Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

NOVÝ JIČÍN

Z historie archivu

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, nesoucí do roku 1992 název Okresní archiv, se konstituoval při správní a územní reformě v roce 1960 sloučením okresních archivů v Bílovci, Frenštátě pod Radhoštěm a v Novém Jičíně. Tyto byly vytvořeny již v roce 1952: 26. května ve Frenštátě pod Radhoštěm, 6. června v Novém Jičíně a 8. srpna v Bílovci, tedy dva roky před vládním usnesením z roku 1954, ukládajícím okresním národním výborům archivy zřídit. To dokládá snahu tehdejších archivářů o záchranu cenného dědictví našich prapředků pro generace další. Z těchto osobností jmenujme alespoň Aloise Zbavitele ve Frenštátě pod Radhoštěm, Jana Hanáka v Bílovci a Jaroslava Štindla v Novém Jičíně. Právě oni navazovali na činnost městských archivářů a městských archivů – ve Frenštátě pod Radhoštěm od roku 1929, v Novém Jičíně od roku 1938.

Archiválie byly uloženy na mnoha dalších místech okresu, a to v Příboře, Heřmanicích u Polomi, Lukavci a Tiché. Od roku 1967 sloužila jako hlavní depozitář archivu budova bývalé židovské synagogy na Havlíčkově ulici v Novém Jičíně, která byla upravena pro potřeby archivu vybudováním třípodlažní železné regálové konstrukce. Dlouhodobý nedostatek úložných kapacit se archivu podařilo vyřešit až rekonstrukcí objektu na okraji města. Od roku 2000 až dosud tak archiv sídlí v této nové účelové archivní budově, do které byly přestěhovány archiválie ze všech dosavadních nevyhovujících čtyř poboček. Badatelé i pracovníci archivu tak po letech získali důstojné prostředí i podmínky ke své činnosti.

Jak již bylo uvedeno, archiv zřizoval Okresní národní výbor Nový Jičín, od roku 1990 pak Okresní úřad Nový Jičín. V roce 2002 v rámci ukončení činnosti tohoto úřadu se s účinností od 1. srpna 2002 stal Státní okresní archiv Nový Jičín vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě.

Státní okresní archiv
Nový Jičín

K Archivu 2095/1, 741 01 Nový Jičín

+420 556 770 120
info@nj.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Nový Jičín.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace