Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Výběrová řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář ve Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově

Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „ rada/odborný rada – archivář v Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově“ v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Krnov.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (úvazek 40 hod týdně).

Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je v červnu 2023. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňováních a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 19. 5. 2023, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)

Informace pro uchazeče (DOC)

© 2023 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace