Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

PROSTĚJOV

Výstavy

Z historie školství na Prostějovsku

Z historie školství na Prostějovsku

Artefakty z makovice radniční věže

Artefakty z makovice radniční věže

Plesová móda XX. století

Plesová móda XX. století

Vánoce v archivu

Vánoce v archivu

Proslavili Prostějovsko

Proslavili Prostějovsko

Handmade / archiváři trochu jinak

Handmade / archiváři trochu jinak

Svatební fotografie z ateliéru Ševčík

Svatební fotografie z ateliéru Ševčík

Historie jednoho domu aneb od konfekce k archivu

Historie jednoho domu aneb od konfekce k archivu

Prostějovské firemní veduty

Prostějovské firemní veduty

100 let prostějovské sokolovny

100 let prostějovské sokolovny

II. salon prostějovských výtvarníků

28.11. 2006 - 3.1. 2007

Druhý ročník kolektivní výstavy třinácti prostějovských výtvarníků. Akce se účastnili Jiří Andrýsek (fotografie), Lukáš Andrýsek (fotografie), Miroslav Dofek (grafika), Jan Jankůj (sklo), Dušan Kamzík (keramika), Milan Kubeš (obrazy), Karel Novák (fotografie), Miroslav Srostlík (plastiky), Květoslava Snášelová (obrazy), Miroslav Šmíd (obrazy), Peter Šobr (grafika a obrazy), Tomáš Vincenec (kresby) a Josef Zelený (obrazy).

Marta Zatloukalová suchá jehla, pastely

4.4. 2006 - 9.5. 2006

Výstava prostějovské učitelky a výtvarnice Marty Zatloukalové-Mejstříkové (nar. 9. 7. 1967 v Prostějově)
Své výtvarné vlohy rozvíjela již v dětství na prostějovské Základní umělecké škole. V roce 1985 absolvovala Gymnázium J. Wolkera a následně studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Účastnila se celostátních studentských soutěží, v nichž obsazovala čelní místa. Studia dokončila v roce 1990, v současnosti působí jako učitelka českého jazyka a výtvarné výchovy a zároveň jako zástupkyně ředitele na ZŠ Rejskova v Prostějově.
V době olomouckých studií byl pro Martu Zatloukalovou velkým vzorem a poradcem prof. Dušan Janoušek. Podnítil v ní zájem o techniku suché jehly, které se od té doby intenzivně věnuje. Kromě toho se věnuje také ilustraci knih a užité grafice. Svými ilustracemi doprovodila zpěvníky prostějovského skladatele a kytaristy Miroslava Kolby. Je autorkou několika prostějovských firemních log. V posledních letech tvoří i větší formáty prací technikou barevných pastelů.
Dalším koníčkem M. Zatloukalové je literatura. V roce 2002 vydala vlastní autorskou knihu povídek Mohlo by to být horší, v níž vzpomíná na svůj pětiměsíční studijní pobyt v Moskvě v roce 1988. Knihu si autorka sama ilustrovala a na konci je malá galerie ukázek její výtvarné tvorby. V roce 2002 získala cenu města Rokycan na mezinárodním bienále grafiky.

I. salon prostějovských výtvarníků

24.11. 2005 - 4.1. 2006

První ročník kolektivní výstavy osmi prostějovských výtvarníků. Akce se účastnili Jan Jankůj (sklo), Dušan Kamzík (keramika), Karel Novák (fotografie), Bob Pacholík (fotografie a kresby), Martin Peč (plastiky), Miroslav Srostlík (plastiky), Peter Šobr (grafika a obrazy) a Tomáš Vincenec (kresby).

Stanislav Sedláček - akvarely

27.9. 2005 - 25.10. 2005

Výstava akvarelů brněnského malíře, právníka a vysokoškolského pedagoga Stanislava Sedláčka (nar. 31. 8. 1954 v Brně).
Malíř, právník, vysokoškolský pedagog. Vysokoškolské studium v oboru práva ukončil v roce 1978. V současné době pracuje na Katedře správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1990 byl členem Sdružení výtvarníků České republiky, Moravskoslezský region. V roce 2003 byl přijat do Unie výtvarných umělců České republiky. Žije a tvoří v Brně.
Po letech tvorby malířskými technikami oleje a tempery se v posledních šesti letech intenzívně věnuje akvarelu s převažující tématikou městského interiéru či krajiny. Jeho obrazy s brněnskými motivy jsou předávány vzácným návštěvám města Brna. Jsou také součástí interiérů různých státních institucí. Nedílnou součástí tvorby Stanislava Sedláčka jsou akvarely s náměty Prostějova. K městu ho váže osobní pouto jakožto k rodišti jeho dědečka. Ukázky z jeho tvorby jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma, v Evropě i zámoří.

Archiv včera a dnes - budoucnost v mysli, minulost ve spisech

3.6. 2005 - 30.6. 2005

Na rok 2005 připadlo výročí 50 let od vzniku Okresního archivu v Prostějově jako odborného zařízení okresního národního výboru. Nová instituce navázala na činnost bývalého prostějovského městského archivu, datujícího svou činnost již od jmenování prvního městského archiváře v r. 1904 (až do r. 1954 pak byl archiv spojen s muzeem v jedné instituci pod názvem Městský archiv a muzeum v Prostějově). Při příležitosti výročí pracovníci Státního okresního archivu Prostějov připravili výstavu s názvem Archiv včera a dnes. Akce měla za cíl seznámit veřejnost nejen s vybranými archiváliemi zařazenými do Národního archivního dědictví České republiky, ale i se samotnou podstatou specifické archivní práce.

PROSTĚJOV v malbě, kresbě, grafice

8.12. 2004 - 14.1. 2005

V roce 2004 vydalo město Prostějov publikaci Prostějov v malbě, kresbě, grafice. V souvislosti s křestem knihy byla ve výstavních prostorách Státního okresního archivu Prostějov uspořádaná výstava kopií výtvarných děl s prostějovskou tématikou. Autoři výstavy nabídli návštěvníkům zajímavé srovnání výtvarného pojetí obdobných námětů různými autory.

90 let radnice

4.6. 2004 - 30.6. 2004

Na rok 2004 připadlo výročí 90 let od slavnostního otevření nové prostějovské radnice. Při té příležitosti se byla ve Státním okresním archivu Prostějov uspořádaná výstava archivních dokumentů, týkajících se plánů výstavby a samotného průběhu stavby.

Jiří Bouda - grafika

13.5.2004-31.5.2004

Výstava výtvarníka Jiřího Boudy (nar. se 5. 5. 1934 v Praze), syna známého umělce Cyrila Boudy.
Odborné výtvarné školení získal v letech 1949-1953 od profesorů P. Dillingera a K. Müllera na pražské Vyšší škole uměleckoprůmyslové, na což vzápětí v letech 1953-1959 navázal studiem užité grafiky a ilustrace u prof. K. Svolinského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Věnuje se převážně užité grafice. Ilustruje knihy, navrhuje plakáty, provádí grafickou úpravu různých publikací. Svou výtvarnou činnost zaměřil na širší krajinářské témata. Tak vznikly grafické cykly a větší samostatné městské pohledy. Je to řada litografií zobrazujících lázeňská místa v Poděbradech, Jáchymově, Karlových Varech a Mariánských Lázních nebo soubory vytvořené pro města Čáslav, Pardubice, Chrudim, Mohelnice, Vyškov a Olomouc. Značná část díla Jiřího Boudy je tematicky zaměřená na technický svět železnice. Tento koníček se mu stal zdrojem inspirací pro mnoho obrazů a grafik, zejména pro exlibrisy a novoročenky. Dílo Jiřího Boudy bylo po zásluze odměněno oceněními na domácích i zahraničních výstavách.

Miroslav Šmíd - Metamorfózy

25.2. 2004 - 31.3. 2004

Výstava prostějovského archeologa a příležitostného malíře Miroslava Šmída (nar. 22. 5. 1950 v Horním Štěpánově)
Vystudoval historii a prehistorii na Univerzitě JEP v Brně (dnešní Masarykova univerzita) a život zasvětil muzejní a archeologické práci. V roce 1969 nastoupil do prostějovského muzea, kde pak působil v letech 1980-1987 ve funkci ředitele. Poté nastoupil do Archeologického ústavu ČSAV. Dnes pracuje jako archeolog v prostějovské pobočce Ústavu archeologické a památkové péče v Brně a většinu pracovní doby tráví při záchranných výzkumech v terénu.
Malování je Šmídovým největším koníčkem, kterému se příležitostně věnuje ve volném čase již od roku 1967. Jako podklad pro své obrazy používá buď klasického plátna nebo dřevotřísky. Olejové barvy na ně nanáší štětcem či prostě jen prsty a dlaněmi. Inspiruje se reálnou hanáckou krajinou, kterou svým osobitým způsobem výtvarně transformuje. Rozličné reálné kopce, cesty, řeky a horizonty se na Šmídových obrazech mění do odlišné, výrazně barevné, náladové až snové roviny. Barevné ladění obrazu přitom odpovídá skutečnému světlu v krajině. Prvotní myšlenku, podmiňující vznik každého obrazu, nejdříve pečlivě rozpracuje ve své hlavě a následně na několika skicách hledá odpovídající formu vyjádření. Teprve potom vzniká výsledné dílo. Postupně se mu podařilo najít vlastní výtvarnou cestu, nesnažící se napodobovat cizí vzory.

Bob Pacholík - oleje a akvarely

13.11. 2003 - 19.12. 2003

Výstava známého prostějovského fotografa a malíře Bohuslava (Boba) Pacholíka (nar. 20. 7. 1947 v Prostějově).
Původně strojař, převážnou část života se věnuje výtvarné a kulturní činnosti. Od sedmdesátých let spolupracoval s tehdejším Okresním kulturním střediskem Prostějově, kde působil jako metodik pro amatérskou fotografii a výtvarnictví. Patřil mezi zakládající členy skupiny PAF (Prostějovská amatérská fotografie) sdružující mimo něj ještě fotografy Antonína Halaše, Milana Kazíka a Karla Nováka. Spolupracoval s Divadlem hanácké obce a v době jeho působení v Prostějově i s Hanáckým divadlem. V devadesátých letech spolupracoval s redakcemi regionálních periodik Prostějovský týden a Hanácké noviny. Své fotografie a příležitostné články publikuje v kulturním časopise Štafeta. Vedle toho pořádá výstavy, soutěže nebo tématické fotodílny. Příležitostně se realizoval i v oboru filmu, grafiky nebo poezie.
Při tvorbě se drží dané skutečnosti, neupravuje ji, ale snaží se přidávat atmosféru místa i času. Stejně jako na fotografiích lze i na jeho akvarelech, olejích či akrylech vidět hanáckou krajinu, často s horou Kosíř, říčkami Hloučelou a Romží nebo prostějovské uličky s atmosférou starého města.

Prostějov na starých pohlednicích

22.11. 2002 - 6.12. 2002

V roce 2002 vydalo město Prostějov publikaci Prostějov na starých pohlednicích. V souvislosti s křestem knihy byla ve výstavních prostorách Státního okresního archivu Prostějov uspořádaná výstava, kde byly prezentovány také pohlednice, které se do knihy nedostaly.

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace