Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

BRUNTÁL  se sídlem v Krnově

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 1 871

 • POMŮCKY

  Záznamů: 729

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 95 524
  Skenů: 145 093

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 607
  Skenů: 5 484

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 5 263
  Skenů: 88 386

 • KRONIKY

  Záznamů: 744
  Skenů: 91 638

 • LISTINY

  Záznamů: 216
  Skenů: 1 123

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 2 047
  Skenů: 5 850

 • MATRIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 159
  Skenů: 156

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 84
  Skenů: 148

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 18
  Skenů: 13

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 457
  Skenů: 172 734

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 27
  Skenů: 23

 • SPOLKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 49 260
  Skenů: 264 858

 • VEDUTY

  Záznamů: 38
  Skenů: 43

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KNIHOVNA

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Na vyžádání se zpravidla předkládají 3 evidenční jednotky (jednotliviny, knihy, kartony).

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

K prezenčnímu studiu v badatelně je k dispozici rovněž archivní knihovna. Ta je tematicky zaměřena především na regionální historii, archivnictví a české dějiny, obsahuje však i množství titulů zabývajících se světovými dějinami, právní literaturu a naučné slovníky.

Badatelna SOkA Bruntál
  • Kapacita a vybavení

   • 14 badatelských míst a 1 místo pro prohlížení mikrofilmů
   • 1 počítač pro účely prezentace digitalizovaných archiválií
   • síťové zásuvky pro připojení notebooku ke zdroji elektrické energie
   • uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí

  • Informace pro badatele

   Materiál ke studiu předkládá obsluha badatelny v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:30 hodin.

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese info@br.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, karton) a datum, ke kterému mají být připraveny.

  Státní okresní archiv
  Bruntál

  se sídlem v Krnově

  Říční okruh 6/12a, 794 01 Krnov

  +420 554 625 460
  +420 554 625 565
  info@br.archives.cz


  Elektronická úřední podání:

  ID datové schránky: yzmaix7
  e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

  (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

  Badatelna pro veřejnost

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  zavřeno
  8:00 - 17:00
  zavřeno
  zavřeno

  Úřední hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  zavřeno

  Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Bruntál.

  Digitální archiv

  © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace