Stacks Image p2_n16

Zemský archiv v Opavě

Výběrová řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – vedoucí oddělení ekonomicko-provozního

Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný rada – vedoucí oddělení ekonomicko-provozního“ v oboru služby 1. Finance, 35. Archivnictví a spisová služba, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek..

Místem výkonu služby je Opava.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je prosinec – leden 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • komplexní koordinaci činnosti oddělení,
  • komplexní koordinaci postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek,
  • tvorbě rozpočtu služebního úřadu a kontrole jeho čerpání
  • zajišťování a koordinaci investičních akcí, pořizování a údržby majetku, finančního a materiálového účetnictví,
  • přípravě koncepčních podkladů v oblasti ekonomiky a finančního zabezpečení služebního úřadu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 16. 11. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava, nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent – archivář ve Státním okresním archivu Šumperk

Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný/vrchní referent – archivář ve Státním okresním archivu Šumperk“ v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Šumperk.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je prosinec 2018 – leden 2019. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 19. 11. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace