Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Prohlášení o přístupnosti

Zemský archiv v Opavě se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.mvcr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.archives.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé ovládací prvky nejsou uzpůsobené pro správnou interpretaci asistivní technologií (Kritérium 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy)
  • Některé nadpisy nejsou správně strukturovány (Kritérium 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy)
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku (Kritérium 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu))
  • Na některých stránkách se vyskytují duplicitní identifikátory prvků (Kritérium 4.1.1 Syntaktická analýza)
  • Některé ovládací prvky neposkytují dostatečnou identifikaci v podobě názvu, role nebo stavu (Kritérium 4.1.2 Název, funkce, hodnota)
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Kritérium 1.1.1 Netextový obsah)

Na uvedení do souladu se zákonem se postupně pracuje s předpokladem splnění podmínek během roku 2023.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 3.9.2020.
Prohlášení bylo revidováno dne 1.2.2023.

Prohlášení bylo vypracováno zpracovatelem těchto internetových stránek.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, můžete psát na adresu auditora Zemského archivu v Opavě: i.frantova@zao.archives.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby: m.trojak@ka.archives.cz.

Dodatečná telefonická podpora pro osoby se zdravotním postižením a podpora pro uživatele pomocných technologií: +420 596 312 789

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
email: pristupnost@mvcr.cz

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace