Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

U Husova sboru 1191/10, 779 00 Olomouc | +420 585 236 121 | +420 585 236 153 | zapobocka@ol.archives.cz

ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí, Středa = 8:00 - 17:00 | Úterý, Čtvrtek = 8:00 - 14:00 | Pátek = zavřeno
BADATELNA pro veřejnost: Pondělí, Středa = 8:00 - 17:00 | Úterý, Čtvrtek = 8:00 - 15:00 | Pátek = zavřeno

V rámci předmětu své činnosti plní zejména tyto úkoly:

a) spravuje svěřenou část Národního archivního dědictví a zajišťuje všestrannou péči o ni,
b) podle metodických pravidel zpracovává archivní fondy a sbírky a vyhotovuje k nim archivní pomůcky,
c) přejímá přírůstky archiválií, zajišťuje delimitace archiválií, zpracovává lokaci svěřených archivních fondů,
d) vyřizuje písemné žádosti badatelů vyhledáváním a zpracování požadovaných údajů,
e) ve spolupráci s 2. oddělením provádí konzervátorské a restaurátorské práce, sleduje fyzický stav archiválií a odstraňuje zjištěné závady,
f) ve spolupráci se Státním okresním archivem v Olomouci zajišťuje činnost badatelny v Olomouci,
g) ve spolupráci se Státním okresním archivem v Olomouci vytváří a spravuje knihovnu odborné literatury,
h) podílí se na vědecko-výzkumné činnosti zemského archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a na publikační činnosti.

Vedoucí oddělení
Odborní pracovníci

Fakturační adresa:

Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava


IČ: 70979057
Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Výdajový účet OSS: 11939881 / 0710
uctarna@zao.archives.cz


+420 553 607 240
info@zao.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

© 2023 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace