Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

FRÝDEK-MÍSTEK

O archivu

Státní okresní archiv Frýdek-Místek, který je dnes organizačním článkem Zemského archivu v Opavě, je instituce, která si za více než pět desítek let své činnosti vydobyla nezastupitelné místo v kulturněhistorickém povědomí obyvatel okresu Frýdek-Místek. Depozitáře archivu, uchovávající čtyři tisíce běžných metrů archiválií, podávají svědectví o dlouhé historii národnostně i správně proměnlivého regionu. Od roku 1996 se mohou badatelé s odkazem minulosti seznamovat v nové účelové archivní budově na Bezručově ulici v Místku, která konečně zajistila uloženým dokumentům důstojné umístění.

Veškeré archiválie jsou u nás členěny do archivních fondů, z nichž základní jsou fondy okresních úřadů (Okresní úřad Frýdek, Okresní úřad Místek), následně pak fond Okresní národní výbor Frýdek-Místek. Uchováváme rovněž fondy archivů jednotlivých měst a obcí a na ně navazující fondy městských či místních národních výborů. Na své si u nás přijdou i badatelé zabývající se speciálnějšími oblastmi regionální historie, kterým můžeme nabídnout ke studiu fondy cechů, farních úřadů, škol, spolků, peněžních ústavů a další. Vše samozřejmě v rámci jejich dochovanosti, která je na velmi různých stupních.

Tak jako v jiných archivech, i u nás jsou nejvzácnějšími archivními památkami listiny, z nichž nejstarší je listina z roku 1438 vydaná tehdejším pánem na Hukvaldech Janem Čapkem ze Sán. Listinný materiál se dochoval zejména v rámci fondů měst, ponejvíce pak Frýdku, Místku a Brušperku.

Badatelům můžeme předložit i zajímavé materiály z několika našich sbírek, zejména pak ze sbírky starých pohlednic a fotografií.

V zájmu důkladnější péče o námi spravované archiválie, ale i pro ošetření archiválií, které do archivu bývají někdy předávány v ne zrovna uspokojivém stavu, jsme zřídili konzervátorskou dílnu, která je dále průběžně vybavována a již dnes se může pochlubit pozoruhodnými výsledky.

Státní okresní archiv Frýdek-Místek je hojně vyhledáván širokou veřejností. Své nezastupitelné místo mají v badatelně především studenti historie a amatérští regionální badatelé, jsme však schopni pomoci i dalším návštěvníkům, kteří hledají na své otázky odpovědi v našich fondech.

Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Státní okresní archiv
Frýdek-Místek

Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek

+420 558 432 076
info@fm.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Frýdek-Místek.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace