Stacks Image p220_n18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Výběrová řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – mzdový účetní

Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „vrchní referent / rada – mzdový účetní“ v oboru služby 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů.

Místem výkonu služby je Opava.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je únor-březen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • zajišťování mzdového účetnictví archivu,
  • provádění dílčích ekonomických rozborů a sledování mzdových výdajů,
  • sledování elektronické evidence docházky zaměstnanců.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. 1. 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava, nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)

© 2020 | Zemský archiv v Opavě | webmaster

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace