nad Odrou, s. 79-94;
Jan Štěpán, P.Klemens František Černoch, lagnovský rodák, s. 95-108;
Anna Hrčková, Emancipovaný muž aneb fousatá matka, s. 109-114;
Oldřiška Frühbauerová, Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka, s. 115-119;
Oldřiška Frühbauerová, Radek Vodrážka, Přehled geologicko-paleontologických výzkumů Klokočova, s. 120-127;
Marie Sedláčková, Poznámky k výskytu orchideje vstavače bledého (Orchis pallens) na Novojičínsku, s. 128-136;
Karel Müller, Radek Polách, Soubor odlitků pečetí z vídeňského císařského dvora ve sbírce Muzea Novojičínska, s. 137-150;
Aleš Knápek, Plátový kabátec ze Starého Jičína, s. 151-153;
Květoslav Growka, Jana Hradilová, Nálezy mincí na Novojičínsku v Ottopalově kronice, s. 154-156;
Karel Müller, Radek Polách, Další zjištěné heraldické památky (Dodatek č. 2 k soupisu heraldických památek Novojičínska), s. 157-163.
Zprávy, recenze, obsah s. 164-184.
Samostatná příloha: Miroslava Nosková, Bibliografie Vlastivědného sborníku Novojičínska, svazek 1-60, 1967-2010, s. 5-40.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2010

Vydávají: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Nový Jičín.

Obsah:

Vratislav Janák, Jaroslav Zezulčík, Vzpomínka na archeologa Emanuela Grepla, s. 3-5;
Michal Mocek, Dílna umělecké grafiky Nový Jičín v letech 1969-1984. Pokus navázat na tiskařskou tradici Karla Kryla a Ferdinanda Scottiho v podmínkách „reálného socialismu“, s. 6-49; Renata Kafková, Německý politický spolek aneb Počátky politického života v Novém Jičíně, s. 50-58; Radek Polách, August Bielka rytíř von Karltreu a počátky Spolku Novojičínských ve Vídni, s. 59-66; Hana Prymusová, České ženské hnutí na Novojičínsku v 1. polovině 20. století, s. 67-78; Romana Rosová, Zámek v Jeseníku nad Odrou, s. 79-94; Jan Štěpán, P.Klemens František Černoch, lagnovský rodák, s. 95-108; Anna Hrčková, Emancipovaný muž aneb fousatá matka, s. 109-114; Oldřiška Frühbauerová, Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka, s. 115-119; Oldřiška Frühbauerová, Radek Vodrážka, Přehled geologicko-paleontologických výzkumů Klokočova, s. 120-127; Marie Sedláčková, Poznámky k výskytu orchideje vstavače bledého (Orchis pallens) na Novojičínsku, s. 128-136; Karel Müller, Radek Polách, Soubor odlitků pečetí z vídeňského císařského dvora ve sbírce Muzea Novojičínska, s. 137-150; Aleš Knápek, Plátový kabátec ze Starého Jičína, s. 151-153; Květoslav Growka, Jana Hradilová, Nálezy mincí na Novojičínsku v Ottopalově kronice, s. 154-156; Karel Müller, Radek Polách, Další zjištěné heraldické památky (Dodatek č. 2 k soupisu heraldických památek Novojičínska), s. 157-163.
Zprávy, recenze, obsah s. 164-184.

Samostatná příloha:

Miroslava Nosková, Bibliografie Vlastivědného sborníku Novojičínska, svazek 1-60, 1967-2010, s. 5-40.

CHOBOT K. a kol.: Nový Jičín historický a současný

CHOBOT K. a kol.: Nový Jičín historický a současný.
Vydavatel: Město Nový Jičín
2010, 192 s.
ISBN 978-80-254-7951-3

Vlastivědný sborník Novojičínska 2009

Vydávají: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Nový Jičín.

Obsah:

Obsahuje studie a články vlastivědného, historického, uměnovědného a přírodovědného zaměření k dějinám a současnosti okresu Nový Jičín a jeho měst či obcí. V obsahu najdeme např. zajímavou studii Karla Müllera a Radka Polacha s názvem Klobouky s erbovními knoflíky, článek Petra Kozáka o pánech z Fulštejna a založení tvrze ve Studénce, Anna Hrčková se zabývá formami postních a velikonočních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín, Renáta Kafková připomíná 140 let od založení městské plynárny v Novém Jičíně, Jan Štěpán popisuje Ditrichštejnovo předbělohorské privilegium pro příborské tkalce s cechovním znakem, Jaroslava Brichová píše o mučedníku víry P.Kamilu Jarošovi z Příbora, Jiří Pometlo přibližuje novostavbu římskokatolického kostela sv.Mikuláše v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm. Z oblasti přírodovědy zmiňuji článek Marie Sedláčkové Tvořič včelonosný – vzácná orchidej v Národní přírodní památce Šipka na Kotouči u Štramberka, nebo I.část studie Petra a Jiřího Kociánů nazvané Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí.
Z krátkých zpráv a recenzí jistě zaujme rozhovor Karla Konečného s Janem Hyvnarem, či krátké zmínky jubilejních výročí osobností našeho města a okolí.

Vlastivědný sborník Novojičínska 2008

Vydávají: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Nový Jičín.

Obsah:

Obsahuje studie a články vlastivědného, historického, uměnovědného a přírodovědného zaměření k dějinám a současnosti okresu Nový Jičín a jeho měst či obcí. V obsahu najdeme např.autentické kronikářské záznamy roku 1968 z osobního fondu JUDr.Miloslava Baláše, které autorsky připravila dcera zesnulého spisovatele paní ing. Milada Pometlová, Soupis všech kaplí, křížů, soch a Božích muk nacházejících se na území fulnecké farnosti v období let 1833-1865, jenž dle archivních pramenů v porovnání se skutečnosti sestavila a odborným komentářem doplnila PhDr.Jaroslava Brichová, zatímco Mgr.Renáta Kafková, Ph.D. zasvěceně a brilantně napsala o novojičínském německém tělocvičném spolku v letech 1862-1914. Autorkou zajímavé studie Pánbu ví a všichni svatí aneb co možná o nich nevíte je PhDr.Anna Hrčková, příroda je zastoupena odbornou statí paní RNDr. Marie Sedláčkové, píšící o červeném a černém seznamu cévnatých rostlin Novojičínska. Pan Radek Polach pojednal o monumentech heraldiky Novojičínska v Zrcadle slavného Markrabství moravského, PhDr.Tomáš Baletka, Ph.D. O pivovarnicích, PhDr.Karel Müller je autorem příspěvku Ještě ke znakům a pečetím proboštů augustiniánského kláštera ve Fulneku. Pohnutým osudem tichavského rodáka P.Miroslava Janáka se zabývá PhDr.Stanislava Kovářová, o příborském měšťanu Jakubu Cionovi jinak Vlčovském vypráví PhDr.Jan Štěpán, zatímco Mgr.Petr Tesař o P.Karlu Schrammelovi, takřka neznámé oběti nacistického režimu z Novojičínska. Z krátkých zpráv a recenzí jistě zaujme stať Bronislava Novosada o přírodovědném kabinetu na zámku Kunín, nebo recenze doc.PhDr.Pavla Šopáka, Ph.D. publikace Nový Jičín a jeho výtvarní umělci.

Privilegia měst, městeček a vsí z území okresu Nový Jičín z let 1293 – 1775

Napsali a uspořádali Karel Chobot a Tomáš Baletka.
Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Okresní úřad - Referát regionálního rozvoje v Novém Jičíně, 2000.

Symbolika města Frenštátu pod Radhoštěm

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1999.

František Palacký, Vlastní životopis

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1998.

Almanach obětí nacismu okresu Nový Jičín

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Okresní úřad - referát regionálního rozvoje v Novém Jičíně, Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně, 1998.

Okres Nový Jičín. Místopis obcí. II.svazek

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Okresní úřad - referát regionálního rozvoje v Novém Jičíně, 1998.

Průvodce Naučnou vlastivědnou stezkou Františka Palackého

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně, Okresní úřad - referát životního prostředí v Novém Jičíně, 1997.

Okres Nový Jičín. Místopis obcí. I.svazek

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Okresní úřad - referát regionálního rozvoje v Novém Jičíně, 1996.

Co skrývala schránka na kostelní věži

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, Farnost římsko-katolické církve v Novém Jičíně, Město Nový Jičín, 1994.

Piaristé v Příboře

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, 1995.

Sborník příspěvků z odborného sympozia 300 let piaristického gymnázia v Příboře, konaného 1. - 3. června 1994.

Zprávy-Studie-Informace

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, 1992

Sborník obsahoval studií dr.Mocka k dějinám města Příbora 1251-1650. Nerealizoval se původní záměr vytvořit ze sborníku periodikum.

Historie samosprávy města Frenštátu pod Radhoštěm

Státní okresní archiv v Novém Jičíně - pobočka ve Frenštátě p.R., Městské muzeum ve Frenštátě p.R., Městský úřad ve Frenštátě p.R., 1991.

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace