Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

NOVÝ JIČÍN

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 2 026

 • POMŮCKY

  Záznamů: 377

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 74 034
  Skenů: 57 037

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 3 462
  Skenů: 12 104

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 22 380
  Skenů: 625 152

 • KRONIKY

  Záznamů: 685
  Skenů: 82 480

 • LISTINY

  Záznamů: 243
  Skenů: 1 583

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 1 720
  Skenů: 1 389

 • MATRIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 133
  Skenů: 128

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 13
  Skenů: 0

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 5
  Skenů: 7

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 358
  Skenů: 235 737

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • SPOLKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 33 214
  Skenů: 308 414

 • VEDUTY

  Záznamů: 23
  Skenů: 35

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KNIHOVNA

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu.

Badatelna SOkA Nový Jičín
  • Kapacita a vybavení

   • 14 badatelských míst
   • 1 počítač určený pro účely prezentace digitalizovaných archiválií
   • 1 čtečka mikrofilmů
   • síťové zásuvky pro připojení notebooku ke zdrojům elektrické energie
   • wifi připojení pro badatelské účely
   • uzamykatelné skřínky pro odkládání osobních věcí v šatně

  • Upozornění pro badatele

   Badatelna je střežena kamerovým systémem!

  • Rezervace archiválií

   Žádáme badatele našeho archivu aby v případě objednávání archiválií do badatelny využívali primárně "Košík" z aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV, případně poslali svůj dotaz na emailovou adresu info@nj.archives.cz, kde je rovněž účelné posílat veškeré žádosti.

  Státní okresní archiv
  Nový Jičín

  K Archivu 2095/1, 741 01 Nový Jičín

  +420 556 770 120
  info@nj.archives.cz


  Elektronická úřední podání:

  ID datové schránky: yzmaix7
  e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

  (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

  Badatelna pro veřejnost

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  zavřeno
  8:00 - 17:00
  zavřeno
  zavřeno

  Úřední hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  zavřeno

  Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Nový Jičín.

  Digitální archiv

  © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace