Stacks Image p2_n16

Zemský archiv v Opavě

Výběrová řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní referent / rada – vedoucí oddělení sekretariát ředitele archivu

Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „vrchní referent / rada – vedoucí oddělení sekretariát ředitele archivu “ v oboru služby 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů.

Místem výkonu služby je Opava.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je 1. březen 2019. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • komplexní koordinaci činnosti oddělení,
  • komplexní zajišťování personální správy úřadu,
  • přípravě koncepčních podkladů v personální oblasti.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 8. 2. 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace