Stacks Image 48

Státní
okresní
archiv

ŠUMPERK

O archivu

Státní okresní archiv Šumperk je od roku 2002 organizačním článkem Zemského archivu v Opavě.

Jeho základním posláním je péče o uložené archiválie a zajištění jejich zpřístupňování badatelům. Archiv dále kontroluje výkon spisové služby u veřejnoprávních původců, provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení. Ve svých depozitářích ukrývá bezmála 2000 archivních fondů o celkovém rozsahu 3250 běžných metrů. Jedná se o různé dokumenty z fondů měst a obcí, cechů, písemnosti farních a děkanských úřadů, spolků, družstev, škol, okresních úřadů, ale i tzv. osobní fondy. Časové rozmezí uložených archiválií je od roku 1411 do současnosti. Mezi nejcennější spravované archiválie patří bezesporu nejstarší městská kniha z let 1419–1562, která je součástí fondu Archiv města Šumperk, stejně jako privilegium císaře Ferdinanda I. z 23. dubna 1562, jímž přijímá město Šumperk do královské komory.

Státní okresní archiv Šumperk sídlí od roku 1998 v rekonstruovaném třípodlažním objektu, který disponuje úložnou kapacitou 7500 běžných metrů a poskytuje devět míst pro badatele. V budově je důsledně dodrženo oddělení části určené pro veřejnost, části administrativní a vlastních depozitářů. I.NP, situované zčásti jako suterén, slouží pouze pro provozní účely. Nachází se zde mimo jiné digitalizační pracoviště a místnosti pro příjem a třídění dokumentů. Ve II.NP, kterým se do budovy vchází, je umístěna studovna, místnosti pro dozor, knihovna a dvě kanceláře, do III.NP byl situován víceúčelový sál, ředitelna, sekretariát, denní místnost zaměstnanců a dvě kanceláře. V zadní části každého podlaží je umístěn depozitář, vybavený mimo jiné vzduchotechnikou zajišťující stálou vlhkost a teplotu bez ohledu na vnější klimatické podmínky. Objekt je zabezpečen signalizací proti vniknutí nepovolaných osob, studovna je opatřena monitorovacími kamerami s průběžným pořizováním záznamů o pohybu v ní.

Celá budova splňuje veškeré požadavky bezpečného uložení písemností a jejich využívání badateli. Realizací stavby bylo po mnoha letech dosaženo podmínek, při kterých může docházet k dalšímu přejímání písemností a tím zabránění jejich případnému znehodnocení či ztrátě; archiváři rovněž získali odpovídající podmínky pro vlastní, tedy odbornou archivní činnost.

Státní okresní archiv Šumperk

Státní okresní archiv
Šumperk

Bratří Čapků 2684/35, 787 01 Šumperk

+420 583 212 248
+420 583 222 021
+420 583 223 039
info@su.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
po dohodě
8:00 - 17:00
zavřeno
po dohodě

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Šumperk.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace