Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

KARVINÁ

Uskutečněné výstavy:

Výstavy pořádané ve výstavní síni nebo foyer SOkA Karviná:

Výstava starých tisků (MDA 2022)

Datum konání: 16.6. 2022 - 31.12. 2022


Výstava starých tisků z fondů Státního okresního archivu Karviná byla součástí oslav Mezinárodního dne archivů v roce 2022.

Všem zájemcům poskytujeme ke stažení fotografie obsahu výstavních vitrín. Jsou k dispozici jednotlivě, ve formátu PDF.

Z trógły našej starki

Datum konání: 1.6. 2021 - 10.2.2023
Počet návštěvníků: 461

Starka čili babička je důležitou osobou v životě každého z nás. Její pohádky a vyprávění posloucháme se zatajeným dechem. I přes svůj nelehký osud umí babičky o životě vyprávět s nadhledem a lehkostí. Když babička vytáhne z krabice staré fotky a začne vzpomínat dýchne na nás tajemno a romantika časů minulých. Nad fotkami se setkáváme s příbuznými, které jsme nikdy neviděli, smějeme se jejich výrazům a účesům, ale také žasneme nad jejich životními osudy. Krabice s babiččinými fotkami ukrývá, kromě všemožných strýčků a tetiček, i fotografie příbuzných, jejichž jména jsou již zapomenuta. Tváří se opravdu vážně až strašidelně a jejich oblečení vzbuzuje úsměv. Ano, jsou to kroje, které oblékali ve svátky.

Všem zájemcům poskytujeme ke stažení digitalizované kopie výstavních panelů. Jsou k dispozici jednotlivě, ve formátu PDF.

Sklizeň ohrožena! Proměny karvinského venkova v 19. a 20. století

Datum konání: 19.9. 2019 - 20.12. 2020
Počet návštěvníků: 150

Výstava o ne-průmyslové Karviné, která představila řadu zajímavých fotografií, plakátů a dalších archiválií z oblasti, které se v dějinách našeho města většinou nedostává příliš pozornosti.

Všem zájemcům poskytujeme ke stažení digitalizované kopie výstavních panelů. Jsou k dispozici jednotlivě, ve formátu PDF.

Od soli k uhlí ( Karviná 1268 - 2018 )

Datum konání: 15.2. 2018 - 28.6. 2019
Počet návštěvníků: 1103

Výstava byla pořádána k 750. výročí první zmínky o Karviné.

Všem zájemcům poskytujeme ke stažení originály výstavních panelů, které tvořily stěžejní část této výstavy. Jsou k dispozici jednotlivě nebo v podobě kompletního souboru obsahujícího všechna témata.

Doba Marie Terezie v dokumentech Státního okresního archivu Karviná

Datum konání: 13.7. 2017 - 7.9. 2017
Počet návštěvníků: 14

Výstava byla instalována ve foyer archivu.

Havířov - 60 let a pořád nejmladší!

Datum konání: 3.12. 2015 - 30.12. 2016
Počet návštěvníků: 1314

Život na frontě a doma (1. světová válka)

Datum konání: 9.6. 2014 - 30.6. 2015
Počet návštěvníků: 503

Evangelíci v Bludovicích - 230 let od založení kostela

Datum konání: 6.6. 2013 - 2.5. 2014
Počet návštěvníků: 411

Ladislav CHROBOCZEK: Procházka starým Horním a Dolním Těrlickem

Datum konání: 17.4. 2014 - 16.9. 2014
Počet návštěvníků: 270

Výstava byla instalována ve foyer archivu.

"Jdem na jedno?" - Z historie karvinského pivovarnictví

Datum konání: 24.11. 2011 - 30.6.2012
Počet návštěvníků: 1004

Hříšní lidé města Karviné - Z historie četnictva a policie na Karvinsku

Datum konání: 9.9. 2010 - 28.6. 2011
Počet návštěvníků: 930

"K tabuli, prosím!" - Z historie karvinského školství

Datum konání: 10.9. 2009 - 16.7. 2010
Počet návštěvníků: 1 379

Archiv o archivu

Datum konání: 27.11. 2008 - 17.7. 2009
Počet návštěvníků: 782

Ovlivnilo vše... (Historie hornictví na Karvinsku)

Datum konání: 17.12. 2007 - 21.7. 2008
Počet návštěvníků: 962

Jak se lidé bavili (Spolková činnost v Karviné v 1. pol. 20. století)

Datum konání: 14.12. 2006 - 12.9. 2007
Počet návštěvníků: 720

Výstava představila spolkovou činnost v Karviné. Byly zde k vidění stanovy, osvědčení jednotlivých spolků, seznamy a fotografie členů, knihy zápisů ze schůzí, dobové pozvánky, plakáty, fotografie spolkových domů a další. Mezi vystavenými exponáty byl například i prapor Německé katolické mládeže.

700 let od první písemné zmínky

Datum konání: 2.6. 2005 - 27.6. 2006
Počet návštěvníků: 996

V roce 2005 slavilo mnoho obcí v našem regionu 700 let od první písemné zmínky. Devět z nich - Dětmarovice, Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné (Dolní Marklovice), Havířov (Dolní Suchá, Horní Suchá), Petřvald, Rychvald a Bohumín (Skřečoň) - požádalo archiváře, aby jim k tomuto významnému jubileu uspořádali výstavu. Na výstavě byly kromě dalších dokumentů prezentovány hlavně jejich dochované kroniky.

Portréty obcí okresu Karviná

Datum konání: 3.6. 2004 - 13.4. 2005
Počet návštěvníků: 1 105

Tato výstava byla uspořádána u příležitosti 10. výročí otevření nové budovy archivu. Na výstavě byla zachycena na starých pohlednicích, fotografiích a v dokumentech historie všech obcí okresu.

Svět očima kartografů

Datum konání: 29.5. 2003 - 10.5. 2004
Počet návštěvníků: 1 174

Na této výstavě byly vystaveny atlasy a mapy z našich fondů. Celkem bylo vystaveno sedm atlasů z let 1881 - 1970 a 42 map od první poloviny 18. století do roku 1969. Tři nejstarší vystavené mapy, a to mapa Moravy a dvě mapy Těšínského knížectví, jsou zároveň nejstaršími mapami naši sbírky. Byl vystaven také glóbus zapůjčený z Technického muzea v Brně.

Vzpomínky na starou Karvinnou

Datum konání: 30.5. 2002 - 22.4. 2003
Počet návštěvníků: 2 839

Po velkém návštěvnickém úspěchu výstavy Zaniklý svět se archiváři rozhodli ve spolupráci s panem Františkem Sochorem, autorem publikace Vzpomínky na starou Karvinnou, uspořádat výstavu se stejným názvem. Výstava, která dokumentovala historii části města, ve které kdysi pulzoval hornický život měla obrovskou návštěvnost. Na dobových fotografiích, stavebních plánech i písemných dokumentech opět ožily dřívější budovy a místa, která bychom v současnosti již nenašli. Na zvětšenině mapy, umístěné na podlaze výstavní síně, byly naznačeny stavby, které zmizely z povrchu zemského díky zničujícím hornickým dobývacím metodám.

Pavel ŽABKA: Výstava o výstavě

Datum konání: 17.5. 2002 - 27.6. 2002
Počet návštěvníků: 398

Výstava byla instalována ve foyer archivu.

... aneb historie plakátu

Datum konání: 31.5. 2001 - 28.2. 2002
Počet návštěvníků: 1 474

Výstava představila plakáty jako jeden z nejvýznamnějších masově komunikačních prostředků v systému agitace a propagace. Bylo na ní možno zhlédnout plakáty z nejrůznějších období a oborů lidské činnosti. Od politických, přes divadelní, spolkové až po zájmové, agitační i oslavné.

Havířov má 45 let

Datum konání: 1.6. 2000 - 5.2. 2001
Počet návštěvníků: 1 234

Výstava zachycovala byť krátkou, přesto zajímavou historii nejmladšího města naší republiky. Návštěvníci se mohli seznámit s historií obcí, na jejichž území později Havířov vznikl. Pozornost si zasloužila také standarta a insignie primátora města, které byly na tuto výstavu zapůjčeny přímo Úřadem města Havířov. Kromě archivních dokumentů připomínajících vznik města, bylo vystaveno také mnoho fotografií a pohlednic, ať již z výstavby města, tak ze současnosti. Část výstavy byla věnována tradiční slavnosti "Havířov v květech". Tu připomínaly nejen fotografie, ale také nádherná květinová výzdoba z živých květů.

Rod Larisch-Mönnichů na Karvinsku

Datum konání: 3.6. 1999 - 31.1. 2000
Počet návštěvníků: 2 732

Výstavní síň byla rozdělena na dvě části. V první byly umístěny dokumenty k historii rodu Larischů. Ve druhé části výstavní síně bylo možno zhlédnout stylizovaný "zámecký pokoj" i s výhledem přes naaranžované okno jakoby do zámecké zahrady. Pokoj byl vyzdoben dobovými trojrozměrnými předměty, například nábytkem, lustrem, svícny, obrazy, hodinami a podobně.

Co skrývá fotoarchiv?

Datum konání: 19.11. 1998 - 13.5. 1999
Počet návštěvníků: 947

Výstava byla rozdělena do několika tématických celků, které byly reprezentovány výběrem těch nejhezčích pohlednic a fotografií z naší bohaté sbírky. Kromě záběrů na města, obce a kostely, zde byla také fotodokumentace různých společenských, kulturních a sportovních událostí. Návštěvníci mohli mimo jiné obdivovat rovněž krásné žánrové a ateliérové fotografie. V zadní části výstavní síně byl umístěn stylizovaný fotoateliér.

Fryštát v archivních dokumentech

Datum konání: 9.4. 1998 - 23.10. 1998
Počet návštěvníků: 1 220

Záměrem výstavy bylo ukázat bohatou historii Fryštátu. Protože Fryštát byl středověkým městem, upravil výtvarník Pavel Žabka celou výstavní síň tak, že jednotlivé vitríny propojil panely, které připomínaly architekturu gotických oblouků i s vitrážemi. Krásné staré vývěsní štíty živnostníků, městská truhla, nebo cínové nádobí a další trojrozměrné předměty zapůjčené z Muzea Těšínska velmi hezky doplnily celou výstavu.

První lázeňská sezóna

Datum konání: 17.6. 1997 - 1.2. 1998
Počet návštěvníků: 1 911

Výstava byla věnována 135. výročí od první lázeňské sezóny v Lázních Darkov. Samotná výstavní síň jakoby připomínala svou výzdobou dávno zaniklou kolonádu s částí parku. Při vstupu do výstavní síně obdržel každý návštěvník od pořadatelů v dobových kostýmech malý balíček darkovské soli, program vernisáže a skleničku vína. Každý se tak mohl cítit, jakoby opravdu procházel kolonádou darkovských lázní. Autentičnost byla umocněna fontánou s tryskající vodou, zasazenou do skutečného trávníku s živými rozkvetlými květy.

Příjezd prvního vlaku

Datum konání: 20.2. 1997 - 1.6. 1997
Počet návštěvníků: 1 332

Výstava byla uspořádána ke 150. výročí příjezdu prvního vlaku po Severní Ferdinandově dráze na nově vybudované nádraží v Bohumíně v roce 1847. Výstavu doplňovaly trojrozměrné předměty jako vývěsní cedule, svítilna nebo celý tramvajový řídící pult. K výstavě byl vydán průvodní materiál.

Zaniklý svět - historie staré Karvinné

Datum konání: 3.7. 1996 - 3.1. 1997
Počet návštěvníků: 3 937

Výstava vypovídala, jak vypadala Karvinná před sloučením s ostatními obcemi v roce 1949, kdy dostala nový název Karviná. Dřívější Karvinná byla krásným městem s nádhernými domy, zámkem a zámeckým parkem, s radnicí a jinými úředními budovami, pivovarem, kostely, hornickými koloniemi, školami, sportovišti, kulturními domy a s celou řadou dalších objektů. Bohužel vlivem poddolování začaly na budovách praskat zdi, stavby se bortily, propadaly se silnice. Město muselo ustoupit tomu, co ho vytvořilo - hornictví.

Úzkorozchodné dráhy na Ostravsku

Datum konání: 30.11. 1995 - 6.5. 1996
Počet návštěvníků: 552

Výstava zachycovala budování i provozování několika meziměstských tramvajových linek - Bohumínské úzkorozchodné koňské dráhy, včetně jejich pozdějších změn v názvu. Bohatá fotodokumentace byla doplněna o různé plány, projekty, protokoly, staré jízdní řády, provozní a přepravní předpisy, jízdenky i některé součásti tehdejších tramvají z Technického muzea v Brně.

Havířovské proměny

Datum konání: 13.6. 1995 - 31.10. 1995
Počet návštěvníků: 157

Výstava byla instalována ve foyer archivu.

Kniha v proměnách staletí

Datum konání: 10.5. 1995 - 30.9. 1995
Počet návštěvníků: 1 094

Výstavní síň byla rozdělena do několika skupin, ve kterých návštěvníci sledovali vznik písma, psacích látek a tvary knih. V další části byly vystaveny knihy v krásných gotických a renesančních vazbách. Byly zde také vystaveny umělecké knižní vazby a mistrovká díla našich knihařů a výsledky tiskařské práce v současných tiskárnách. V poslední části výstavní síně bylo připraveno leporelo se základními informacemi o archivu, které si mohli návštěvníci nechat poskládat na zapůjčeném falcovacím stroji.

Písemné poklady minulosti

Datum konání: 8.11. 1994 - 1.3. 1995
Počet návštěvníků: 746

Dne 8. 11. 1994 proběhlo slavnostní zahájení první výstavy v nové archivní budově. Vůbec poprvé byly vystaveny nestarší dochované pergamenové listiny, pečeti a ručně psané knihy z fondů Státního okresního archivu v Karviné v takovém rozsahu. Týkaly se Fryštátu, Těšína i Orlové. K této výstavě byla vydána tiskem na ručním papíru a s paleografickým přepisem textu listina z roku 1504, dokladující vznik radnice ve Fryštátě.

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace