Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

FRÝDEK-MÍSTEK

Z historie archivu

Historie Státního okresního archivu Frýdek-Místek není příliš dlouhá. Do roku 1954 nevznikl v žádném městě regionu městský archiv v pravém slova smyslu - nejblíže měl k tomuto pojmenování Brušperk, kde došlo k určitému uspořádání nejstarších dochovaných archiválií. V Místku bylo v roce 1925 založeno městské muzeum, v jehož tzv. archivním oddělení bylo uchováváno několik pergamenových a papírových listin k historii města. Zdaleka zde nebyly uloženy veškeré dochované písemnosti. V tomto pseudoarchivním duchu se pokračovalo i po 2. světové válce. V roce 1945 bylo založeno Lašské muzeum se sídlem ve Frýdku Na Veselé. Zde byl v nedostatečných prostorech uložen muzejní i archivní materiál pod dohledem Joži Vochaly.

Za prvopočátek vzniku okresních archivů jako samostatných odborných institucí v pravém slova smyslu můžeme pokládat až rok 1954. Tehdy bylo vydáno vládní nařízení o archivnictví č.29/1954 Sb. Na jeho základě byl v roce 1955 přijat na skartační práce (převážně svozy materiálů ze všech částí okresu) soudní úředník v. v. Bohdan Horák. V druhé polovině července roku 1955 proběhlo stěhování do nově přidělených prostor v suterénu budovy Okresního národního výboru. Hned po převezení vyskartovaných spisů bylo jasné, že tyto prostory jsou pro archiv nedostatečné.

Postupně získal archiv ještě další dvě místnosti na Leninově ulici, kde byla později i kancelář, dvě místnosti na Farním úřadě v Místku, protiletecké kryty na Vrchlického ulici a hlavně prostory ve vězeňských kobkách staré věznice. Jednalo se o budovy určené většinou pro demolici. Takovéto rozmístění depozitářů po městě představovalo velký problém. Především ztěžovalo zpřístupňovací práce a zajištění základních bezpečnostních požadavků pro uložení archiválií.

Sídlo SOkA Frýdek-Místek v roce 1972

Kvůli demolicím dosavadních budov s depozitáři byl roce 1972 archiv přestěhován do suterénu nově postaveného kina P. Bezruče. Na ploše více než 1000 metrů čtverečních vznikly tři velké depozitáře, knihovna, trezorová místnost, dvě kanceláře a badatelna. Proti dřívějšímu stavu to bylo určitě zlepšení, avšak všemi prostorami byly u stropů vedeny rozvody vody i kanalizace. Takto nevhodné prostory pochopitelně velice komplikovaly jakoukoli péči o archiválie a byly příčinou několika havárií, při kterých docházelo k poškození archiválií vodou a posléze plísněmi.

Neustálé urgence a snahy archivářů o přidělení lepších skladovacích a pracovních prostor byly vyslyšeny až po roce 1989. V roce 1994 byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž, ze 13 přihlášených studií byl vybrán návrh ing. arch. Nového z Brna. Studie nesplňovala plně požadavky archivářů, proto při realizaci projektu, který prováděla firma S-projekt Zlín a.s., došlo k částečným úpravám.

Se stavbou archivní budovy bylo započato v únoru 1995, dokončena byla v květnu 1996. Slavnostní otevření budovy se konalo 26. června 1996. Podle autora studie má pětipodlažní budova znázorňovat truhlici na poklad. Depozitáře jsou umístěny ve druhém až čtvrtém podlaží, přízemí je řešeno hlubokým podloubím se vstupem, dále přednáškovým a výstavním prostorem, páté podlaží je ponecháno jako rezerva. K depozitní části přiléhá od severovýchodu dvoupodlažní správní část se studovnou a pracovnami archivářů a pětipodlažní výtahová šachta, u níž jsou umístěny i pořádací místnosti a strojovny vzduchotechniky.

Pracoviště SOkA Frýdek-Místek v roce 1972

Samozřejmostí je už zabezpečovací a požární signalizace. Po počátečních potížích se v současné době režim v depozitářích ustálil a přiblížil požadovaným parametrům. Dá se tedy konstatovat, že archiválie našeho regionu konečně našly vhodné a důstojné umístění, které poskytuje záruku pro jejich uchování příštím generacím.

V další etapě se bude nutno zaměřit na jejich konzervátorské ošetření. V roce 2002 zahájila činnost i naše konzervátorská dílna. Postupně dochází k jejímu dovybavování.

Podrobnější informace k historii i současnosti archivu je možné čerpat z článkù PhDr. Aleny Matějové Nad minulostí a současností Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 1, 1999, s. 3-7 a Mgr. Tomáše Adamce Z historie Státního okresního archivu Frýdek-Místek. In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 7, 2006, s. 5-14.

Nová budova SOkA Frýdek-Místek

Státní okresní archiv
Frýdek-Místek

Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek

+420 558 432 076
info@fm.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Frýdek-Místek.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace