Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

PŘEROV

Z historie archivu

Organizovanému archivnictví na okrese Přerov předcházel víceméně živelný zájem o archiválie v rámci sběratelské činnosti městských muzeí. Tak tomu bylo v Přerově, kde některé písemnosti zachránil František Slaměník v Muzeu Komenského od roku 1887, později od začátku 20. století byly archiválie ukládány v Městském muzeu. V hranickém muzeu založeném roku 1905 bylo rovněž vytvořeno samostatné archivní oddělení, ale roku 1942 byl v život uveden samostatný městský archiv. Dlouhé trvání měl městský archiv v Lipníku, činný již od roku 1912. V Kojetíně byly písemnosti města uloženy dlouhou dobu spolu s písemnostmi velkostatku, po založení muzea roku 1935 byly převedeny do něj, obdobně v Tovačově. Dále je možné zmínit archivy v obcích, např. v Kokorách, Horní Moštěnici, Kelči, Drahotuších, Tištíně a Němčicích nad Hanou.

Po roce 1945 došlo ke zřizování okresních archivních ústavů a po jejich personálním a materiálním zabezpečení vznikaly sloučením jednotlivých místních a městských archivů okresní archivy v Přerově (1955), Hranicích (1959) a Kojetíně (1959). Po územní reorganizaci vznikl v polovině roku 1960 okresní archiv v nynější podobě. Centrum se nacházelo v Přerově, dříve samostatné okresní archivy v Hranicích se sídlem na Potštátě na zámku a v Kojetíně se sídlem v Tovačově na zámku se staly pracovišti. K dosavadním objektům, kam byly archiválie ukládány, přibyla v roce 1969 opuštěná ubytovna pro stavební dělníky v Lobodicích, v roce 1976 získal archiv prostory pro kanceláře v rekonstruovaném domě na Horním náměstí č. 7 v Přerově.

Dne 7. září 1993 bylo o archivu jednáno na poradě u nově ustanoveného přednosty okresního úřadu ing. Miloslava Přikryla o prostorových problémech archivu. Bylo rozhodnuto vystavět účelovou budovu v katastru Henčlova, části města Přerova. V říjnu 1994 byly zahájeny stavební práce, slavnostní otevření proběhlo dne 15. února 1996.

Jedná se o třípodlažní objekt částečně podsklepený skládající se ze dvou dilatačních částí-administrativa a depozitář, které jsou v jednotlivých nadzemních podlažích. Depozitáře jsou vybaveny regály s úložnou plochou 7 500 běžných metrů.

Státní okresní archiv
Přerov

Sokolů 193/1, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov

+420 581 205 024
+420 734 265 609
info@pr.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Přerov.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace