Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

FRÝDEK-MÍSTEK

Výstavy

V přízemí našeho archivu je umístěna výstavní místnost spolu s přednáškovým sálem. Zde může široká veřejnost zhlédnout výstavy připravené pracovníky archivu. Rovněž se zde konají přednášky pro předem sjednané exkurze.

V minulých letech zde byly s úspěchem instalovány výstavy na téma "Staré listiny promluvily aneb Co je psáno, to je dáno", "Zapomenutý Frýdek a Místek aneb Frýdek a Místek na starých fotografiích a v dobovém tisku", "Frýdecko a Místecko na starých dobových pohlednicích a fotografiích", "Frýdek-Místek na fotografiích Milana Klegy", "Malé momenty z Velké války 1914-1918", "Uč se dítě moudrým býti", "Historie létání v okrese Frýdek-Místek", "Morava a Slezsko na starých mapách" nebo “Zapomenutý Frýdek-Místek”.

Aktuální výstava:

Tužme se! (Historie Sokola v okrese Frýdek-Místek)

Státní okresní archiv Frýdek-Místek připravil novou dlouhodobou výstavu s všeříkajícím názvem „Tužme se!“ opatřeným pro jistotu ještě podtitulem Historie Sokola v okrese Frýdek-Místek.

Výstava prezentuje především fotografický materiál dokládající cvičebné a jiné aktivity tohoto významného spolku z období konce 19. a první poloviny 20. století. Ačkoliv těžištěm jsou materiály místecké sokolské jednoty, jíž patřila v sokolském hnutí v našem regionu zakladatelská role, a jejíž činnost je díky dochovaným archiváliím zdokumentována nejlépe, k vidění jsou i fotografie a dokumenty dalších sokolských jednot z okolí.

Výstava byla zpřístupněna u příležitosti Mezinárodního dne archivů 11. června 2019 a prohlédnout si ji můžete v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:30 hodin a v úřední dny (pondělí a středa) až do 17:00 hodin.

Státní okresní archiv
Frýdek-Místek

Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek

+420 558 432 076
info@fm.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Frýdek-Místek.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace