Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

PROSTĚJOV

O archivu

Státní okresní archiv Prostějov je od roku 2002 součástí Zemského archivu v Opavě. Kontroluje výkon spisové služby u veřejnoprávních původů v rámci okresu Prostějov, provádí výběr archiválií, pečuje o uložené archiválie a umožňuje jejich studium, vyhledává a poskytuje výpisy, opisy a kopie z archivních materiálů.

V současné době Státní okresní archiv Prostějov pečuje o bezmála 3700 bm archiválií okresní a místní provenience, které jsou rozděleny do samostatných archivních souborů podle původců. Ke klíčovým patří fondy státních úřadů okresní úrovně (Okresní úřad Prostějov, Okresní národní výbor Prostějov), měst a obcí. Mimořádný význam má fond Archiv města Prostějov, v němž jsou uloženy také dvě archivní kulturní památky – městská kniha založená roku 1392 a letopisy z pera městského písaře Bělkovského z Ronšova započaté v roce 1583. K nejcennějším dokumentům správy města patří rovněž listina Petra z Kravař z roku 1406. Významné jsou i osobní fondy, zejména osobní fond MUDr. Ondřeje Přikryla a JUDr. Bohuslava Krause. Mimo písemné památky jsou v archivu uloženy i fotografie, plakáty, pečetní typáře a razítka. Velkou chloubou je i filmový archiv.

Státní okresní archiv Prostějov

Státní okresní archiv
Prostějov

Třebízského 2464/1, 796 01 Prostějov

+420 582 301 511
info@pv.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Prostějov.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace