Stacks Image 48

Státní
okresní
archiv

ŠUMPERK

Spolupráce se školami

Do spolupráce se školami a studenty vstupuje šumperský okresní archiv velmi rád. Archiváři se cítí být nejen poctěni důvěrou té které školy, ale především mají radost z toho, že mladá generace získává touto cestou alespoň povědomí o poslání archivů a o pokladech, které uchovávají v písemné podobě. Ještě do nedávna šlo většinou jen o exkurze základních a středních škol a o spolupráci s vysokými školami v Brně, Olomouci a Hradci Králové, jejichž posluchači v archivu vykonávají povinnou odbornou praxi a později zpracovávají své ročníkové a diplomové práce. V poslední době ale přibývají i společné akce iniciované středními školami, z nichž ty nejzajímavější představíme podrobněji.

  • Vypracování 3D modelu zaniklé osady Josefová

   Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Šumperku se společně s významnými sociálními partnery působícími v šumperském regionu v oblasti elektrotechniky, strojírenství a informačních technologií dohodli na zřízení Regionálního centra inovací. Základním cílem tohoto sdružení je podpora zájmu žáků o studium a podpora rozvoje talentovaných žáků i posun kvality vzdělávání v technických oborech. Práce vznikající v rámci zmíněného projektu jsou výsledkem odborných praxí, stáží a dlouhodobých prací žáků školy přímo ve firmách.

   Štěpán Hýbl, žák technického lycea, je řešitelem práce „Vypracování 3D modelu zaniklé osady Josefová v katastru obce Nové Losiny na základě dochovaných archiválií“. Partnerem škole se v tomto případě stal Státní okresní archiv Šumperk.

   Pro tvorbu 3D modelu bylo třeba zpracovat různé podklady. Z archiválií šlo především o digitalizace sčítacích operátů osady Josefová z roku 1921 a jejich analýzu, prozkoumání dostupných mapových podkladů z fondů archivu a vyhledání digitalizovaných historických map zveřejněných v internetových aplikacích. Při pátrání po dobové fotodokumentaci osady bylo třeba navázat spolupráci s muzeem Heimatkreis Mährische Schönberg e.V. v německém Bad Hersfeldu. Teprve po získání všech základních poznatků mohl být vypracován samotný model osady, a to v programu SketchUp a internetové aplikaci Google Earth, určený pro potřeby Státního okresního archivu Šumperk.

   3D model zaniklé osady Josefová je možné si prohlédnout na těchto webových stránkách.

  • Hrdinové naší doby

   Dvouletý projekt pod vedením Mgr. Ireny Jonové nazvaný „Hrdinové naší doby“ probíhal v letech 2009-2010 a byl vytvořen jako součást učebního plánu v předmětech dějepis pro II. ročník a dějiny kultury pro III. ročník Střední odborné školy v Šumperku. Cílem bylo vyhledat a osvětlit osudy účastníků 1. odboje (legionářů), 2. odboje (partyzánů a vojáků v zahraničním odboji) a 3. odboje (proti komunismu). Původně malá školní akce se díky podpoře vedení školy, okresního archivu a nezvyklému nadšení a aktivitě studentů rozrostla v rozsáhlý projekt, který byl pod pozměněným názvem „Rozvoj společenskovědních kompetencí žáků středních škol“ podán v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s žádostí o evropský grant v 1. kole výzvy u Krajského úřadu v Olomouci.

   Studenti druhého ročníku oboru Služby cestovního ruchu, aniž by čekali na oficiální začátek projektu, sbírali informace o osudech jimi vybraných osobností z ústního podání, z nápisů na památnících a v materiálech uložených v archivu. Přibližně polovina mladých badatelů dospěla ve své práci do stádia, kdy již bylo nutné začít pátrat ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Výstupem z této aktivity měla být putovní výstava a sborník studentských prací. Jako hlavní výstup pak měl být vytvořen multimediální výukový program obsahující jak obecné informace o dějinách 20. století, tak informace o konkrétních osobnostech, o jejichž osudech získali studenti znalosti. Přestože s partnerstvím na projektu souhlasili ředitelé šumperských středních škol, nebyl projekt v prvním, ale ani v druhém kole o evropský grant přijat a nakonec zůstal jen původní malou školní akcí.

  © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace