Stacks Image 45

Státní
okresní
archiv

OPAVA

O archivu

Státní okresní archiv v Opavě vznikl de facto až 1. října 1957 nástupem promovaného historika Jaroslava Bakaly na místo vedoucího okresního archivu, jehož činnost do té doby víceméně suploval Krajský (dnes Zemský) archiv v Opavě. Ten v roce 1946 převzal jako depozitum i bývalý městský archiv opavský. U ONV v Opavě působila sice od roku 1953 nejprve tzv. archivní služba, k 1. lednu 1956 byl pak ustaven okresní archiv a jmenován okresní archivář, jeho místo však zůstalo až na krátké období neobsazeno.

První prostory získal archiv v suterénu budovy ONV v Opavě na Bezručově náměstí č. 14, kam soustředil vybrané spisy ONV a jeho předchůdců a svozy písemností ze skartací u MNV okresu. Po územně správní reorganizaci v roce 1960 se archiv rozrostl o fondy zrušených okresních archivů v Hlučíně a Vítkově (oba vznikly v roce 1952), do nichž byly včleněny i bývalé městské archivy v Hlučíně, Vítkově a Budišově nad Budišovkou. Do užívání byl archivu v roce 1961 přidělen vlastní depozitář se studovnou a knihovnou v Opavě na Otické ulici č. 15, který byl postupně vybaven a dlouhodobě sloužil jako jeho hlavní pracoviště. Současně archiv převzal z tehdejšího Státního (dnes Zemského) archivu v Opavě všechny fondy okresní a městské provenience, mezi nimi též nejcennější Archiv města Opavy. Na místo vedoucí archivu nastoupila v témže roce pozdější dlouholetá ředitelka PhDr. Magda Plačková, která tuto funkci zastávala s přestávkou let 1965–1971, kdy archiv řídil promovaný historik Václav Štěpán, až do začátku roku 1991, poté ji vystřídala PhDr. Marta Medková. Ta vedla instituci do roku 2014, kdy se řízení archivu ujal současný ředitel Mgr. Marek Skupien.

Kritickou prostorovou situaci archivu vyřešila až v roce 1979 ukončená adaptace bývalého evangelického kostela na ulici Lidická 2a v Opavě na centrální pracoviště archivu a úprava budovy zámku v obci Neplachovice nedaleko od Opavy na pobočný depozitář (v roce 2009 byl zámek předán obci). Po rozsáhlém stěhování v letech 1979–1981 byly všechny dosavadní nevyhovující depozitáře zrušeny. V roce 1993 byla ještě dokončena rekonstrukce dalšího pobočného depozitáře ve vsi Skrochovice v blízkosti Opavy. Od 1. srpna 2002 se Státní okresní archiv v Opavě stal součástí Zemského archivu v Opavě. Konečně v červnu 2017 bylo sídlo archivu přeneseno na ulici Březinovu 6. V současné době má archiv k dispozici kromě opavského centrálního pracoviště dva pobočné depozitáře na zmíněné Lidické ulici a v obci Skrochovice.

V polovině roku 2017 archiv pečoval o 1884 fondů o úhrnném rozsahu 4835 běžných metrů, z toho 824 fondů o metráži 2 700 běžných metrů bylo odborně zpracovaných. Archiv spravuje písemnosti úřadů státní a komunální správy, materiály škol, církevních institucí, cechů, firem, družstev, spolků, společenských organizací apod. působících na území bývalého okresu Opava. Archivní knihovna čítá více jak 9000 svazků a zhruba 250 titulů periodik. Zaměřena je především na regionální historii, archivnictví a české dějiny. Archiv stále rozšiřuje jak svou odbornou archivní činnost, tak oblast využívání archiválií a zejména kulturně-vzdělávací aktivity pořádáním besed a exkurzí.

Státní okresní archiv Opava

Státní okresní archiv
Opava

Březinova 779/6, 746 01 Opava

+420 553 607 282
info@op.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Opava.

Digitální archiv

© 2023 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace