Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

NOVÝ JIČÍN

O archivu

Státní okresní archiv Nový Jičín je vnitřní organizační jednotka Zemského archivu v Opavě. Ve smyslu archivního zákona* kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních podniků, škol a právnických osob na území okresu Nový Jičín, města Klimkovice a obcí Vřesina, Olbramice a Zbyslavice. Provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u původců výše uvedených, pečuje o archiválie převzaté od těchto původců a jejich předchůdců, vede příslušnou evidenci archiválií, plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie.

Umožňuje nahlížet do uložených archiválií. K počátku roku 2018 uchovávají depozitáře archivu přibližně 5 850 běžných metrů dokumentů, které jsou evidovány v bezmála 2 000 archivních fondech. Badatel může tedy využít ke studiu rozličné dokumenty měst a obcí, úřadů, cechů, škol, spolků, či mnohé osobní fondy významných osobností regionu. Využít lze i archivní knihovnu, obsahující řadu odborných titulů a periodik zaměřených na regionální historii, archivnictví a české dějiny.

Archiv od roku 2000 sídlí v nové budově na okraji města Nového Jičína, na ulici příznačně nazvané K Archivu. Nadále spravuje budovu bývalé synagogy na Havlíčkově ulici, která slouží již jen jako depozitář.

Státní okresní archiv Nový Jičín úzce spolupracuje s Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, společně vydávají každoročně Vlastivědný sborník Novojičínska. Samostatně i ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá pro veřejnost historické a vlastivědné přednášky.

* Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Státní okresní archiv Nový Jičín

Státní okresní archiv
Nový Jičín

K Archivu 2095/1, 741 01 Nový Jičín

+420 556 770 120
info@nj.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Nový Jičín.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace