Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

FRÝDEK-MÍSTEK

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 1 769

 • POMŮCKY

  Záznamů: 648

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 65 274
  Skenů: 111 836

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 7 987
  Skenů: 13 158

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 22 274
  Skenů: 607 475

 • KRONIKY

  Záznamů: 557
  Skenů: 110 905

 • LISTINY

  Záznamů: 108
  Skenů: 768

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 3 838
  Skenů: 749

 • MATRIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 103
  Skenů: 102

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 28
  Skenů: 108

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 4
  Skenů: 2

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 147
  Skenů: 80 293

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 111
  Skenů: 0

 • SPOLKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 62 761
  Skenů: 216 411

 • VEDUTY

  Záznamů: 14
  Skenů: 26

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 3
  Skenů: 2

 • KNIHOVNA

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu.

Badatelna SOkA Frýdek-Místek
  • Kapacita a vybavení

   • 9 badatelských míst
   • 2 počítače pro účely prezentace digitalizovaných archiválií
   • 1 čtečka mikrofilmů
   • síťové zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
   • uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese info@fm.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.

  Poradna

   Státní okresní archiv
   Frýdek-Místek

   Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek

   +420 558 432 076
   info@fm.archives.cz


   Elektronická úřední podání:

   ID datové schránky: yzmaix7
   e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

   (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

   Badatelna pro veřejnost

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   zavřeno
   8:00 - 17:00
   zavřeno
   zavřeno

   Úřední hodiny

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   zavřeno

   Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Frýdek-Místek.

   Digitální archiv

   © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

   Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace