Stacks Image 48

Státní
okresní
archiv

ŠUMPERK

Publikace

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 13

ISBN 978-80-87632-90-1
ISSN 1802-8810
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Šumperk
Rok vydání: 2022
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 99 stran
Rozměr knihy: 150x210 mm

Autor: kolektiv autorů
Odpovědní redaktoři: BRABLECOVÁ, Adéla; MÍČA, Ladislav

Cena: neprodejná publikace

Publikaci je možné poptávat na adrese:
Státní okresní archiv Šumperk, Bří Čapků 35, 787 01 Šumperk

OBSAH:

I. ARCHIV O SOBĚ

Z činnosti Státního okresního archivu Šumperk v roce 2020 (Ladislav Míča)
Bibliografický přehled Státního okresního archivu Šumperk za rok 2020
Nové archiválie v SOkA Šumperk (Ladislav Míča)
Právě jsme uspořádali (Božena Kaňáková - Vojtěch Krejčí - Adéla Brablecová)

II. ČLÁNKY, STUDIE

Židovská komunita v Úsově do poloviny 18. století (Adéla Brablecová)
Historie Náboženské obce Církve československé husitské v Šumperku (Božena Kaňáková)
K proměnám tělovýchovné organizace Sokol na Šumpersku v letech 1945-1957 (Dimitris Atanasiadis)

III. ZAJÍMAVOSTI

Privilegia Václava ze Zvole pro rychtu na Malé Moravě (Josef Faltičko)
Několik poznámek k historii sklárny Andělské Žleby u Koutů nad Desnou (Stanislav Hošek)
Bývalá kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Floriána v Třeštině (Jakub Huška)
Příběhy štíteckých domů - 3. část (stará věznice) (Ivana Valentová)
Tři nádraží v Hoštejně (Pavel Jedelský)
50 let od zahájení provozu štíteckého koupaliště roku 1971 (Ivana Valentová)

OSOBNOSTI REGIONU

Zapomenuté osobnosti Zábřežska – 2. část (Alois Koruna, Karel Ides st., Radovan Kadláček, Robert Spausta) (Pavel Jedelský)

PSALO SE V KRONIKÁCH

Větrná smršt (z kroniky obce Leština)


ANOTACE:

Třinácté číslo sborníku Státního okresního archivu Šumperk přináší – kromě představení odborné činnosti archivářů za kalendářní rok 2020 a jejich publikační činnosti – příspěvky věnované regionálním dějinám, mezi které patří pojednání o židovské komunitě v Úsově, náboženské obci Církve československé husitské v Šumperku či transformaci tělovýchovné organizace Sokol na Šumpersku. Nechybí ani vzpomínky na významné osobnosti regionu nebo příspěvky o místních zajímavostech.

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 12

ISBN 978-80-87632-75-8
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Statni okresní archiv Šumperk
Rok vydání: 2020
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 112 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Autor: kolektiv autorů
Odpovědná redaktorka: BRABLECOVÁ, Adéla

Cena: neprodejná publikace

Publikaci je možné poptávat zde:
Státní okresní archiv Šumperk, Bří Čapků 35, 787 01 Šumperk

OBSAH:

Předmluva

I. ARCHIV O SOBĚ

Z činnosti Státního okresního archivu Šumperk v roce 2019 (Ladislav Míča)
Nove logo Státního okresního archivu Šumperk (Ladislav Míča)
Pravě jsme uspořádali (Adéla Brablecová – Božena Kaňáková – Vojtěch Krejčí – Hana Turková)
Bibliografický přehled za rok 2019
Setkaní kronikářů mikroregionu Zábřežsko (Eva Petrášová)
Vzpomínáme – PhDr. Martina Černa (Hana Jarmarová)

II. ČLÁNKY, STUDIE

Bludov v majetku biskupství (Zdeněk Doubravský)
Úprava majetkových poměrů poddaných městečka Úsova na počátku 18. století (Adéla Brablecová)
Auf dem Weg zu einem Neuanfang. Zum Andenken an meine Großmutter Marianna aus Zborov (Walter Exler)

III. ZAJÍMAVOSTI

Josef Klvaňa a Šumpersko (Zdeněk Gába)
Zábřežský lom (Pavel Jedelský)
Z pitavalu obce Písařova (Božena Kaňáková)
Jak se v Šilperku slavil svátek Božího těla (Ivana Valentová)
Z historie pěstovaní ovoce ve Skaličce (Štěpán Brablec – Adéla Brablecová)

Osobnosti regionu

Zapomenuté osobnosti Zábřežska – 1. část (Josef Ruprich, Alois Strouhal, Arnošt Václavek, Antonín Kouřil, Rudolf Taussig, Gertruda Groag) (Pavel Jedelský)

Učitel Vilém Cabák (1905–1976) (Hana Jarmarová)
Rudolf Čáp (1920–2000), dvojí výročí významného štíteckého občana (Alexandr Krobot – Ivana Valentová)

Psalo se v kronikách

„Sláva vítězům, běda poraženým“, aneb konec II. světové války na Šumpersku a Zábřežsku očima místních kronik (Božena Kaňáková)


ANOTACE:

Sborník č. 12 Státního okresního archivu Šumperk přináší informace o činnosti šumperských archivářů v roce 2019, v první části mimo jiné představuje genezi nového archivního loga, obsahuje anotace nově inventarizovaných, archivních fondům či přehled publikační činnosti zaměstnanců archivu za rok 2019. Zbylá část sborníku je věnována rozmanitým tématům z regionálních dějin, nechybí vzpomínky na významné osobnosti, místní zajímavosti nebo příspěvky, jež souvisejí s výročím konce druhé světové války. Vydal Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Šumperk v nákladu 600 výtisků.

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 11

ISBN 978-80-87632-68-0
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2019
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 150 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Autor: kolektiv autorů
Odpovědná redaktorka: BRABLECOVÁ, Adéla

Cena: neprodejná publikace

Publikaci je možné poptávat zde:
Státní okresní archiv Šumperk, Bří Čapků 35, 787 01 Šumperk

OBSAH:

I. ARCHIV O SOBĚ

Z činnosti Státního okresního archivu Šumperk v roce 2018 (Ladislav Míča)
Právě jsme uspořádali
Bíbliografícký přehled za rok 2018
Opět ten Gerhard Wanitschek aneb náhodná cesta k jednomu přátelství? (Ladislav Míča)

II. ČLÁNKY, STUDIE

Rybníkářství a konzumace ryb na mírovsko-svitavském panství
v 16. a na počátku 17. století (Karolína Krempl Kirschnerová)

I hostinský ze Skalíčky snil svůj „americký sen“... (Adéla Brablecová)

Útěk do Palestiny očima 17letého mladíka, šumperského rodáka Paula Thalera (Ladislav Míča)

The Guttmann Family (George Guttmann)

Rodina Gutmannových

Vzpomínky sestry Natálie Vráblové OSU na internaci v Hunušovicích - Holbě (Josef Faltičko)

Studenoloučské kroniky a jejich kronikáři (Jiří Ošanec)

III. ZAJÍMAVOSTI

Dějiny rychty v Drozdově (Ladislav Pulkrt)

Příběhy štíteckých domů - 2. část (Ivana Valentová)

Pivovar V Úsově (Adéla Brablecová)

Tkalcovna bavlněného zboží Antonín Hýbl v Jedlí (Hana Turková)

Pivovarský rybník v Šumperku (Zdeněk Gába)

Spolek zahrádkářů pro Zábřeh a okolí (Štěpán Brablec)

Osobnosti regionu

Rovenský rodák Adolf Kunčar (Karel Žurek)

Psalo se v kronikách

Zima 1929

Zprávy o literatuře

ANOTACE:

Jedenácté číslo Sborníku Státního okresního archivu Šumperk obsahuje - kromě představení odborné činnosti archivářů za kalendářní rok 2018 a jejich publikační činnosti - příspěvky věnované dobovým pramenům a tématům z oblasti regionálních dějin, pod nimiž jsou podepsáni pracovníci SOkA Šumperk i místní badatelé. Vydal Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Šumperk.

JARMAROVÁ, Hana: Bojovali v legiích

Název: Bojovali v legiích: Legionáři okresu Šumperk 1914-1920
ISBN 978-80-87632-58-1
ISSN 1802-8810
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Šumperk
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 136 stran
Rozměr knihy: 210 x 280 mm
Autor: Hana JARMAROVÁ

Cena: zdarma
Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat na adrese:
Bří Čapků 35, 787 01 Šumperk

OBSAH:

Úvod
Stručná historie čs. legií
Čs. legie - jejich vznik a působení
Tři osudy vojáků 1. světové války z Dubicka
V ruském zajetí. Příběh zajatce Františka Šafáře z Dubicka
V ruských legiích. Příběh legionáře Josefa Urbáška z Dubicka
V uniformě rakouského pěšího vojáka. Vzpomínky Ladislava Stryka z Dubicka
Na východní frontě a italských bojištích
Život na vesnici v době 1. světové války a vyhlášení samostatnosti ČSR.
Dopisy domů
Odysea českého legionáře Rudolfa Brachtla
Pozdrav ze Sibiře
Dopisy z fronty přepsané do kroniky obce Bušína
Smutná korespondence
Vzpomínky
Popis plavby. Z pamětí legionáře Jana Balcárka z Leštiny
Nechtěli být ošklivé mrtvoly. Vzpomínka Jiřího Čermáka, obránce Bachmače
11. června 1916. Z deníku Františka Perny
Péče o raněné, nemocné a zajatce
Činnost Červeného kříže v 1. světové válce
Fridtjof Nansen
Zdravotní služba čs. legií v Rusku
Ženy mezi legionáři
Františka Kusá z Palonína, provdaná Křížková
Medailonky legionářů
MUDr. Dominik Vymětal (z Palonína)
Josef Fetka, plk.
Rudolf Horák, četař
Josef Švéda
František Václavek, pplk
Osudy dvou legionářů ze šumperských židovských rodin
Byli mezi prvními
Vznik České družiny
Čs. brigáda
U Zborova
Předchozí události
Průběh bitvy u Zborova
Historický význam
Bitva u Zborova. Vzpomínky Antonína Poštulky z Moravičan
Toník. Vzpomínka prap. Václava Vašátka
Tři vzpomínky z bojiště
Vzpomínka první - Dobyté zákopy
Vzpomínka druhá - Poručík
Vzpomínka třetí - Potkali se na bojišti
Bojovali a padli u Zborova
V srbských legiích
Zapomenutí hrdinové
V srbských legiích bojovali
Padli v bojích
Na sibiřské magistrále
(Bachmač, Incident v Čeljabinsku, Bitva u Buzuluku, Boje v západní Sibiři, Boje o Kazaň, Dobytí Jekatěrinburgu, Nižnij Tagil)
Legionáři v řadách sovětského vojska
V italských legiích
(Boje o Doss'Alto, Na cestě domů)
Obce a jejich legionáři
Aby nebyli zapomenuti
Bohumil Boček, armádní generál
Legionáři z Třeštiny
Legionáři - sokoli z Lesnice
Zamyšlení
Zamyšlení nad publikací „Můj dědeček byl legionář"
Seznamy
Úvod k seznamu
Seznam legionářů podle obcí
Abecední seznam legionářů
Abecední seznam legionářů narozených v jiném okrese
Padlí, zemřelí, nezvěstní
Legionáři vyřazení z původního seznamu
Slovo závěrem

ANOTACE:


Pozornost je věnována především zpracování základního seznamu, zejména upřesnění doby a místa narození legionářů a jejich příslušnosti k domovské obci v letech 1914–1920 (celkem 802 osob). Doplněný je, kromě jmenného rejstříku, seznamem padlých a seznamem vyřazených legionářů, uvedených v původních seznamech v roce 2003. V první části publikace jsou zpracovány, kromě stručné historie, osudy a vzpomínky konkrétních osob jak na činnost legionářskou, tak i na každodenní život lidí v době 1. světové války. Vydal Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Šumperk.

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 10

ISBN 978-80-87632-59-8
ISSN 1802-8810
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Šumperk
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 100 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm
Cena: zdarma

Editor: Adéla BRABLECOVÁ
Autor: Adéla BRABLECOVÁ a kolektiv autorů

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat na adrese:
Bří Čapků 35, 787 01 Šumperk

OBSAH:

I. ARCHIV O SOBĚ
Z činnosti Státního okresního archivu Šumperk v roce 2017, Ladislav Míča
Revize spisoven farních úřadů
Převzali jsme do archivu
Právě jsme uspořádali
Bibliografický přehled za rok 2017
Ohlédnutí za výstavami
Archiv ve škole, škola v archivu, Jana Lněničková
Velamos, Jana Lněničková
II. ČLÁNKY, STUDIE
Podoba správy městečka Úsova do poloviny 18. století, Adéla Brablecová
Padesátileté úsilí o výstavbu kaple v Crhově (1884-1936), Kateřina Opravdová
Destruktivní pohled na dosavadní hodnocení gotického náhrobníku
v kostele ve Zvoli, Drahomír Polách
Nejstarší zprávy o rychtě v Písařově, Adéla Brablecová
III. ZAJÍMAVOSTI
20 let nové archivní budovy (1998-2018), Hana Turková
Ještě jednou k počátkům kostela sv. Isidora v Nových Losinách, Josef Faltičko
Příběhy štíteckých domů, Ivana Valentová
Pomníky padlým v první světové válce v Krchlebech, Hosticích, Šilperku
a Horní Libině, Adéla Brablecová - Ivana Valentová - Pavla Dubská
Osobnosti regionu
500. výročí narození Antonína Brusa, Zbyněk Žouželka
Marek Žourek, jezuitský misionář v Jižní Americe (* 1661, t 1738), Adéla Brablecová
Psalo se v kronikách
Oslavy vzniku Československé republiky v Hoštejně
Opakem let mokrých byla léta suchá...
Vzducholoď Italia
Sázení památných lip očima kronikářů
Zprávy o literatuře

ANOTACE:

V 10. čísle Sborníku SOkA Šumperk je kromě shrnutí činnosti archivářů za rok 2017 představena výstava Archiv ve škole, škola v archivu a aktuální výstava Velamos, nově uspořádané fondy archivů obcí a revize farních spisoven. Hlavní pozornost je věnována především příspěvkům badatelů k regionální historii, výročí 20 let nové archivní budovy, oslavám vzniku Československé republiky a výsadbě památných lip. Vydal Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Šumperk.

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 9

SOkA Šumperk 2017, 76 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-39-0
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za roky 2015 a 2016
Ohlédnutí za výstavou
Lněničková, J.: Moravolen Šumperk
Přijali jsme do archivu
Jarmarová, H.: Kroniky
Faltičko, J.: Nad archiváliemi kostelů v Nových Losinách a Pustých Žibřidovicích
Právě jsme uspořádali
Okresní soud Zábřeh
Z prací badatelů
Tillová, P.: Historie varhan děkanského kostela sv. Bartoloměje
Články
Valentová, I.: Alianční erb manželů Žalkovských
Faltičko, J.: Privilegium Jana staršího ze Žerotína obci Pusté Žibřidovice
Skoumalová, A.: Z historie bludovského mlýna
Osobnosti kraje
Gába, Z.: Nadučitel Franz Otte (1903–1983) a jeho čtyři role
Napsali v kronice
Je to ještě pro zasmání?, z kroniky Horních Studének
Stojaté písmo, ze školní kroniky Horních Studének
Pověsti
Sedláček, A.: O erbu Bítovských ze Slavikovic
Rýznar, V.: Pověst z doby Jana Žalkovského
Vzpomínáme
Gerhard Wanitschek zemřel
Zajímavosti
Míča, L.: Několik poznámek k chystanému překladu Dějin města Šumperka Franze Harrera
Hosák, L.: Město Šumperk
Šebánek, J.: Moravská produkce historická v oboru dějin agrárních a topografie

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 8

SOkA Šumperk 2015, 80 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-32-1
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Předmluva
Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Z činnosti archivu v roce 2014
Nejnovější zprávy pro příznivce archivu
Ohlédnutí za výstavami
Lněničková, J.: Cestování nejen po vlastních nohách
Právě jsme uspořádali
Veberová, J.: Archiv města Zábřeh
Články
Gába, Z.: Jan Kranich – „báseň a pravda
Skoumalová, A.: Příběh Franitška Herziga
Vzpomínky na válku a osvobození
Prokop, J.: Moje paměť o ilegalitě v Jedlí
Hajtmar, J.: „Čtyřicátý pátý“
Rýznar, V.: František Kubelka
Co zachytily kroniky
Jarmarová, H.: Jak to viděli kronikáři
Kapitoly z kroniky města Loštic
Zajímavosti
Z Památníku četnické stanice Šumperk, části Důležité události
Ze starých časopisů

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 7

SOkA Šumperk 2014, 88 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-22-2
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Z činnosti archivu v roce 2013
Spolupráce okresního archivu se školami
Jarmarová, H.: Zaniklá osada Josefová v podobě 3D modelu Štěpána Hýbla
Historie okresního archivu
Kulatá výročí prvních archivářů
Historický kroužek
Právě jsme uspořádali
Skoumalová, A.: Archiv obce Skalička
Ohlédnutí za besedou
Jarmarová, H.: Kde a jak pátrat po historii své rodiny
Články
Müller, K.: Nejstarší pečeti obcí na Zábřežsku
Dubská, P.: Zapomenuté příběhy – Berta Chiari
Doburavský, Z.: Sklářství na severní Moravě v 15. až 20. století
Osobnosti regionu
Šumperk vzpomíná
Zajímavosti
Svaté obrázky
Číslovka milion
Co zachytily kroniky
Stavba silnice do Crhova trvala dvacet let
Začátek 1. světové války v Bušíně
Skalický, J.: První školní rok 1. světové války v Hoštejně
Zápisy z jednání, které dnes pobaví
Zprávy
100 let od vypuknutí první světové války

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 6

SOkA Šumperk 2013, 76 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-06-2
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Z činností archivu v letech 2011 a 2012
Ohlédnutí za výstavami
„Franz Harrer – šumperský muzejník a archivář“
„Údolí Desné na pohlednicích a v kronikách“
Historie okresního archivu
Haraštová, Z.: František Spurný jak ho znáte i neznáte
Právě jsme uspořádali
Flanderková, J. - Jarmarová, H.: Cechy
Články
Veberová, J.: Historie evangelického kostela v Šumperku
Doubravský, Z.: Manové mírovského hradu před lenním soudem biskupství olomouckého (1354-1462)
Vzpomínky
Vráželová, L.: Počátky mé učitelské služby v pohraničí
Z pamětí Květoslava Tesárka
Osobnosti regionu
Kulatá výročí známých osobností
Zajímavosti
Karl Jurende
March neboli Morawa
Co kroniky nezachytily
Jarmarová, H.: Z kosovské matriky úmrtí
Zprávy
Kroniky a kronikáři
Pro zasmání
(Vyšlo v „Rašpli – Listu politicko humoristickém“)

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 5

SOkA Šumperk 2011, 76 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-95-3
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za činností v roce 2010
Historie archivu
Jarmarová, H.: V. Okresní archiv v letech 1990-2000
Právě jsme uspořádali
Jauernigová, J.: Farní úřad Hanušovice
Seznamte se s fondem
Morávková, J.: Osobní fond Indra Bohuslav, PhDr.
Články
Doubravský, Z.: Třemešek. Jan Bukůvka z Bukůvky, rytíř, podnikatel a politik
Gába, Z.: Vysoké Žibřidovice kontra Hanušovice II.
Vzpomínky
Kubíček, E.: Vzpomínky na starou školu
Veselý, B.: Lidopisné drobnosti z Písařova
Napsali v kronice – Z pera lidových vypravěčů
Peníze na hasiče zřejmě chyběly již dříve
Šulová, A.: Staré pověry v léčení

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 4

SOkA Šumperk 2010, 64 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-86-1
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za činností v roce 2009
Historie okresního archivu
Jarmarová, H.: IV. Okresní archiv v letech 1976-1989
Právě pořádáme
Veberová, J.: „Poklady“ ve fondu Archiv města Zábřeh
Seznamte se s fondem
Jarmarová, H.: Nově zrestaurované listiny okresního archivu
Převzali jsme do archivu
Osobní fond Eduard Lukas /1900-1935/
Články
Doubravský, Z.: „Reic, Iastreb, Postrzielimow“, vesnice stejného jména na Zábřežsku
Gába, Z.: Vysoké Žibřidovice kontra Hanušovice
Vzpomínky
Jak se učívalo zeměpisu okolo roku 1850
Šulová, A.: Když jsem předla len …
Šulová, A.: Jak se u nás bělilo lněné plátno
Napsali v kronice
Obyčeje lidu (na Štítecku)
Hornostudýnská pouť
Z dalších kronikářských zápisů
Zajímavosti
Zábřežský aeroplán

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 3

SOkA Šumperk 2009, 60 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-76-2
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za činností v roce 2008
Historie okresního archivu
Jarmarová, H. - Spurný, F.: III. Reorganizace okresních archivů a vývoj Okresního archivu v Šumperku (1958) 1960-1976
Právě jsme uspořádali
Lněničková, J.: Střední odborné učiliště zemědělské zahradnické Zábřeh
Seznamte se s fondem
Jarmarová, H.: Národní výbor pro severní Moravu v Šumperku 1918-1928
Jarmarová, H.: Národní výbor pro severní Moravu v Zábřehu 1918-1919
Převzali jsme do archivu
TJ Sokol Lesnice, kronika, 1901-1948
Beseda Rudolf v Rudě nad Moravou, "Hlavní knihy", 1881-1939
Ohlédnutí za výstavou
Veberová, J.: Tělocvičná jednota Sokol Šumperk
Články
Müller, K.: Nejstarší pečeť Úsova
Kašpar, Z. - Solník, J.: Dějiny školství v Jestřebí - 2. část
Vzpomínky
Březina, J.: Řidič drezíny a velký odbojář Jan Opletal
Zajímavosti
Gába, Z.: Domovní znamení z doby okupace
Z pera kronikářů
Hub, J.: O leteckém neštěstí u Rudy nad Moravou
Co kroniky nezachytily
Šulová, A.: Tetka Tekla
Šulová, A.: Přikázání pro ženy
Zprávy
Jonová, I.: Středoškolský projekt Rozvoj společenskovědních kompetencí žáků středních škol

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 2

SOkA Šumperk 2008, 64 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-69-4
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za činností v roce 2007
Historie okresního archivu
Jarmarová, H. - Spurný, F.: II. Začátky okresního archivu v Šumperku a Zábřehu
Právě jsme uspořádali
Babuňková, A. - Černá, M.: Místní národní výbory v Loučné nad Desnou a Novém Malíně
Seznamte se s fondem
Jarmarová, H.: Fondy spojené se vznikem československého státu
Jarmarová, H.: Národní rada pro Němce severní Moravy v Šumperku
Převzali jsme do archivu
Památník četnické stanice v Šumperku
Památník četnické stanice v Zábřehu
Památník četnické stanice v Kosově
Články
Benda, J.: Nerealizované plány a projekty staveb v okrese Šumperk, 2. část - Řešení spojení s Rýmařovem a zamýšlená trolejbusová doprava v Mohelnici
Kašpar, Z. - Solník, J.: Dějiny školství v Jestřebí - 1. část
Vzpomínky
Hohn, J.: Ze vzpomínek politického vězně Františka Přerovského
Osobnosti kraje
Štipl, L.: Vzpomínka na pamětní desku Richarda Schmitze zničenou v roce 1938 v Mohelnici
Zajímavosti
Gába, Z.: Tři návštěvy
Co kroniky nezachytily
Šulová, A.: Prase na modro
Šulová, A.: Byly živí přes čas

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 1

SOkA Šumperk 2007, 60 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-55-7
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Slovo úvodem
Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za činností Státního okresního archivu Šumperk v nové budově
Výsledky generální inventury
Pořádání výstav
Publikace vydané archivem
Historie okresního archivu
Jarmarová, H.: I. Archiv města Šumperk
Právě jsme uspořádali
Veberová, J.: Přehled dějin a správního vývoje obce Nový Malín do roku 1945
Veberová, J.: Stručný popis fondu Archiv obce Nový Malín
Seznamte se s fondem
Jarmarová, H.: Osobní fond Harrer Franz (1525) 1869-1944
Převzali jsme do archivu
Fond Okresní národní výbor Šumperk - vodohospodářské spisy
Články
Babuňková, A.: Šumperský architekt Karl Johan Benirschke
Benda, J.: Nerealizované stavební projekty z období 2. světové války v okrese Šumperk
Kavka, J.: Vzpomínky na odsun Němců a budování pastvinářského družstva v pohraničí
Vzpomínky
Polišenská, M.: Zmizelí sousedé - židovská rodina Taussigů
Jarmarová, H.: Vzpomínky na Františka Spurného
Osobnosti kraje
Jarmarová, H. - Veberová, J.: Karl Penka - rodák z Mohelnice
Kalbáčová, F. - Kalbáč, V.: Rejchartický rodák Adolf Langer
Z pera kronikářů
Kalbáčová, F. - Kalbáč, V.: Z národopisných zvyků Volyňských Čechů
Kalbáčová, F. - Kalbáč, V.: Strava Volyňských Čechů
Zajímavosti
Nepodařilo se nám dohledat ...
Zprávy

JARMAROVÁ, Hana: Můj dědeček byl legionář

Českoslovenští legionáři okresu Šumperk
1914-1920.

ZA v Opavě - Státní okresní archiv Šumperk, Šumperk 2003, 108 s.

Publikace tvoří součást projektu celostátního soupisu československých legionářů podle jednotlivých okresů. Samotný soupis osob, rozdělený na legionáře bojující v Rusku, Francii a Itálii, je doplněn krátkou historií legií a řadou dobových fotografií, doprovázejících zápisy v denících legionářů Jana Homoláka z Moravičan (Rusko) a Rudolfa Brachtla z Postřelmova (Rusko, Francie, Itálie). V publikaci nechybí ani střípky z korespondence a vzpomínek několika dalších legionářů.

JARMAROVÁ, Hana: Státní okresní archiv Šumperk

Státní okresní archiv Šumperk, Šumperk 2001, 36 s.

Jde o první publikaci, která shrnuje historii okresního archivu od jeho založení v roce 1948 až do současnosti. Seznamuje čtenáře s pracovním prostředím a prací archivářů, zachycuje strukturu a obsah fondů, které jsou v archivu uloženy, i typy služeb poskytovaných veřejnosti.

© 2023 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace