Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

PROSTĚJOV

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 1 888

 • POMŮCKY

  Záznamů: 729

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 107 585
  Skenů: 68 013

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 27 156
  Skenů: 23 817

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 23 510
  Skenů: 840 332

 • KRONIKY

  Záznamů: 521
  Skenů: 56 897

 • LISTINY

  Záznamů: 237
  Skenů: 1 033

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 717
  Skenů: 148

 • MATRIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 202
  Skenů: 183

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 37
  Skenů: 75

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 2
  Skenů: 0

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 230
  Skenů: 110 533

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 1
  Skenů: 0

 • SPOLKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 28 710
  Skenů: 195 924

 • VEDUTY

  Záznamů: 20
  Skenů: 20

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 560
  Skenů: 18

 • KNIHOVNA

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

K prezenčnímu studiu v badatelně je k dispozici rovněž archivní knihovna.

Badatelna SOkA Prostějov
  • Kapacita a vybavení

   • 9 badatelských míst
   • 1 čtečka mikrofilmů
   • 1 počítač pro účely prezentace digitalizovaných archiválií
   • Wi-Fi s přístupem k internetu
   • síťové zásuvky pro připojení notebooku ke zdrojům elektrické energie
   • uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí
   • kopírovací stroj, který obsluhují zaměstnanci archivu

  • Upozornění pro badatele

   Materiál ke studiu předkládá obsluha badatelny v úřední dny pouze do 16:30 hodin.
   Provoz badatelny je monitorován kamerovým systémem a nahráván!

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese info@pv.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.

  Státní okresní archiv
  Prostějov

  Třebízského 2464/1, 796 01 Prostějov

  +420 582 301 511
  info@pv.archives.cz


  Elektronická úřední podání:

  ID datové schránky: yzmaix7
  e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

  (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

  Badatelna pro veřejnost

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  zavřeno
  8:00 - 17:00
  zavřeno
  zavřeno

  Úřední hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  zavřeno

  Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Prostějov.

  Digitální archiv

  © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace