Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

JESENÍK

Publikace

XXIII. Svatováclavské setkání v Jeseníku: Zločin a trest na Jesenicku

Název: XXIII. Svatováclavské setkání v Jeseníku: Zločin a trest na Jesenicku
ISBN 978-88643-00-5 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-29-9 (Vlastivědné muzeum Jesenicka)
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Vlastivědné muzeum Jesenicka
Rok vydání: 2023
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 111 stran
Rozměr knihy: 210x300 mm

Editor: MATELA, Matěj
Autor: kolektiv autorů

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník

ANOTACE:

Tématem 23. ročníku svatováclavského sborníku se stal „Zločin a trest na Jesenicku“. Hned první příspěvek dává znát, že o selankovité čtení se rozhodně jednat nebude. Pojednává totiž o exorcismu neboli vymýtání ďábla, které se odehrálo roku 1667 v Javorníku. Následující studie se zabývá místy, kde v oblasti Jesenicka stávaly šibenice, a zločinnost v tomto regionu doby „osvícenské“ rozebírá text, pro nějž se pramennou základnou staly ortelové knihy pražského apelačního soudu. Následující dva články čtenáře zavedou do lesů na Jesenicku a v okolí Králického Sněžníku, kde se to v dobách starého Rakouska doslova hemžilo pytláky. Druhá polovina sborníku dokládá, že od 30. let se v kriminálních případech začíná stále intenzivněji zračit politické pozadí. Šest studií přibližuje těžkou dobu nacistické totality a krátké období těsně poválečné, poslední text pak čtenáře přenese do 50. let.

Obsah (PDF)

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 24

Název: Jesenicko: vlastivědný sborník
ISBN 978-80-87632-94-9 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-28-2 (Vlastivědné muzeum Jesenicka)
ISSN 1213-0192
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Vlastivědné muzeum Jesenicka
Rok vydání: 2023
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 211 stran
Rozměr knihy: 150x210 mm

Editor: MATELA, Matěj
Autor: kolektiv autorů
Cena: 290,- Kč

ANOTACE:

24. číslo sborníku je vzhledem ke 200. výročí založení prvních vodoléčebných lázní na světě laděno v priessnitzovském duchu – nejen samotnou obálkou, ale přirozeně částečně i obsahově. Svazek otevírá rozsáhlá studie o vývoji této léčebné metody v kontextu lékařské vědy, následuje text o reflexi gräfenberských lázní 30. let 19. století ze strany otce srbské medicíny Konstantina Peičiće, poté přehled nejnovějších přírůstků priessnitzovské literatury do Vědecké knihovny v Olomouci a lázeňská tematika zazní rovněž ve článku o odborných kongresech konaných v lázních roku 1956 a 1959. Sekce dále obsahuje hodnotné studie o dvoře biskupa Schaffgotsche na Jánském Vrchu, střeleckých závodech a nechybí ani přírodověda, zastoupená jedovatými rostlinami a hmyzem. V sekci Drobnosti nalezne čtenář texty tematizující mimo jiné uměleckou činnost regionu, ale i povodně roku 1903. Již tradiční součástí jsou rubriky o vlastivědném dění na Jesenicku a v Jeseníkách (výstavy, pietní akty, nálezy apod.) a přehled vydané literatury.

Prodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník

Obsah (PDF)

XXII. Svatováclavské setkání v Jeseníku: Zdraví z kraje Vincenze Priessnitze

Název: XXII. Svatováclavské setkání v Jeseníku: Zdraví z kraje Vincenze Priessnitze
ISBN 978-80-87632-89-5 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-26-8 (Vlastivědné muzeum Jesenicka)
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Vlastivědné muzeum Jesenicka
Rok vydání: 2022
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 99 stran
Rozměr knihy: 210x300 mm

Editor: MATELA, Matěj
Autor: kolektiv autorů

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník

ANOTACE:

Vzhledem ke 200. výročí založení prvního vodoléčebného ústavu na Gräfenberku, tj. dnešních Lázní Jeseník, bylo jako téma 22. ročníku svatováclavského sborníku zvoleno „Zdraví z kraje Vincenze Priessnitze“. První příspěvek zavede čtenáře o čtyři staletí zpět v čase, do období tzv. čarodějnických procesů, při nichž vyslýchané oběti zmiňovaly řadu léčivých i domněle čarodějných bylin. O léčbě neduhů poměrně alternativním způsobem pojednává text o ovesné kúře praktikované vidnavským varhanářem. Právě z Vidnavy pocházel i dr. Adolf Lorenz, světoznámý ortoped, jehož fenomenální léčebnou pouť napříč Spojenými státy americkými tematizuje následující příspěvek. Sborník obsahuje rovněž monumentální studii o šéflékařích gräfenberských lázní do roku 1945 a několik pojednání z dějin regionálních léčebných zařízení, jako např. řádového špitálu ve Vrbně, jesenické nemocnice, lázní v Karlově Studánce a Lipové nebo dětské vidnavské ozdravovny.

OBSAH:

Předmluva

Úvod

Byliny v lidovém léčitelství a rostlinná magie v soudním protokolu případu Barbary Schmiedin vyšetřované v roce 1622 pro čarodějnictví
Mgr. Michaela Neubauerová, Státní okresní archiv Jeseník

Franz Schnabel z Vidnavy a jeho ovesná kúra
Mgr. Bohumila Tinzová, Státní okresní archiv Jeseník

„On a Tour of Mercy.“ Americký úspěch slavného ortopeda dr. Adolfa Lorenze na konci roku 1902
Mgr. Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Nemocnice Řádu německých rytířů ve Vrbně pod Pradědem v první polovině 20. století
Mgr. Hana-Komárková, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě

MUDr. Otto Gödl — lékař, badatel i spisovatel
Mgr. Michaela Kollerová, Vlastivědné muzeum v Šumperku

Dějiny jesenické nemocnice ve vzpomínkách MUDr. Josefa Neugebauera
Mgr. Jan Petrásek, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Lékaři Priessnitzových léčebných ústavů na Gräfenberku v letech 1918-1945
Mgr. Jana Hradilová — Mgr. Květoslav Growka, Státní okresní archiv Jeseník

Lázeňství a zdravotní péče na Jesenicku v letech 1945-1948
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Slezské zemské muzeum

Vojenská dětská ozdravovna Vidnava
Pavel Macháček, Vlastivědné muzeum Jesenicka

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 23

Název: Jesenicko: vlastivědný sborník
ISBN 978-80-87632-86-4 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-24-4 (Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník)
ISSN 1213-0192
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník
Rok vydání: 2022
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 179 stran
Rozměr knihy: 150x210 mm

Editor: MATELA, Matěj
Autor: kolektiv autorů
Cena: 290,- Kč

ANOTACE:

Třiadvacátý ročník vlastivědného sborníku zahajuje studie o dějinách piaristické koleje v Bílé Vodě. Následuje osobnost Priessnitzovy manželky Sophie, pojednání o významném regionálním lesníkovi Juliu Micklitzovi a text přibližující fotografy Jesenicka do roku 1945. Sekce Články se pak dále zabývá okolnostmi pohnutého roku 1968 v Jeseníku a okolí, aby vkročila do své přírodovědné části, a to studií o pazourcích a reflexí závěrů entomologické sekce v rámci T-expedice. Objemná je rovněž část Drobnosti. V ní se čtenář např. dozví o javornických ostrostřelcích, kapli sv. Antonína v Travné či místním četnickém pohotovostním oddílu ve 30. letech. Tradičně nechybí rubriky o vlastivědném dění v regionu a přehled vydané literatury.

Prodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník

OBSAH:

ČLÁNKY
5 Josef Faltičko: „Primus silesiss induxit scholas Pias". Stavební dějiny piaristické koleje s kostelem Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě u Javorníku
20 Bohumila Tinzová: Sofie Prissnitzová a její rod
30 Matěj Matela: Vrchní lesmistr Julius Micklitz. Život, dílo a odkaz legendy jesenického lesnictví
49 Květoslav Growka: Fotografové na Jesenicku do roku l945
64 Kamil Tomášek: Rok l968 na Jesenicku
75 Martin Hanáček: Fenomén pazourek
97 Martin Starý, Kristián Hubatka, Barbora Jakubů, Alžběta Mikulecká, lva Stará, Michaela Stará: Výzkum entomologické sekce na T-expedici 2021 v Jeseníku

DROBNOSTI
106 Jan Petrásek: Konspirační činnost polských generálů v lázních Gräfenberk?
110 Milan Rychlý: Terč javornické střelecké měšt'anské společnosti
113 Pavel Macháček: Příběh kaple sv. Antonína v Travné
120 Ludmila Slezáková: Medaile biskupa Heinricha Förstera nad vchodem do jesenického farního kostela
123 Vendula Barabášová: Mramorový památník Rudolfa Strickera nad Adolfovicemi
128 Ivana Kolářová: Inspekční cesty vyšších státních úředníků na Jesenicko v roce 1933
132 0ndřej Kolář: Četnický pohotovostní oddíl v Jeseníku l933-1937
136 Pavel Šopák: Oldřich Nový píše do lázní v Dolní Lipové

KRONIKA
140 Rok 2021 ve Státním okresním archivu Jeseník. Druhý rok s covidem-19
143 Vlastivědné muzeum Jesenicka v roce 2021 

CO PŘINESL ČAS
151 Stručná zpráva o T-expedici 2021
152 Odstranění základů zaniklé Lichtenštejnovy chaty na Králickém Sněžníku
154 Obnovený pomník Hermanna Lönse u Keprníku
156 Fotografická výstava Zmizelý Hrubý Jeseník v jesenickém muzeu
158 Místní policie a muzeum prezentovaly Jesenicko v Senátu
160 Mons. Anton Otte již jen ve vzpomínkách

LITERATURA
163 Přečetli jsme za vás
174 Jesenicko na stránkách periodik

XXI. Svatováclavské setkání v Jeseníku: Paměť jesenických hor

Název: XI. Svatováclavské setkání v Jeseníku
ISBN 978-80-87632-80-2 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-22-0 (Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník)
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník
Rok vydání: 2021
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 123 stran
Rozměr knihy: 210x300 mm

Editor: MATELA, Matěj
Autor: kolektiv autorů

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník

ANOTACE:

U příležitosti 140. výročí založení Moravsko-slezského sudetského horského spolku bylo jako téma 21. čísla svatováclavského sborníku zvoleno jesenické horstvo, oficiálně „Paměť jesenických hor“. Hned první příspěvek přibližuje geologický vznik a formování Jeseníků před miliony lety. Následující texty jsou již časově zakotveny v 19. a 20. století a pojednávají např. o starých mapách horských oblastí, památce na botanika Bedřicha Kolenatého, loveckých chatách, zbytcích vojenského opevnění či českých lyžařských závodech v meziválečném období. Několik studií se pak přímo zabývá sudetským horským spolkem – představena je např. historie javornické sekce, vztah turistů a jesenického lesního personálu na konci předminulého století, dále obraz turistiky na drobné plastice, ale rovněž činnost sdružení po roce 1945 a v současnosti. Sborník pak uzavírá příspěvek, jenž se ohlíží za dvaceti lety svatováclavského setkání. Všechny texty jsou tradičně doplněny barevnými snímky, součástí je rovněž unikátní obsáhlá tabulka historického vývoje toponym nejvyšších oblastí Jeseníků.

OBSAH:

Předmluva
Úvod

Co byly naše hory, než se horami staly? A jak se jimi poprvé staly?
Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., Vlastivědné muzeum Jesenicka

Paměť starých map. Toponyma kolem hlavního hřebene Jeseníků
Mgr. Jiří Glonek, Vědecká knihovna v Olomouci

Proměny piety: Petrovy kameny, Malá Morávka a Bedřich Kolenatý
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Slezské zemské muzeum

Místa paměti - paměť místa. Vytváření paměti jedné podhorské obce
Mgr. Hana Komárková, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě

Vztah jesenických lesníků a turistů v posledních dvou desetiletích 19. století
Mgr. Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Javornická sekce Moravsko-slezského sudetského horského spolku (1887-1945)
Mgr. Michaela Neubauerová, Státní okresní archiv Jeseník

Obraz turistiky v Jeseníkách na drobné plastice
Mgr. Květoslav Growka, Česká numismatická společnost, pobočka Opava

Neuchovaná paměť na Fröhlichův hostinec v Ramzové
Mgr. Jan Petrásek, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Proměny využití ploch vrcholových poloh Pradědské hornatiny
Prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D. (Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci),
Bc. Barbora Žáková (Katedra geografie Univerzity Palackého v Olomouci), Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. (Katedra
geografie Univerzity Palackého v Olomouci), Ing. Tomáš Petruň

Lovecké chaty, němé kroniky hor
Mgr. Zdeňka Jordanová, autorka webu Lovecké chaty v Jeseníkách

České lyžařské závody meziválečného období v Jeseníkách
Mgr. Michaela Kollerová, Vlastivědné muzeum v Šumperku

Drama rumunského pilota u Jelení studánky
Pavel Macháček, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Československé opevnění (1937-1938) v okolí Domašova na německých topografických mapách
RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Petr Slavík (Katedra geografie Univerzity Palackého v Olomouci)

Der MSSGV und das Altvaterland — von einst nach heute
Gůnther Buck, 1. Vorsitzender und Geschäftsführer des Mähr.-Schlesischer Sudetengebirgsvereins

Ohlédnutí za dvěma dekádami spolupráce
Mgr. Bohumila Tinzová, Státní okresní archiv Jeseník

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 22

Název: Jesenicko: vlastivědný sborník
ISBN 978-80-87632-76-5 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-21-3 (Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník)
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník
Rok vydání: 2021
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 203 stran
Rozměr knihy: 150x210 mm

Editor: MATELA, Matěj
Autor: kolektiv autorů
Cena: 190,- Kč

ANOTACE:

Dosud nejobsáhlejší číslo sborníku, jenž dosáhl počtu 22 svazků, otevírá studie odkrývající průběh zajímavého lidového zvyku na Jesenicku, tzv. jízdy osením. Další text se detailně zabývá životem hudebníka s nešťastným osudem Rudolfa Kapse, po něm následují studie o elektrifikaci Jesenicka či novodobých dějinách jesenické vojenské ozdravovny. V sekci Články nechybí ani přírodovědná tematika, např. pojednání o železniční květeně na Jesenicku, bahnomilkách nebo zajímavém kameni zvaném rapakivi. Objemná je taktéž část Drobnosti. Po středověké tematice (článek o rychtě v Ostružné) sborník zavádí do století devatenáctého (pozoruhodná kausa úmrtí rumunského důstojníka či měsíční pobyt arcivévody Evžena v lázních) i do věku minulého – jen neklidná 30. léta jsou zde zastoupena třemi články. Sekci uzavírají texty o významných archeologických objevech roku 2020 a zamyšlení nad historií a budoucností jesenických pramenů. Již tradiční součástí jsou rubriky o vlastivědném dění na Jesenicku a v Jeseníkách a přehled vydané literatury.

Prodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník

OBSAH:

ČLÁNKY
7 Marek Palys, Pavel Rušar a kol.: Jízda osením na Jesenicku
15 Jana Hradilová: Impresário Rudolf Kaps, vzestupy a pády hudebního velikána z Jesenicka
36 Pavel Žurek: Elektrifikace a elektrizace území Jesenicka do roku 1945
45 Kamil Tomášek: Počáteční léta Vojenské lázeňské léčebny Jeseník (1945-1960)
55 Vojtěch Taraška: Železniční květena na Jesenicku: překvapivé nálezy a nepozorované expanze
69 Martin Starý: Stručná historie výzkumu bahnomilkovitých na Jesenicku
76 Martin Hanáček: Rapakivi - shnilý, přesto krásný kámen
93 Jan Stejskal: „Nej“ ve vývoji obyvatelstva SO ORP Jeseník mezi lety 1989-2019

DROBNOSTI
101 Josef Faltičko: Privilegia Hynka staršího Bruntálského z Vrbna pro rychtu
v Ostružné
105 Jan Petrásek: : Kdo pomohl do hrobu rumunskému důstojníkovi léčícímu se v lázních Grafenberk?
109 Matěj Matela: Lázeňský pobyt arcivévody Evžena Habsburského v Jeseníku v červnu roku 1892
117 Květoslav Growka: Goethe na Jesenicku
123 Pavel šopák: Soupis památek v politickém okresu Jeseník z počátku 20. století
128 Pavel Macháček: Kříž Friedricha Wolfa pod Šerákem
136 Miloš Němec: Písečná a Jeseník v letech 1935-1938 očima jednoho českého kluka
142 Ivana Kolářová: Stížnost na četnictvo ve Zlatých Horách
147 Ondřej Kolář: K okolnostem vraždy dozorce finanční stráže Stanislava Majzlíka v Nových Vilémovicích v září 1938
151 Milan Rychlý: Funerální památky ze Zálesí a Vlčic
153 Jiří Juchelka, Milan Rychlý: Nález století u Staré Červené Vody
156 Soňa Králová: Nový nález plechového kování rytířského opasku z hradu Kaltenštejn
162 Lukáš Abt: Lesk a bída lázeňských pramenů 2000-2020

KRONIKA
168 Rok 2020 ve Státním okresním archivu Jeseník
173 Vlastivědné muzeum Jesenicka v roce 2020 

CO PŘINESL ČAS
179 Vzniká replika věže z Králického Sněžníku
180 Biologická sekce T-expedice na Jesenicku
183 Odhalení pamětní desky Josefu, Adolfu Gustavovi a Edmundu Weissovým
184 Žáci základních škol se učili být „jesenickými patrioty“
185 Dávná tajemství hradu Kaltenštejn odkryly archeologické výzkumy
186 Výstava o vodě a ledu v jesenickém muzeu
189 Zemřela legenda jesenického vlastivědného bádání Sotiris Joanidis
191 Konec vězeňské zdi v Jeseníku
192 Jesenická regionální kvarterní geologie v nadregionálním kontextu

LITERATURA
194 Přečetli jsme za vás
198 Jesenicko na stránkách periodik

XX. Svatováclavské setkání v Jeseníku: Voda v Jeseníkách a na Jesenicku

Název: XX. Svatováclavské setkání v Jeseníku
ISBN 978-80-87632-72-7 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-20-6 (Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník)
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník
Rok vydání: 2020
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 160 stran
Rozměr knihy: 210 x 300 mm

Editor: MATELA, Matěj
Autor: kolektiv autorů

Neprodejná publikace.
Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník

ANOTACE:

Téma jubilejního 20. svatováclavského sborníku, Voda v Jeseníkách a na Jesenicku, přilákalo značný počet vlastivědných badatelů a odborníků z oblasti věd humanitních i přírodních. Sekci společenskovědní otevírají čtyři studie s tematikou vodoléčby. Následují texty zabývající se vodou v původních pověstech Jeseníků nebo v uměleckém díle Jiřího Jílka. Odvrácenou tvář živlu přibližuje příspěvek o povodních v červnu 1921. První část sborníku uzavírají texty pojednávající o praktickém využití vody našimi předky. V první studii přírodovědné části je klasifikováno místní klima a shrnuta historie měření srážek v horských oblastech. Další příspěvky reflektují hydrologické zajímavosti či nové poznatky v oblasti radioaktivity jesenických pramenů. Voda je v této sekci představena rovněž jako zásadní krajinotvorný činitel působící na reliéf ve všech skupenstvích, ale také coby hodnota, kterou je zapotřebí chránit. Sborník uzavírá text o ochraně vod ze strany lesních hospodářů. Příspěvky jsou doplněny barevnými snímky, mnohé rovněž tabulkami a grafy.

OBSAH:

Předmluva
Úvod
Sekce společenskovědní

Počátky a rozkvět lázeňství ve Zlatých Horách
Mgr. Michaela Neubauerová, Státní okresní archiv Jeseník

Josef Weiss. Kovář, zvěrolékař a hydropat
Mgr. Bohumila Tinzová, Státní okresní archiv Jeseník

Medaile „vodních lékařů“, příspěvek k tématu Medicina in nummis
Mgr. Květoslav Growka, Česká numismatická společnost, pobočka Opava

Hurrah! Wasser, du sollst lebe. Reflexe vodoléčby v poetických dílech lázeňských hostů
Mgr. Jan Petrásek, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Voda v původních německých pověstech Jeseníků a podhůří
Mgr. Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Motiv vody ve výtvarném a básnickém díle Jiřího Jílka
Mgr. Kristina Lipenská, Vlastivědné muzeum v Šumperku

Povodeň v údolí Desné roku 1921
Mgr. Michaela Kollerová, Vlastivědné muzeum v Šumperku

Když se vodní nádrže stěhují
Ing. Jakub Matuška, Lesy České republiky, s. p.

Mlýny a pily na řece Bělé z období 1763-1941
Mgr. Petr Slavík (Katedra geografie UP v Olomouci), Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
(Katedra geografie UP v Olomouci), Ing. Tomáš Petruň

Historia budowy zbiornika otmuchowskiego
Dr. Pawel Szymkowicz, Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz

Sekce přírodovědná

Historie srážkoměrných pozorování a srážkové poměry v oblasti Jeseníků
Ing. Pavel Lipina, Mgr. Miroslav Řepka, Ing. Veronika Šustková
(Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava)

Hydrologické extrémy a zajímavosti v oblasti Jeseníků
doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Podzemní vody v západní části Jeseníků - potenciální území vyhrazené pro odběr vody pro veřejnou potřebu
RNDr. Svatopluk Šeda, FINGEO s. r. o.

Nová data přirozené radioaktivity vod na Jesenicku
Mgr. Lukáš Abt, Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., Mira Lázníčková, Vendula Matušková, Martin Mlečka, Jiří Svatoš

Mury na svazích Červené hory jako důsledek extrémních srážek v červnu 1921
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. (Katedra geografie UP v Olomouci), RNDr. Jan Brus, Ph.D.
(Katedra geoinformatiky UP v Olomouci), Ing. Tomáš Petruň

Fluviální modelace Zlatochlumského hřbetu
Mgr. Pavel Rušar, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Květena přírodní rezervace Vidnavské mokřiny
Mgr. Vojtěch Taraška, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Jesenicko promrzlé, zaledněné a zaplavené
Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., Vlastivědné muzeum Jesenicka

Lesní hospodářství a ochrana vodního režimu
Ing. Filip Beneš, Lesy České republiky, Lesní správa Jeseník

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 21

JESENICKO
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK

Název: Jesenicko: vlastivědný sborník
ISBN 978-80-87632-69-7 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-19-0 (Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník)
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník
Rok vydání: 2020
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 127 stran
Rozměr knihy: 150x210 mm

Editor:
MATELA, Matěj
Autor: kolektiv autorů
Cena: 150,- Kč
Prodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník

ANOTACE:

21. číslo sborníku tradičně otevírá priessnitzovská studie věnující se fenoménu lazebníků lázní Gräfenberk. Text Sametová revoluce 1989 v Jeseníku se zabývá nejen okolnostmi pádu režimu ve městě, ale i regionálním disentem. Po objemném geologickém článku Ledovcové jezero mezi Písečnou a Jeseníkem uzavírá rubriku text věnující se dějinám vidnavského fojtství ve středověku. Sborník tradičně přináší rovněž celou řadu tzv. drobností. Pohnutá 30. léta tematizuje Formování a činnost státní policie na Jesenicku 1936–1938 a článek o poštovní cause v Žulové, hlouběji do dějin regionu pak zavádí text o fondu V. Zemana týkající se čarodějnických procesů či pojednání o nejstarších vyobrazeních města Jeseník. Dějiny umění jsou zastoupeny stopou Raimunda Moslera v Dolním Údolí a vzpomínkou na malíře kulis Jiřího Oborného. Přírodní tematika zaznívá v pojednání o mrazovém srubu u Dětřichova. Nechybí tradiční rubriky o vlastivědném dění na Jesenicku a v Jeseníkách a přehled vydané literatury za rok 2019.

OBSAH:

Články
Vladan Hanulík: Lazebníci a lazebnice vodoléčebných lázní Gräfenberk v první polovině 19. století
Matěj Matela: Sametová revoluce 1989 v Jeseníku
Martin Hanáček: Ledovcové jezero mezi Písečnou a Jeseníkem
Štěpán Koudela: Vidnavské fojtství ve středověku (1268-1472)

Drobnosti
Květoslav Growka: Poklad z makovice kostela Povýšení sv. Kříže v Širokém Brodě
Ivana Kolářová: Prohřešky četnického strážmistra Leopolda Žídka aneb „poštovní kauza“ v Žulové
Ondřej Kolář: Formování a činnost státní policie na Jesenicku 1936-1938
Pavel Šopák: Raimund Mosler v Dolním Údolí
Michaela Neubauerová: Jesenické čarodějnické procesy v osobním fondu Vítězslava Zemana
Pavel Rušar: Mrazový srub nad Dětřichovem
Milan Rychlý: Kulisy Jiřího Oborného v Javorníku
Jan Petrásek: Nejstarší zobrazení Jeseníku. K novým nálezům, zjištěním a korekturám prvních ikonografických pramenů regionu

Kronika
Rok 2019 ve Vlastivědném muzeu Jesenicka
Státní okresní archiv Jeseník v roce 2019

Co přinesl čas
Vzorná hospodyňka aneb z domácnosti našich babiček
Letní výstava o lesích a lesnících
Prázdninová výstava o Josefu Čapkovi v jesenickém muzeu
Výstava o současném výtvarném umění na Jesenicku
Muzeum vzpomnělo výstavou na slavné rodiny Regenhartů a Raymannů
Archiváři slavili se žáky
Přednáška ke 180. výročí příjezdu barona Wesselényiho na Gräfenberk
Sophiin pramen se dočkal obnovy
Centrum Vrbna pod Pradědem od září krášlí dřevěná busta Josefa Lowaga
Mgr. Květoslav Growka penzistou

Literatura
Přečetli jsme za vás
Jesenicko na stránkách periodik

XIX. Svatováclavské setkání v Jeseníku: Výtvarné umění Jesenicka a Jeseníků 20. století

ISBN 978-80-87632-63-5 (Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Jeseník)
ISBN 978-80-87496-18-3 (Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku)
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Vlastivědné muzeum Jesenicka
Rok vydání: 2019
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 71 stran
Rozměr knihy: 210 x 300 mm

Editor: GROWKA, Květoslav - MATELA, Matěj
Autor: kolektiv autorů

Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1,
790 01 Jeseník

ANOTACE:
Sborník se snaží ukázat malířskou tvorbu jak německých regionálních tvůrců na Jesenicku (A. Bauch, W. Paupie, F. Gesierich) i v celých Jeseníkách (G. Brauner) do roku 1945, tak těch umělců, pro něž byla tento nádhernou přírodou oplývající prostor jen inspirací (E. Ziffer, E. F. Hofecker, P. Aust, A. Blaschnik). Shodné umělecké motivy přitom tvoří kontinuitu s tvorbou českých umělců, kteří zde našli nový domov (J. Krejčí, S. Menšík, M. Hanák). Sborník představuje i současnou tvorbu umělců, všímá si i uměleckých děl ve veřejném prostoru z období socialismu.

OBSAH:
Jesenické reflexe v dílech malířů 20. století
Mgr. Květoslav Growka, Státní okresní archiv Jeseník

Malířská dílna rodiny Bauchů z Vidnavy
Pavel Macháček, Obec Mikulovice

Willy Paupie - malíř Jeseníků, jenž dobyl Třetí říši
Mgr. Jana Hradilová, Státní okresní archiv Jeseník

Javornický kreslíř, grafik a malíř Friedrich Gesierich
Mgr. Milan Rychlý, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Architekt Erich Ziffer (1883—1942): kresebné dílo
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Slezské zemské muzeum v Opavě

Tylovský krajinář Gustav Brauner
Mgr. Petr Müller, Státní okresní archiv Bruntál

Slezské pohlednice Eduarda F. Hofeckera
Mgr. Kristína Lipenská, Vlastivědné muzeum v Šumperku

Němečtí malíři hor Paul Aust a Arthur Blaschnik
Dr Marcin Dzíedzic, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Malíř Jeseníků Stanislav Menšík
Mgr. Jan Andres, Filozofická fakulta Univerzity Palackého
prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

Malíř živé přírody Mirko Hanák z Bukovic
Mgr. Božena Kaňáková, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Čtyřprocentní socialistické umění.
Umělecká díla ve veřejném prostoru města Jeseníku

Bc. Lucie K. Buchtová, Městský úřad v Jeseníku

Textilní výtvarník a malíř Jindřich Turek
Mgr. Jan Petrásek, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Zlatohorští malíři Boleslav Doboš a Josef Šmoldas
Mgr. Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 20

JESENICKO
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK

Svazek 20.
Jeseník 2019

Redakční rada:
Mgr. Květoslav Growka (výkonný redaktor), PhDr. Karel Müller, Mgr. Pavel Rušar, doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Mgr. Bohumila Tinzová
Nakladatel: Vlastivědné muzeum Jesenicka
Vydávají: Vlastivědné muzeum Jesenicka
(Zámecké nám. 1, 79001 Jeseník, tel. 606 787 371, muzeum.jesenik.net,
e-mail: muzeum.sekretariat@jen.cz)
Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Jeseník
(Tovární 18, 790 01 Jeseník, tel. 584 411 710, www.archives.cz/jesenik,
e-mail: info@je.archives.cz)
Grafická úprava: Filip Raif
Tisk: Studio-4 s.r.o., Zlaté Hory
Náklad: 300 ks

ISBN 978-80-87632- 61-1 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-17-6 (Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník)
ISSN 1213-0192

Prodejná publikace. Publikaci je možno zakoupit za 110,- Kč na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník

Obsah:

Michal Chvojka: Ferdinand Johannes Witt, zvaný Döring a jeho „kúpeľná epizóda“ v Rakúskom Sliezsku
† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. IX. Fara Travná; X. Fara Zálesí
Bohumila Tinzová: Podnikatelská rodina Michlerů z Bukové u Bernartic
Květoslav Growka: Vojenští letci 1. světové války z Jesenicka
Jan Petrásek: Pohřební stuha Carryho Fridricha, pravnuka Vincenze Priessnitze a oběti 1. světové války
Ivana Kolářová: Rok 1938 na Jesenicku očima policejního aparátu
Ondřej Kolář: K soudním procesům s účastníky henleinovského povstání ve Zlatých Horách
Pavel Šopák: Friedrich Schenkenbach (1869–1927). Vzpomínka k výročí narození
Božena Kaňáková: Cechovní truhlice ve sbírkách Vlastivědného muzea Jesenicka
Milan Rychlý - Květoslav Growka: Nález tolaru na javornickém náměstí
Matěj Matela: Kriminálník Josef Bauer z Ramzové a záhadné pozadí vyhoření chaty Jiřího na Šeráku v roce 1893

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 19

JESENICKO
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK

Svazek 19.
Jeseník 2018

Redakční rada:
Mgr. Květoslav Growka (výkonný redaktor), PhDr. Karel Müller, Mgr. Pavel Rušar, doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Mgr. Bohumila Tinzová
Nakladatel: Vlastivědné muzeum Jesenicka
Vydávají: Vlastivědné muzeum Jesenicka
(Zámecké nám. 1, 79001 Jeseník, tel. 584 401 070, muzeum.jesenik.net,
e-mail: muzeum.sekretariat@jen.cz)
Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Jeseník
(Tovární 18, 79001 Jeseník, tel. 584 411 710, www.archives.cz/jesenik,
e-mail: info@je.archives.cz)
Grafická úprava: Valle Verde s.r.o. - Tomáš Vlazlo, Jeseník ( info@lentil.cz)
Tisk: Tiskárna K-tisk, Bruntál
Náklad: 300 ks

ISBN 978-80-87632- 49-9 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-15-2 (Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník)
ISSN 1213-0192

Obsah:

† Antonín Roubic - Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804.
VII. Fara Uhelná (dříve Serksdorf)
Vladan Hanulík: Reflexe lázní Gräfenberk v korespondenci členů hraběcí rodiny Thunů z Hohensteinu
Ondřej Kolář: Aktéři henleinovského povstání ve Vidnavě a Velké Kraši před Mimořádným lidovým soudem v Opavě 1945–1948
Jan Petrásek: První písemná zmínka o Jeseníku
Božena Kaňáková: Portréty jesenických starostů
Pavel Šopák: Ferdinand Janovský a zemědělská osvěta v Rakouském Slezsku v 19. století
Milna Rychlý: Svícen z Kaltenštejnu
Ivana Kolářová: Případ četnického zběha
Květoslav Growka: Festival mladých koncertních umělců na Gräfenberku

XVIII. svatováclavské setkání v Jeseníku

ISBN 978-80-87632-50-5
ISBN 978-80-87496-16-9
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 72 stran
Rozměr knihy: 210 x 300 mm

Editor: Matěj MATELA
Autor: kolektiv autorů
Cena: 120,-Kč

Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1,
790 01 Jeseník

OBSAH
Horské smrčiny Jeseníků - včera, dnes a zítra
Mgr. Miroslav Havira, Ph.D., AOPK ČR - Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky

Borovice kleč v Jeseníkách
Mgr. Vít Slezák, AOPK ČR - Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky

Podpora managementu ochrany přírody v lesích spravovaných Lesy ČR, s. p.
Ing. Hana Komárková, Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství Šumperk

Důvody pro obnovení pastvy skotu a ovcí ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku
Mgr. Marie Mrázková, Ph.D., Agrovýzkum Rapotín s. r. o.
Mgr. Radek Štencl, AOPK ČR - Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky


Novodobý vývoj populace sokola stěhovavého v Jeseníkách
Mgr. Petr Šaj, AOPK ČR - Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky

Ochrana přírody jako nedílná součást práce lesníka
Ing. Filip Beneš, Lesy ČR, s. p.

Entomologický minikurz - entomologický průzkum v okolí Jeseníku
Mgr. Martin Starý, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Chov králíků jako forma ochrany přírody?
Mgr. Květoslav Growka, Státní okresní archiv Jeseník

Výstava o pastevectví v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku
Mgr. Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Na slovíčko s ochráncem přírody a ornitologem Mgr. Ladislavem Hajným
Mgr. Božena Kaňáková, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Characterization of Selected Stream Ecosystems in the Jeseníky Mountains
Kateřina Sochorová; Kristína Horinková; Dominika Jurášová; Lolita Szupper; Lilla Schneider; István Babcsányi; Lucia Čurillová; Maciej Roman; Vendula Matušková; Hana Řehová; Kateřina Remišová

ANOTACE:
Tématem 18. svatováclavského sborníku je ochrana přírody v Jeseníkách. Úvodní text představuje specifické prostředí jesenických horských lesů, jejich minulost, současný stav i výhledy do budoucna. Následující příspěvek tematicky navazuje, zabývá se totiž složitou otázkou přítomnosti borovice kleče ve vysokohorských partiích Jeseníků. Této i další problematiky se rovněž dotýkají články o ochraně přírody z pozic lesníků. Příspěvek o vývoji populace sokola stěhovavého v Jeseníkách představuje život tohoto dravce v regionu. Velké pozornosti se dostává historii a současnému stavu pastvy na jesenických holích. Zajímavým vkladem je pak rozhovor s významnou regionální osobností, která svůj život zasvětila ornitologii, dále stať o významu králíka domácího pro ochranu životního prostředí nebo dva texty o ekologických projektech (entomologický kurz a výzkum fauny a flóry vybraných potoků Jesenicka), na nichž se podíleli žáci základních a studenti středních škol.
Publikaci vydávají: Zemský archiv v Opavě a Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku.

TINZOVÁ, Bohumila: Pomníky obětem 1. světové války na okrese Jeseník

ISBN 978-80-87632-55-0
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Jeseník
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 74 stran
Rozměr knihy: 210 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Jeseník, Tovární 18, 790 01 Jeseník

ANOTACE:

Publikace Bohumily Tinzové vychází k 100. výročí konce 1. světové války. Je spíše připomenutím neslavné stránky prvního světového válečného konfliktu, který přepsal mapu celé Evropy. Druhým důvodem vzniku knihy je upozornit na pozoruhodná umělecká díla, jež byla vytvořena na památku obětí této války. Takřka v každé obci okresu Jeseník byl v období let 1920 – 1937 postaven pomník či alespoň odhalena pamětní deska. Celkem bylo na okrese Jeseník k datu 31. 8. 2018 doloženo 56 pomníků.
Celá řada pomníků byla v období po skončení 2. světové války vzhledem ke svému německému původu zničena či, v lepším případě, odstraněna. Naštěstí se od 90. let 20. století situace změnila ve prospěch i těchto památníků historie. Mnohé z nich byly díky obcím a dotacím Ministerstva obrany ČR zrestaurovány či alespoň v základní podobě obnoveny.
Kromě vlastního soupisu pomníků se autorka v úvodní části knihy pokusila o typové rozdělení realizací a vysvětlení symboliky používané na válečných pomnících. Další část publikace je věnována zjištěným autorům pomníků v regionu, kamenickým mistrům a firmám i renomovaným sochařům. Součástí je i mapka umístěná na zadní obálce knihy, jež umožní čtenáři lokalizovat jednotlivá díla.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 18

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2017. 84 s.
ISBN 978-80-87632-40-6 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. VII. Fara Nové Vilémovice
Markéta Poskočilová: Vhled do farní knihovny v Žulové
Petr Zatloukal: Mrtvorozenost dětí v církevních matrikách na Jesenicku v „dlouhém“ 19. století
Bohumila Tinzová: Životní příběh (ne)obyčejného kněze Josefa Nowaka

Drobnosti:

Michaela Kollerová: Zásluhy Johanna Rippera o rozvoj lázní Gräfenberk očima jeho ženy Marie
Michal Gelnar – Dana Rohanová: Zlomek skla s vláknem tvarovaným do obloučků z hradu Kaltenštejn
Vít Slezák: Jesenická socha Panny Marie Usmiřitelky
Pavel Šopák: Architekt Richard Brosche a projekt kina pro Vidnavu
Štěpán Koudela: Vidnavské katovny
Ivana Kolářová – Ondřej Kolář: Smrt nadporučíka četnictva Antonína Guhra ve Zlatých Horách roku 1920
Květoslav Growka: Poválečná konfiskace poštovních známek na Jesenicku

XVII. svatováclavské setkání v Jeseníku

750 let města Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník 2017. 116 s.
ISBN 978-80-87632-42-0 (ZAO)

B. Tinzová: Heslo JESENÍK místo úvodu
K. Growka: Veduty města Jeseníku
J. Petrásek: Katastrofické požáry a povodně v Jeseníku
P. Zatloukal: Příčiny úmrtí v Jeseníku, potažmo na Jesenicku v 19. století
P. Šopák: Jeseník a moderní výtvarná kultura let 1780–1938
I. Kolářová – O. Kolář: Činnost četnictva na Jesenicku 1918–1928
K. Growka: Poklad z konce 17. století nalezený v Jeseníku
Z kroniky města Frývaldova – 1929
P. Müller: Jesenický učitel, muzikant a turista Adolf Weinhold (1881–1968)
I. Tarabová: Regenhart a Raymann, továrna na lněné a damaškové zboží, Jeseník
B. Tinzová: Osudy rodin bratří Otty a Huga Gesslerových v letech 1900–1953. Příběh s mnoha otazníky
B. Kaňáková: Historie náboženské obce Církve československé husitské v Jeseníku
J. Hradilová: Smíšený pěvecký sbor Janáček v Jeseníku a Zdeněk Jágr aneb Jste kavalír, to vím…

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 17

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2016. 68 s.
ISBN 978-80-87632-33-8 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. VI. Fara Žulová (dříve Frýdberk)
Michal Chvojka: Habsburský policajný dozor nad Priessnitzovými kúpeľmi
v dobe predmarcovej

Drobnosti:

Květoslav Growka: Bruno Uwira, zapomenutá hornolipovská oběť 1. světové války
Jaroslav Skácel: Zrudnění magnetitu u Zálesí v Rychlebských horách
Michaela Kollerová: Kurliste jako pramen poznání polských návštěvníků lázní Gräfenberk
Pavel Šopák: Marie Margareta Melzerová. Glosa k dílu slezské sochařky
Hana Hošková: NEJ dendrologického fondu jesenické muzejní sbírky
Boleslav Doboš: Obethův nerealizovaný pomník obětem 1. světové války ve Zlatých Horách
Karel Heide: Svědectví Frankeho vily v Žulové
Milan Rychlý: Vlasovci pohřbení u Vidnavy
Kamil Tomášek: Jezulátko ve Vodní tvrzi

XVI. svatováclavské setkání v Jeseníku

Hudební život Jesenicka. Sborník referátů. Jeseník 2016. 132 s.
ISBN 978-80-87632-34-5 (ZAO)

I.

† R. Zuber: Nástin hudebního vývoje Jesenicka
Z. Ronck: Musikpraxis in Bílá Voda im schlesischen Kontext
K. Boženek: Hudebně dramatická centra v Rakouském Slezsku v 18. století
J. Krátký: Johann Kuttler – varhanář slezského pohraničí
P. Lyko: Působení varhanářské firmy Rieger na Jesenicku

M. Dziedzic: Przyczynek do działalności organmistrzów z terenu pruskiego Śląska na Jesenicku
V. Kyas: Moravsko-slezské kořeny rodu skladatele Franze Schuberta
M. Palák: Hudební skladatel Eduard Schön Engelsberg (1825–1879)

II.

J. Hradilová: Počátky lázeňského orchestru na Gräfenberku
M. Kollerová: Malé nahlédnutí do kulturního života české menšiny v Jeseníku v meziválečném období
T. Cetkovský: Éra tanečních orchestrů na Jesenicku
K. Growka: Import hudby do Jeseníku v 2. polovině 20. století
J. Oškera: 70. výročí působení Oškerovy dechovky

III.

T. Thon: Objevná komorní hudba Karla Ditterse z Dittersdorfu a Jana Křtitele Vaňhala
J. Josefíková: Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua v Jeseníku
L. Jahodová – M. Králová: Brossmannův festival duchovní hudby v Bílé Vodě
K. Merunková: Historický vývoj Základní umělecké školy Franze Schuberta ve Zlatých Horách
R. Drgáčová: Ohlédnutí za historií Hudební mládeže i současností Hrátek s hudbou v Jeseníku

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 16

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2015. 72 s.
ISBN 978-80-87632-26-00 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. V. Fara Vápenná (Zighartice)
Radim Šnábl: První motorový rychlík na Jesenicku
Josef Šedý: Vojenská posádka Mikulovice ve Slezsku v letech 1950–2005

Drobnosti:

Květoslav Growka: Polní pilot Viktor Schünzel z Jeseníku (1884–1917)
Michaela Kollerová: K historii loutkových divadel v Jeseníku po roce 1945
Pavel Šopák: Schillerův park ve Zlatých Horách
Hana Hošková: Rok ve znamení čápa
Milan Rychlý: Letecké boje nad Javornickem
Vítězslav Betlach: Z historie ochrany přírody v Jeseníkách
Kamil Tomášek: Vidnavský obraz císaře Františka Josefa I.

XV. svatováclavské setkání v Jeseníku

Nerostné bohatství Jesenicka jeho využití. Sborník referátů. Jeseník 2015. 96 s.
ISBN 978-80-87632-29-1 (ZAO)

J. Zimák: Ložiska železných rud na území okresu Jeseník
J. Kotris: Těžba rud ve zlatohorském rudním revíru
Z. Zachař: Geologický průzkum a těžba ložisek uranu v Javornickém výběžku
Š. Chládek: Zapomenuté ložisko měděných rud Kopřivný u Horní Lipové
S. Staněk: Nerudné suroviny okresu Jeseník
Z. Gába: Těžba ledovcových sedimentů – zpětný pohled a výhled
M. Kollerová: Historie kamenické školy v Žulové 1886–1998
B. Tinzová: Odborná škola pro zpracování mramoru v Supíkovicích
M. Gelnar: Sklářské hutě v širším prosotru Jesenicka v odrazy toponym a terénní rekognoskace
P. Šopák: Mineralogie, geognosie, vulkanologie – strategie činnosti muzeí Rakouského Slezska o roku 1850
J. Skácel: Jak Jeseník přijal v srpnu 1968 účastníky exkurze XXIII. mezinárodního geologického kongresu

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 15

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2014. 76 s.
ISBN 978-80-87632-16-1 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. IV. Fara Bílá Voda
Ondřej Hladík: Útěky z věznice okresního soudu v Jeseníku po 2. světové válce
Zdeněk Zachař – Milan Janata: Vidnavská šamotárna (nástin historie)

Drobnosti:

Marcin Dziedzic: Práce sochaře Josefa Obetha pro Otmuchov
Květoslav Growka: Počátky fotografie v jesenickém archivu
Boleslav Doboš: Zlatohorská rodina Therer von Therenheim
Milan Rychlý: Zvon kostela na Zálesí
Viera Večeřová: Lázeňské prameny očima geologa

XIV. svatováclavské setkání v Jeseníku

Rozkvět Jesenicka v letech 1848–1918. Sborník referátů. Jeseník 2014. 112 s.
ISBN 978-80-87632-18-5 (ZAO)

I. LA BELLE ÉPOQUE

H. Hauke: Der ungarische Löwe von Ludwig v. Schwanthaler
K. Growka – A. Kubík: Dopisy Jana Rippera sochaři Josefu Václavu Myslbekovi
J. Peňázová: Pohostinství v Jeseníku na přelomu 19. a 20. století
M. Neubauerová: Rozkvět spolkového života ve městech Jesenicka v letech 1848–1918
P. Szymkowicz: Nástin historie turistiky v nisko-jesenickém pohraničí
P. Macháček: Historie železniční dopravy na Jesenicku
P. Šopák: Zlaté Hory 1850–1914: Stavební kultura města jako svědectví modernizačních procesů

II. VELKÁ VÁLKA

K. Growka: Vzpomínky na Velkou válku javornického veterána Alfreda M. Schosse
J. Lednický: Ohlédnutí za rekvizicemi zvonů na Jesenicku v období 1. světové války
B. Tinzová: Pomníky obětem 1. světové války na okrese Jeseník

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 14

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2013. 80 s.
ISBN 978-80-87632-04-8 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. III. Fara Vlčice
Romana Vyvialová: Usídlení a konsolidace řecké menšiny na Jesenicku
Zdeněk Kravar: Arcibiskupský archiv v Javorníku

Drobnosti:

Josef Šmoldas: Kříže v Jeseníkách
Jaroslav Skácel: Mrak sopečného popela nad Rychlebskými horami?
Vladimír Čabla: Výskyty zlata v Širokém Brodu u Mikulovic
Květoslav Growka: Nález dokumentů a mincí v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí
Ludmila Slezáková: Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi)
Zdeňka Kopečná: Život v prvohorách na území Hrubého Jeseníku

XIII. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku

Dějiny středního školství na Jesenicku. Sborník referátů. Jeseník 2013. 104 s.
ISBN 978-80-87632-07-9 (ZAO)

I. ŠKOLSTVÍ DO ROKU 1945

K.Langer: Příspěvky k dějinám piaristického gymnázia v Bílé Vodě
H. Hauke: Školské programy gymnázia ve Vidnavě jako historický pramen
K. Growka: Židé, opomíjení absolventi gymnázií na Jesenicku ve světle archivním pramenů
M. Paňázová: Profesor Julius Neugebauer, vidnavský učitel a historik
H. Reinelt: Můj studentský život na konci 2. světové války
J. Peňázová: Historie a současnost zemědělské školy v Horních Heřmanicích

II. ŠKOLSTVÍ PO ROCE 1945

P. Urbášek: Základní kontury československého vzdělávacího systému v letech 1948–1989
M. Kollerová: Střední a odborné školství okresu Jeseník po 2. světové válce (1945–1948)
H. Nosková: Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko
S. Fišerová: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník
J. Krutil: K počátkům odborného potravinářského školství po 2. světové válce na Jesenicku

III. MISCELLANEA

M. Neubauerová: Pedagogická činnost Chudých školských sester de Notre Dame v Javorníku a Bílé Vodě
L. Lukešová: Učitelská profese v očích jesenické veřejnosti
J. Klímová: Starověké Řecko a Řím na gymnáziích v době Rakousko-Uherska a první republiky
M. Šustová: Výuka dějepisu na českých středních školách v Protektorátu Čechy a Morava
I. Hornišer: Školství v Malé Morávce

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 13

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2012. 96 s.
ISBN 978-80-86388-96-0 (ZAO)

Články:

Bohumila Tinzová: Abeceda životních lásek a nelásek. Připomenutí 100. výročí narození PhDr. Rudolfa Zubera (1912 – 1995)
† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. II. Fara Skorošice
Jana Hradilová: Kněz a vědec dr. Karl Ditters z Dittersdorfu (1793 – 1851) aneb „Čí jsou to vlásky?“
Jiří Glonek: K počátkům turistiky v Jeseníkách – první turistické mapy a bedekry
Pavel Macháček: Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 – 1935

Drobnosti:

Jaroslav Skácel: Ukázky starého lidového řezbářství v Jeseníkách
Jan Lednický: Nově zjištěné zvony v kaplích na Křížovém vrchu a v Hamrové
Květoslav Growka: Legionáři a ne-legionáři okresu Jeseník
Milan Rychlý: Říšská pracovní služba v Javorníku
Jiří Ošanec: Rudolf Ošanec a jeho zapojení ve II. odboji
Bohumila Tinzová: Jan Stoupal (1908 – 1982), zapomenutý vlastivědec a archivář
Zdeněk Kravar: Činnost a struktura ČSSD na Jesenicku po druhé světové válce
Ludmila Dospivová: Zajímavé organismy opuštěného lomu u Vápenné

GROWKA, Květoslav: Jan Krejčí, voják, malíř a politický vězeň

Growka, Květoslav: Jan Krejčí, voják, malíř a politický vězeň. Jeseník 2012. 36 s.
ISBN 978-80-86388-97-7 (ZAO)

V r. 2011 získal Státní okresní archiv v Jeseníku pozůstalost po Janu Krejčím, Čechovi, který jako voják z povolání přišel r. 1920 do tehdejšího Frývaldova, dnešního Jeseníku. Oženil se zde, aktivně působil v Klubu českých turistů a maloval obrazy s motivy krásné jesenické přírody. Po připojení Sudet k Německu zde zůstal, za války žil pod dohledem. V květnových dnech r. 1945 stál v čele revolučního národního výboru, který zachránil město před boji. Po Únoru 1948 byl jako národní socialista šikanován a nakonec v r. 1950 zatčen a v politickém procesu odsouzen za velezradu a vyzvědačství na 15 let. Po odpykání poloviny trestu byl s podlomeným zdravím propuštěn a zakrátko zemřel. Jeho jméno bylo na dlouhá léta vymazáno z dějin města Jeseníku.

XII. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku

Slezská lidová kultura a kultura lidu na Jesenicku. Sborník referátů. Jeseník 2012. 192 s.
ISBN 978-80-86388-99-1 (ZAO)

I. SLEZSKÁ LIDOVÁ KULTURA

H. Hauke: Die schlesische Volkskultur und die Kultur der Menschen in der Region Jeseník
B. Tinzová: Lidové zvyky severozápadního Slezska v průběhu roku
M. Neubauerová: Přelomové okamžiky v životě člověka v jesenické lidové kultuře
M. Neubauerová: Jesenický lidový kroj z přelomu 19. a 20. století
J. Peňázová: Reliéfní obrazy ptáků z Jesenicka
M. Neubauerová: Sbírka malovaných obrázků na skle slezské provenience ve sbírce Vlastivědného muzea Jesenicka
† R. Zuber: Jazyk lidu na Jesenicku

II. KULTURA LIDU NA JESENICKU

J. Hradilová: „Na lidovů notečku“ aneb Hudební a taneční folklór na Jesenicku po roce 1945
H. Nosková: Slováci a jejich tradice na Jesenicku
S. Joanidis: Novodobé řecké zvyky a hudebně-taneční tradice
I. Hlavatý: Taneční a písňový folklór v životě řecké minority na Jesenicku
K. Growka: Jesenická výtvarná scéna a lidová tvořivost po roce 1945
K. Growka: Podklady k místopisu českého ochotnického divadla v okrese Jeseník po roce 1945
J. Josefíková: Historie amatérského divadla v Jeseníku od roku 1946
K. Tomášek: Kulturní prostředí lázní Jeseník v letech 1945–1960
S. Schupplerová: Pohádky a pověsti na Jesenicku v české literatuře pro děti a mládež v 2. polovině 20. století
K. Growka: In margine jazykové mapy Jesenicka po roce 1945

III. MISCELLANEA

I. Jasińska: Opolski strój ludowy z początku XX wieku. Zarys problematyki
E. Wijas-Grocholska: Lauby na Śląsku Opolskim
Ľ. Mezerová: Architektura a využití jesenického domu na příkladu areálu kosárny v Karlovicích ve Slezsku
K. Toczyńska–Rudysz: Droga do „Gottwaldówki”. Współczesna adaptacja gospodarstwa wiejskiego z końca XIX w. w Kątach Bystrzyckich na Ziemi Kłodzkiej
K. Czech: Gwara i pieśń ludowa jako odzwierciedlenie wielopokoleniowej tożsamości kulturowej mieszkańców Górnego Dorzecza Odry, czyli Górnoślązaków
B. Dorko: Janušov v poválečném období z pohledu novoosídlence

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 12

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2011. 76 s.
ISBN 978-80-86388-87-8 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. I. Fary Jánský Vrch a Bernartice
Jaroslav Skácel: Otazníky kolem dolu Boží požehnání pod Jánským Vrchem u Javorníka ve Slezsku
Milan Palák: Frývaldovský hraničář pplk. Leonard Steinhardt - Skalský (1893 - 1949)

Drobnosti:

Robert Šrek: Neznámý Zítkův gräfenberský plán
Zdeněk Fišer: Daniel Lichard a Priessnitzův nekrolog v Slovenských novinách
Milan Rychlý: Jaroslav Karban, „zapomenutá“ oběť roku 1938
Jan Hauk: Sutě přírodní rezervace Borek u Domašova
Ludmila Dospivová: Bříza – strom roku 2010

XI. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku

Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Kolektivní monografie. Jeseník 2011. 96 s.
ISBN 978-80-86388-93-9 (ZAO)

P. Popelka: Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Stav a perspektivy bádání
S. Binarová – I. Tarabová: Spolupráce s podnikovými archivy textilních podniku na Jesenicku a Krnovsku a současný stav delimitovaných fondů a jejich zpracovanost v Zemském archivu v Opavě
L. Dospivová: Len setý – Linum usitatissimum, tradiční plodina nejen Jesenicka
A. Zářický: Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
B. Tinzová: Rody Raymannů a Regenhartů a jejich přínos textilní výrobě na Jesenicku
J. Hradilová: Dr. Karl Hielle – životní osudy textilního továrníka a jeho rodiny v Jeseníku
K. Growka: Ocenění frývaldovské firmy Regenhart & Raymann
Z. Jirásek: K vývoji textilního průmyslu na Jesenicku po roce 1945
M. Neubauerová: Přadlácká škola Arnošta Latzela v Tomíkovicích (1845-1846)
P. Macháček: Základní odborná škola textilní v Jeseníku
V. Vinkler: Moravolen v dobách slávy a dnes
P. Macháček: Zlepšovatel a vynálezce Jaroslav Mikulecký

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 11

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2010. 88 s.
ISBN 978-80-86388-79-3 (ZAO)

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Články:

Alois Kubík: Proměny Lázní Jeseník – Gräfenberku v druhé polovině 20. století
Pavel Macháček: Vojenské fotbalové kluby na Jesenicku

Drobnosti:

Zdeněk Fišer: Vodoléčba, Amerlingova Budeč a MUDr. Jan Spott
Vladislav Bakončík: Původ obrazů z klášterní kaple P. Marie v Jeseníku
Milan Rychlý: Nerealizovaná kaple v Horním Fořtě
Květoslav Growka: Rukopisné modlitební knížky
Bohumila Tinzová: Nově nalezená díla Josefa Obetha a opravník omylů
Jan Hauk: O jedné zajímavé přírodní památce nad Loučným potokem
Martin Dýma: Zajímavost v muzejním herbáři – zvonek vousatý

X. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2010

Sborník referátů. Jeseník 2010. 150 s.
ISBN 978-80-86388-81-6 (ZAO)

I. SBORNÍK REFERÁTŮ

D. Prix: Středověký kostel Panny Marie (dnes Božího těla) ve Staré Červené Vodě
P. Szymkowicz: Wybrane kościoły księstwa nyskiego wzniesione lub przebudowane w czasach biskupa wrocławskiego Franciszka Ludwika Neuburga (1683-1732)
P. Šopák: Klasicistní architektura Jesenicka let 1790-1850
P. Zatloukal: Kostel Panny Marie v Travné u Javorníku
R. Šrek: Nástin vývoje moderní architektury Jeseníku a Lipové-lázní
Ľ. Mezerová: Typologie vesnických sídel a architektury v Jeseníkách
B. Kettnerová: Architekt Othmar Skrabal: Brno – Jeseník – Mnichov

II. MISCELLANEA

J. J. Kovář: Lidská obydlí na Jesenicku od pravěku do středověku
P. Macháček: Stavební vývoj vodní tvrze v Jeseníku a rekonstrukční práce provedené v letech 1945 – 2010
K. Growka: Od chýší k vilám na Gräfenberku
M. Neubauerová: Krnovský stavitel Ernst Latzel a jeho práce na Gräfenberku
B. Tinzová: Mayerhofer-Höllingenova vila v Jeseníku
M. Rychlý: Stavitelská rodina Utnerů z Javorníku
J. Hradilová: Stavitel Karl Wolf z Jeseníku
E. Pulkrtová: Drobné sakrální památky Jesenicka
J. Glabazňa: Péče o drobné památky na Jesenicku na začátku 21. století
K. Pawlik: Pomniki nagrobne dłuta Josefa Obetha w Nysie i ich fundatorzy
J. Karel: Rýmařovská kaple Navštívení Panny Marie

III. POSTSCRIPTUM

J. Knesl – J. Kynčl: Novostavba Městského úřadu v Jeseníku
V. Milunić: Multikulturní centrum města Jeseníku
Z. Ryška: Revitalizace areálu bývalého kláštera voršilek v Jeseníku

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 10

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2009. 76 s.
ISBN 978-80-86388-71-7 (ZAO)

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Články:

Peter Knoll: Hydropat Josef Weiss v Anglii
Zdeněk Fišer: Jesenicko a Slovník naučný. K 150. výročí jeho vzniku
Jaroslav Skácel: Svědectví starých hraničních kamenů a skalních rytin

Drobnosti:

Marie Gawrecká: Německé školství na Frývaldovsku v meziválečném období
Michaela Neubauerová - Květoslav Growka: Vzácné cínové poháry ze sbírek jesenického muzea
Jaromír Indra: Válečné pomníky v Jeseníku
Květoslav Growka: Klub filatelistů Praděd (1945-1951)
Milan Ryjáček: Jan Kaller, jezuitský misionář z Jesenicka
Jan Hauk: O jedné z největších konkrecí Jesenicka
Antonín Lyko: Zvířecí přivadrovalci

TINZOVÁ, Bohumila-ČEP, Marian: Sochař Josef Obeth (1874-1961). Život a dílo

Tinzová, Bohumila - Čep, Marian: Sochař Josef Obeth (1874-1961). Život a dílo.
Nakl. VEDUTA Štíty - Zemský archiv v Opavě 2008. 192 s.

Jesenicko s jeho výjimečnými zásobami žuly a mramoru a dvěma odbornými školami pro jejich zpracování se stalo počátkem 20. století doménou zručných kamenických dělníků i umělců-sochařů.
Výjimečně talentovaní žáci odcházeli studovat do Vídně, aby se vesměs vrátili do rodného kraje. Politický vývoj po 2. světové válce, odsun německého obyvatelstva a čtyřicetiletý strašák revanšismem způsobily, že povědomí o těchto umělcích bylo ztraceno, snad s výjimkou Josefa Obetha, jenž zůstal v paměti jesenických občanů víceméně jen jako tvůrce Priessnitzova pomníku.
J. Obeth se narodil 15. 7. 1874 v malé osadě Terezín u Mikulovic na počátku revoluce v kamenoprůmyslu, která pozitivně poznamenala hospodářský rozvoj celého kraje. Jeho otec byl provozním mistrem lomu ve Velkých Kuněticích, kam svého syna často brával. V roce 1887 nastoupil na tehdy čerstvě otevřenou odbornou kamenickou školu do Supíkovic. Zde se jeho talent projevil naplno, už jako žák vynikal v praktické výuce a modelování. Po absolutoriu Státní školy uměleckých řemesel ve Vídni studoval v ateliéru sochařství na akademii výtvarných umění pod vedením profesorů Kaspara von Zumbusche a Edmunda Hellmera.
O jeho dalším osudu rozhodla do velké míry zakázka, kterou dostal od ministerstva kultu a vyučování v roce 1898. Měl tehdy vytvořil sousoší Vidění sv. Františka pro gymnaziální kostel ve Vidnavě. Definitivní návrat na Jesenicko znamenala druhá, tentokráte ještě prestižnější zakázka z r. 1902 na monumentální pomník k uctění památky V. Priessnitze, zakladatele lázní na Gräfenberku. Poté již byl Obeth jako uznávaný sochař zahrnut objednávkami. Dlouhý seznam jeho děl obsahuje nejen památníky, náhrobky a pomníky padlým, ale také výzdobu veřejných i soukromých budov. K jeho aktivitám patřilo i restaurátorství. I po odsunu v roce 1946 zůstával dále činný až do vysokého věku. Zemřel 18.9.1961 ve svém novém domově, v německém Bad Säckingenu.
Kniha si klade za cíl představit Obetha nejen jako sochaře jesenického regionu. Řadu děl se podařilo identifikovat až nyní, a to především vzhledem k jejich velkému geografickému rozptylu. Obeth byl totiž doslova umělcem středoevropským – jeho realizace lze dodnes najít ve Vídni, na zámku Roztěž u Kutné Hory, na jižní i střední Moravě a kromě vlastního Jesenicka také v české části Slezska i v polském příhraničí. Velkým přínosem publikace je katalog všech známých Obethových děl, kterých je na 160. Ty práce, které se podařilo identifikovat, jsou představeny také v obrazové dokumentaci, ať již na dobových fotografiích, nebo současných snímcích, jejichž autorem je Marian Čep ze sdružení Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku. Publikace má 192 stran a obsahuje mj. také podrobné německé a polské resumé, česko-německý a německo-český místní rejstřík. Také velké obrazové přílohy mají trojjazyčné popisy.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 9

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2008. 100 s.
ISBN 978-80-86388-59-5 (ZAO)

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Články:

F. Heiduk: Salvatore Ignatius Pintus. Vita minutatim
V. Štěpán – J. Štěrbová: Historie skláren na Jesenicku v Ramzové a Dolní Lipové
M. Neubauerová: Římskokatolická církev na Jesenicku v letech 1945-1956

Drobnosti:

L. Abt: K historii Českého pramene a pomníku na Gräfenberku
M. Vaňourek: Frývaldovští hraničáři
Z. Gába: Nález velkého bludného balvanu v Mikulovicích
J. Indra: Pohlednice vydavatelství C. Schröter ve Vratislavi z roku 1897
A. Frank: Budování mléčnice v JZD Jeseník-Bukovice (Vzpomínka na léta 1960-1963)
J. Hauk: Geologické expozice ve městě Jeseníku
V. Bakončík: Zlatohorské zlaté valouny
A. Lyko: Teplomilné druhy brouků i na Jesenicku
M. Buchlovský: Znovuobjevování technických památek Jesenicka

VIII. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2008

Sborník referátů. Jeseník 2008. 102 s.
ISBN 978-80-86388-65-6 (ZAO)

DOMŮ DO ŘÍŠE!“ Rok 1938 na Jesenicku ve světle literatury a pramenů SOkA Jeseník (formát PDF)
Mgr. Jana Hradilová, Státní okresní archiv Jeseník

HEIM INS REICH!“ Das Jahr 1938 in der Region Jeseník im Lichte der Literatur und der Quellen des Staatlichen Kreisarchivs Jeseník (formát PDF)
Mgr. Jana Hradilova, Staatliches Kreisarchiv Jeseník

I. SBORNÍK REFERÁTŮ

1918
M. Gawrecká: Němci ve Slezsku a vznik ČSR
Z kroniky města Frývaldova
1938
J. Hradilová: "Domů do Říše!" Rok 1938 na Jesenicku ve světle literatury
a pramenů SOkA Jeseník
Z kroniky farního úřadu Frývaldova
† R. Ohlbaum: Můj podzim 1938
Z archivních pramenů: Seznam antifašistů v Horních Hošticích
1948
† T. Knopp: Politický převrat v Československu v únoru 1948 a jeho
následky na Jesenicku
Z kroniky obce Dolní Lipové
"Perlička" ze soudních spisů
1968
P. Piotrowski: Účast Polské armády na intervenci v Československu
Z kroniky MNV Písečná
Fotokronika srpnových dnů v Jeseníku
"Perlička" lidové tvořivosti

II. MISCELLANEA

K. Growka: Jesenicko v letech 1918-1938 očima pomocných věd historických
J. Hauk: Léta osudových osmiček v geologickém světě Jesenicka
Z. Doubravský: Srpen 1968 a jeho následky v Šumperku

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 8

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2007. 80 s.
ISBN 978-80-86388-48-9 (ZAO)

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Články:

B. Csoma: Miklós Wesselényi, korespondence a deníkové záznamy z léčebného pobytu ve Frývaldově
Z. Fišer: „Wodolékař“ Jan Šulek
P. Popelka: Počátky železnice na Jesenicku

Drobnosti:

B. Tinzová: Z lázeňského skicáře Samuela Birmanna
K. Growka: Zapomenutá archivářka Vlasta Kamencová-Smolková
R. Musil: Jeden pohraniční incident roku 1919
J. Hradilová: Ex libris Karla Maxmiliána z Fragsteinu
A. Lyko: Zajímavé dřeviny zámeckého parku v Kobylé
M. Dziedzic: Praděd za německé okupace

VII. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku

Sborník referátů. Jeseník 2007. 158 s.
ISBN 978-80-86388-56-4 (ZAO)

I. SBORNÍK REFERÁTŮ

K. Pawlik: Księstwo nysko-grodkowskie biskupów wrocławskich
J. G. Stanzel: Kirchliche Organisation, insbes. Pfarreiorganisation im Freiwaldauer Gebiet
vom 18. Jahrhundert bis Gegenwart
H. Hauke: Die Kirche der Region Jeseník im Zeitalter des Josefinismus
P. Tesař: Opavské františkánky v Jeseníku – krátká epizoda v dějinách kongregace
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka
H. Reinelt: Religiöse Orden in Altvatergebirge
P. Szymkowicz: Problem ujednolicenia granicy administracji państwowej i kościelnej
na pograniczu nysko-jesenickim, w XX wieku
T. Vítek: Obnova fasád zámku Jánský Vrch v Javorníku
E. Pulkertová: Kostel sv. Františka ve Vidnavě
L. Mlčák: Zvony na Jesenicku
D. Polách: Křesťanské tradice v Travné
L. Králová: Postavení a práce kněží v regionální historii na Jesenicku
B. Tinzová: Perzekuce katolického duchovenstva komisariátu Jeseník v letech 1938-1945
Z. Kravar: Prameny církevní provenience pro oblast Jesenicka ve fondech Zemského
archivu v Opavě
J. Hradilová: Stav zpracování církevních fondů ve Státním okresním archivu Jeseník

II. MISCELLANEA

† R. Zuber: Z dějin jesenické farnosti
K. Growka: Kříž jesenického probošta?
M. Filipová: K nejstarší fázi výstavby hřbitovního kostela v Javorníku-Vsi
V. Bakončík: Poznámka k inspiračním zdrojům obrazu Panna Marie Pomocná
Zlatohorská
J. Knoz: Farář Anton Johann Schweindler z Dolního Domašova
J.G. Stanzel: Filosoficko-teologická vysoká škola a kněžský seminář ve Vidnavě
v letech 1899-1945
J. Indra: Mincování niského knížete a vratislavského biskupa Filipa Gottharda Schaffgotsche v roce 1748 v Cukmantlu

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 7

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2006. 78 s.

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

H. D. Hentschel: Od léčení studenou vodou k přírodnímu léčebnému postupu
R. Zuber: Zlatohorský mincmistr Jan Jakub Husser
K. Growka: Javornická causa kardinála Bertrama
B. Czechowicz: Úvahy o reliéfu z roku 1505 na zámku Jánský Vrch
Z. Filip: Památník spisovatele Hermanna Lönse v Jeseníkách
M. Dziedzic: Pramen k hospodářským dějinám Jesenicka
K. Müller: Nově zjištěné pečeti obcí na Jesenicku

V. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku

Sborník referátů. Jeseník 2005. 70 s.
ISBN 80-86388-35-2 (ZAO)
ISBN 80-903430-6-6 (VMJ)

Sborník k historickému semináři na téma 100 let od zpřístupnění první muzejní expozice v Jeseníku, tehdejším Frývaldově, poskytuje souhrnné informace z dějin muzejní práce na celém Jesenicku (M. Neugebauerová). Jednotlivě jsou podány přehledy o muzejnictví a jeho osobnostech ve Vidnavě (P. Müller, D. Krömer), Javorníku (L. Králová) a Žulové (P.Müller). Najdeme zde přehled archivních pramenů o muzejnictví Jesenicka uložených v ZAO (Z. Kravar) a SOkA Jeseník (K.Growka, B. Tinzová). Je podán přehled muzeí i v Nise, dnes Polsko (K. Pawlik). Ztráty původní muzejní sbírky zjišťovala M. Brachtlová podle časopisu Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Öst.Schlesiens. Tématicky jsou představeny současné sbírky archeologické (J. Kubica) a geologické (J. Hauk). Závěr sborníku tvoří medailonky vlastivědných pracovníků.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 6

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2005. 84 s.

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

R. Mahel: Stanovení státní hranice v niském knížectví v rámci nové slezské hranice po míru vratislavském 1742
P. Popelka: Státní silniční politika na Jesenicku v 2. polovině 19. století
R. Musil: Návštěva litevského prezidenta v lázních Dolní Lipová
M. Neubauerová-Brachtlová: Skorošická Kalvárie – neznámé dílo Bernarda Kutzera
B. Tinzová: Tajemství Priessnitzovy Rodinné knihy o vodě
L. Kiss: Sliezčan František de la Rose (1738 – 1805)
K. Growka: Zapomenutý archivář Josef Dvořák
Trunečkovi: Z historie jesenických skautů
J. Munzar – S. Ondráček: Srážkový rekord z Jesenicka stále nepřekonán
A. Lyko: Rostlinní přivandrovalci

TINZOVÁ, Bohumila: Hydropat Josef Weiss (1795 – 1847) a jeho synové

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2004. 20 s.

K největším osobnostem města Jeseníku – vedle Priessnitze – patřil jeho konkurent Josef Weiss. Ale jen do roku 1842, kdy vodoléčebný ústav uzavřel a odjel získat si slávu do Anglie. Odtud příznačnější titul „hydropat“ – vedle Priessnitzova obligátního „vodní doktor“. Jeho život je však pro nás plný záhad. A na jejich odhalení se autorka pokusila přijít. Čtenář se konečně dozví, kde původně stával Weissův léčebný dům. A na vzácné pohlednici vidí, kde visela pamětní deska na jeho dva syny – dvojčata Gustava a Edmunda, kteří šířili slávu rodného města jako univerzitní profesoři v Praze a ve Vídni. Zároveň však nezastírá, že některé okolnosti Weissova života již asi nikdo nerozřeší, jako kupř. jeho sporné působení ve Zlatých Horách, kde jde asi o záměnu dvou osob, či o snad reklamní sebechválu údajných doktorátů z Anglie. Drobná brožura s cennými vyobrazeními dobových dokumentů je jen malou splátkou dluhu, kterou vůči těmto našim rodákům máme.

IV. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku

Sborník referátů. SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2004. 88 s.

První část sborníku má širší charakter – je obrazem literatury německé v našem regionu do r. 1945. Zahrnuje i pohledy do Slezska rozděleného státní hranicí r. 1742 – popisuje, v jaké situaci se ocitli čeští literáti v Prusku. Badatele vystupující na konferenci zaujali i polští autoři píšící o Jeseníku.
Úvodní stať celého sborníku z pera literárního historika a kritika Mgr. Libora Martinka, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě podává obecná východiska literárněhistorického výzkumu literatury z Jesenicka po r. 1945. Jeho závěry tvoří druhou část sborníku (s. 54-87), tedy přehled prózy a poezie Jesenicka po r. 1945.
Nejvýraznějším spisovatelům, kteří se svým dílem dotkli našeho kraje – Oldřichu Šuleřovi a Vladimíru Körnerovi, jsou ve sborníku věnovány samostatné statě.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 5

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2004. 80 s.

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

M. Kočka: Cholera a převratný způsob její léčby V. Priessnitzem
J. Helfricht: Priessnitzův zeť Jan Ripper a jeho vztah k Lahmannovu sanatoriu v Drážďanech
J. Lubos-Kozieł: Sbírka obrazů biskupa Heinricha Förstera a její pozůstatky na zámku Jánský Vrch
B. a J. Roubíkovi: Proměny obce Horní Údolí
M. Migała: Tradice Priessnitzovy a Kneippovy léčby v lázních Glucholazy
G. Źmuda: Ferdinandovy lázně v Glucholazech
K. Growka: Svědectví o nucených pracích na Jesenicku
M. Neubauerová: Ikonografie Frývaldova a Gräfenberku
J. Fröhlich: Archeologické doklady zlatorudných mlýnů v okolí Zlatých Hor
M. Rychlý: Botička pro štěstí
A. Lyko: Dravci a sovy na Jesenicku

GROWKA, Květoslav: Českoslovenští legionáři okresu Jeseník

Napsal a uspořádal Květoslav Growka. SOkA Jeseník 2003, s. 28, ROZEBRÁNO

Legionari okresu Jesenik (formát PDF)

Do edice celostátního soupisu legionářů přispěl také jesenický archiv i přes zásadní metodickou překážku. Jako podklady pro vyhledávání leginářů z jesenického okresu sloužily údaje o domovské příslušnosti. Podle nich působila na Jesenicku řada legionářů, ovšem osob zde nenarozených, zejména příslušníků československé vojenské posádky, finanční stráže, železničářů a osob ve státní službě. Jediným legionářem – rodákem z okresu Jeseník – byl ruský legionář Herman Jung. Na jeho životním osudu pak lze sledovat zauzlený vývoj Československa. Brožura byla vydána právě k 85. výročí vyhlášení ČSR. Proto do ní autor zařadil i obecné pasáže, které mají osvětlit podíl legií na jejím vzniku. Přehledně, byť stručně osvětlil vývoj okresu Jeseník v letech 1918-1938 a na příkladech několika legionářů podal i jejich životní osudy po 2. světové válce a zejména po r. 1948, kdy československé legie upadly u komunistické moci v nemilost. Útlá brožura je vybavena řadou zajímavých fotografií, které z ní činí publikaci překračující lokální význam.

MÜLLER, Karel: Pečeti a znaky obcí na Jesenicku

SOkA Jeseník 2003, s. 80

Naše heraldická a sfragistická literatura věnovala až do poč. 90. let min. století takřka výhradně pozornost znakům a pečetím měst a historických městeček. Platí to i pro Jesenicko v případě Bílé Vody, Javorníku, Jeseníku, Zlatých Hor, Vidnavy a Žulové. Obnovení obecní samosprávy zákonem č. 367/1990 Sb. umožnilo užívat obecní symboly všem obcím ČR. Pozornost se tak zaměřila na podoby pečetních znamení obcí, které svůj znak a prapor nikdy neměly a rozhodly se jej prostřednictvím rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR získat. Publikace seznamuje veřejnost s výsledkem tohoto procesu. Ke svým historickým znakům se přihlásila města, s výjimkou Javorníku a Vidnavy, kteří nemají doposud schválenou podobu městského praporu. Z ostatních samostatných obcí již využily práva požádat o udělení symbolů všechny s výjimkou Vápenné a legislativně neošetřeným znakem Bernartic. Autor uspořádal obce abecedně, doplňuje je kresbami pečetí a barevným vyobrazením nových symbolů. Soupis se však též týká i historických obcí a osad, které nemohou mít vlastní symboly, zde čtenář najde kresbu pečeti, pokud existovala. Jeseničtí tam tedy najdou i Seč, Pasíčka, Adolfovice, Dětřichov či Bobrovník.Všechny podoby pečetí a znaků jsou doprovázeny chronologickým výkladem o jejich vzniku a užívání včetně odkazů na literaturu a prameny. Titulní stranu přehledné a přitom odborně zdatné publikace zdobí vyobrazení nejstarší pečeti Jeseníku, snad z r. 1509.

II. a III. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku

Sborník referátů. SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2003. 74 s.

Součástí již tradičních svatováclavských setkání v Bílé Vodě a Jeseníku u příležitosti státního svátku 28. září je i historický seminář. Třetí ročník byl vymezen tématem Osobnosti průmyslu a vědců a jejich podíl na rozvoji regionu, které navazovalo na předchozí ročník s názvem Osobnosti Jeseníků a Slezska, které se nedostaly do čítanek. Sborník je pak společným výstupem z obou ročníků.
P. Popelka představuje úvodem strukturu průmyslu na Jesenicku počátkem 20. století, P. Šopák připomíná zajímavé návrhy a realizace staveb Jesenicka z dílen významných architektů, Z. Kravar hodnotí zásluhy slezského archiváře a historika dr. Rudolfa Fitze, rodáka z Malé Kraše. O kaplanovi a katolickém spisovateli Š. Peřichovi píše A. Szyndzielorz. V dalším bloku najdeme referáty pracovníků pořádajících institucí - VMJ a SOkA Jeseník: M. Neubauerová nastiňuje podnikatelský rozmach rodiny Latzelů, J. Hauk představuje výčtem osobnosti zabývající se geologií Jesenicka a A. Lyko referuje o působení archeobotanika dr. A. Fietze. O životních osudech lázeňského lékaře v Dolní Lipové Karla Schrotha jun. napsala J. Hradilová. K. Growka připravil medailony jesenického faráře preláta J. Neugebauera a lázeňského lékaře z Gräfenberku E. Emmela. Sondu do vývoje cechů ve Vidnavě provedla B. Tinzová. O činnosti kněze Skowronka v Glucholazech referuje G. Źmuda.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 4

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2003. 70 s.

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

R. Kincel: Polští návštěvníci Jeseníků a lázní Gräfenberk v 19. století
V. Pitucha: Literární zpracování pověsti o Gideonu Timmlingovi z Jánského Vrchu od B. H. Wittka
P. Pałys: Ziemia Nyska w stosunkach polsko – czechosłowackich w latach 1945 – 1947
M. Kočka: Katedra vodoléčby na Gräfenberku ?
Z. Fišer: Popis gräfenberských lázní a první medailon V. Priessnitze v českém tisku
B. Czechowicz: Model vratislavského kostela sv. archanděla Michaela na zámku Jánský Vrch
R. Musil: Causa faráře z Nových Vilémovic
M. Dziedzic: Pamětní knihy horských chat sudetského pohoří v českých archivech
M. Rychlý: Archeologické střípky z Jesenicka
J. Dohnal a kol.: Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseníku

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 3

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2002. 62 s.

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

M. Kočka: Testament Vincenze Priessnitze
L. Kiss: V. Priessnitz a vodoliečba – očami uhorského básnika Mihálya Tompu
J. Večeřa: Historie dolování ve zlatohorském rudním revíru
B. Czechowicz: Jawornicki zabytek śląskiego starożytnictwa
R. Zuber: Pokusy o výrobu cukru z javorové šťávy na Jesenicku v letech 1811-14
M. Dziedzic: Korbel javornického cínaře
M. Dziedzic: O potomcích Joh. Nep. Rusta
M. Filipová: K restaurování obrazu Josefa Kalasánského na Jánském Vrchu
K. Growka: Schránka z pomníku padlým v Domašově
M. Brachtlová: Nové poznatky k autorství piaristického kostela Navštívení P. Marie v Bílé Vodě
M. Rychlý – F. Kolář: Výsledky archeologického výzkumu na Jánském Vrchu
K. Müller: Privilegia fojtství v Uhelné

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 2

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2001. 66 s.
Sborník je možno objednat na adrese:

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

R.Musil: Kati a katovny na Jesenicku v 17. a 18. století
B. Tinzová: Klášter voršilek ve Frývaldově jako centrum vzdělávání dívek 1881-1948
J. Hradilová: Internace německého obyvatelstva v adolfovickém táboře 1945-1946
D. Pfütznerová: Tajemství vily Erwina Weisse v Jeseníku
D. Polách: Nejasnosti kolem realizace Českého pomníku na Gräfenberku
K. Growka: Památky z kostelní věže ve Staré Červené Vodě
M. Dziedzic: Z galerie umělců Jesenicka – Bernhard Krause a Ferdinand Martius
gw: Nález letounu z 2.světové války
K. Müller: Pečeť vidnavského kolektora ze 2. pol. 18. stol.
M. Rychlý: Archeologické výzkumy Vlastivědné muzejní společnosti v r. 2000
F. Lemon: Kolibříci Jesenicka

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 1

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2000. 54 s.
Sborník je možno objednat na adrese:

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

Z.Machálek: Vincenz Priessnitz - osobnost tisíciletí
L.Kiss: Najslávnejší uhorský pacient V.Priessnitza: barón Miklós Wesselényi (1796-1850)
P.Szymkowicz: Polská meziválečná emigrace na Gräfenberku
M.Brachtlová: Internace řádových sester na Jesenicku (1950-1951)
K.Growka: Dukát v makovici věže zámku Jánský Vrch
K.Growka: Numismatické památky z kostela v Černé Vodě
M.Rychlý: Archeologické výzkumy Vlastivědné muzejní společnosti v r.1999
Priessnitzův pomník v Poznani
Maďarský pomník na Gräfenberku
Padlí v 1.světové válce z Jesenicka
J.Knoz: Havárie letadla v Bělé-Waldenburgu
F.Lemon: Vzácný tis červený na Jesenicku

Vincenz Priessnitz (1799-1851). Almanach k 200.výročí narození

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 1999. 106 s., nestr.příl.

Mezinárodní kolektiv autorů předložil veřejnosti pohled na Priessnitze ze širokého úhlu. Přibližuje jej jako fenomén, který je nutno zaznamenat a všimnout si jeho ohlasů v Německu, ve Francii i v bývalém Uhersku. Almanach mapuje osudy Gräfenberku po Priessnitzově smrti, spojuje osobnost léčitele s hospodářským rozvojem Frývaldova a světově známých lázní do roku 1938, všímá si architektury lázní. Mimo spisovatele M.Kočky, který se zabývá Priessnitzovou biografií, nacházíme v publikaci stanoviska Německého svazu přírodního lékařství, balneologů, Moravsko-slezského sudetského horského spolku a Muzea umění v Olomouci. Cenný je pohled na Priessnitzovy památky v místních muzejních sbírkách i na archivní doklady, které má k této problematice Státní okresní archiv v Jeseníku. Almanach má německá a anglická resumé a bohaté obrazové přílohy včetně Priessnitzova rodokmenu.

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace