Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

KARVINÁ

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 1 504

 • POMŮCKY

  Záznamů: 531

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 71 885
  Skenů: 41 251

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 4 394
  Skenů: 17 961

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 10 839
  Skenů: 358 324

 • KRONIKY

  Záznamů: 817
  Skenů: 71 598

 • LISTINY

  Záznamů: 162
  Skenů: 342

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 732
  Skenů: 951

 • MATRIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 104
  Skenů: 122

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 9
  Skenů: 12

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 45
  Skenů: 1

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 21
  Skenů: 6 001

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 399
  Skenů: 396

 • SPOLKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 18 258
  Skenů: 44 887

 • VEDUTY

  Záznamů: 5
  Skenů: 3

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 136
  Skenů: 8

 • KNIHOVNA

Badatelna Státního okresního archivu Karviná slouží ke studiu archivního materiálu. Studium se řídí obecně platnými právními normami (zákon o archivnictví a související předpisy) a interním badatelským řádem. Nahlížet lze převážně do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel může orientovat pomocí archivních pomůcek, jako jsou inventáře, katalogy a soupisy. Studium archivního materiálu v badatelně je bezplatné a návštěvu není potřeba ohlašovat předem.

V souladu s platným badatelským řádem může být badateli předloženo nejvýše pět evidenčních jednotek v jednom dni. Předložení vyššího počtu evidenčních jednotek je možné pouze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě. Badatelům, kteří neprovedli objednávku předem rezervačním systémem, jsou schopni pracovníci archivu předložit dokumenty pouze z uspořádaných fondů opatřených inventářem, zpravidla do 30 minut od sdělení žádosti.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát nebo skener k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Součástí archivu je archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu v badatelně.

V badatelně jsou rovněž k dispozici některé noviny a časopisy, včetně regionálních novin a zpravodajů, která vydávají jednotlivá města a obce. Jejich aktuální přehled si můžete vždy prohlédnout ve vyhledávací aplikaci DIGITÁLNÍ ARCHIV s příslušným nastavením výběrových podmínek.

Badatelna SOkA Karviná
  • Kapacita a vybavení

   • 12 badatelských míst
   • 1 počítač určený pro účely prezentace digitalizovaných archiválií
   • 1 čtečka mikrofilmů
   • síťové zásuvky pro připojení notebooku ke zdrojům elektrické energie
   • wifi připojení pro badatelské účely
   • uzamykatelné skříňky, do kterých si badatelé mohou odložit osobní věci

  • Rezervace archiválií

   Na e-mailové adrese info@ka.archives.cz si může zájemce o studium v archivu archiválie rezervovat, pokud již nejsou rezervovány jiným badatelem. Je nutno uvést přesné označení archiválií (fond, inventární číslo a číslo kartonu), dále datum, ke kterému mají být badateli vybrané archiválie připraveny.

  • Upozornění pro badatele

   Provoz badatelny je monitorován kamerovým systémem a nahráván!

  Poradna

   Státní okresní archiv
   Karviná

   Fryštátská 55/17, 733 01 Karviná

   +420 596 312 780
   info@ka.archives.cz


   Elektronická úřední podání:

   ID datové schránky: yzmaix7
   e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

   (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

   Badatelna pro veřejnost

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   zavřeno
   8:00 - 17:00
   zavřeno
   zavřeno


   +420 596 312 735
   badatelna@ka.archives.cz

   Úřední hodiny

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   zavřeno

   (v pátek pouze výstavy: 8:00 - 14:00)

   Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Karviná.

   Digitální archiv

    KARVINSKO ve stopách času
    Projekt stará KARVINNÁ
    Publikace o Karvinsku

   © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

   Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace