Stacks Image p2_n16

Zemský archiv v Opavě

Veřejné zakázky

Zemský archiv v Opavě zveřejňuje od 24.8.2018 veřejné zakázky podle platného znění zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), a to na jediném profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/zemarchSOkA Bruntál se sídlem v Krnově – rekonstrukce objektu na archiv – 2. etapa objekt C – I. část
(zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a tendrové dokumentace)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace (formát PDF)

Digitalizace sčítacích operátů (č. zakázky: ZA/4206/2011)

Smlouva o dílo (formát PDF)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Vícemístný osobní automobil (č. zakázky: ZA/4765/2011)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu (formát PDF)

Kupní smlouva (formát PDF)

Zajištění ostrahy a ochrany objektu SOkA Olomouc

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (formát PDF)

Zajištění úklidových služeb v budovách Zemského archivu – Moravskoslezský kraj

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (formát PDF)

Zajištění úklidových služeb v budovách zemského archívu – Olomoucký kraj

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (formát PDF)

Zajištění úklidových služeb v budovách Zemského archivu – Moravskoslezský kraj

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Protokol o dokončení posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Uzavřená smlouva (formát PDF)

Příloha č. 1 a č. 2 smlouvy - přehled ploch a četnosti úklidu (formát PDF)

Dodatek č.1 ke smlouvě (formát PDF)

Zajištění úklidových služeb v budovách zemského archívu – Olomoucký kraj

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Protokol o dokončení posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Uzavřená smlouva (formát PDF)

Přílohy č. 1 a č. 2 smlouvy - přehled ploch a četnosti úklidu (formát PDF)

Zajištění ostrahy a ochrany objektu SOkA Olomouc

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Uzavřená smlouva (formát PDF)

Příloha smlouvy č 1 - Výkon služby (formát PDF)

Příloha č.3 smlouvy - Položkový rozpočet (formát PDF)

Podpora v oblasti veřejného investování

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Uzavřená smlouva (formát PDF)


Na základě usnesení vlády č. 1199 ze dne 25. října 2006 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 a Nařízení Ministerstva vnitra č. 47 ze dne 11. července 2007 o protikorupčních opatřeních v oblasti zadávání veřejných zakázek zveřejňujeme na našich webových stránkách informace o výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu (od 100 000,- Kč výše):

2011

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.1. do 31.3.2011 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.4. do 30.6.2011 (formát PDF)

2010

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.1. do 31.3.2010 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.4. do 30.6.2010 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.7. do 30.9.2010 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.10. do 31.12.2010 (formát PDF)

2009

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.1. do 31.3.2009 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.7. do 30.9.2009 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.10. do 31.12.2009 (formát PDF)

2008

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.1. do 31.3.2008 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.4. do 30.6.2008 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.7. do 30.9.2008 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.10. do 31.12.2008 (formát PDF)

2007

Přehled dodavatelů nad 100 tis.Kč od 1.7. do 30.9.2007 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.10. do 31.12.2007 (formát PDF)

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace