Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

SOkA Přerov: výpadek telefonní linky 11.12.2023

Upozorňujeme, že dne 11.12.2023 bude telefonní spojení pevnou linkou v SOkA Přerov z technických důvodů nedostupné. V případě potřeby kontaktujte archiv prostřednictvím mobilního tel. čísla 734 265 609. Děkujeme za pochopení.

Olomoucký archivní sborník č. 21/2023

Státní okresní archiv Olomouc vydal nový Olomoucký archivní sborník č. 21/2023. Více informací naleznete zde. Zároveň vydal Bibliografii Olomouckého archivního sborníku 1973-2022, podrobné informace zde.

Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223–2023

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU a město Orlová, ve spolupráci s dalšími významnými vzdělávacími a paměťovými institucemi východní části Slezska pořádají konferenci s názvem Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223–2023.

V roce 2023 si nejen celý moravskoslezský region připomene osmisté výročí první zmínky o jedné z nejstarších středověkých lokací těšínského Slezska a severovýchodní Moravy Orlové. Cílem setkání je zasadit tuto událost do širšího historického rámce. Více k chystané konferenci a publikaci lze nalézt v pozvánce (PDF).

Program konference (PDF)

SOkA Prostějov: uzavření badatelny 16.10. - 20.12.2023

Z důvodu instalace výtahového zařízení bude v období od 16. 10. 2023 nejpozději do 20. 12. 2023 badatelna Státního okresního archivu Prostějov pro veřejnost uzavřena. V naléhavých případech doporučujeme badatelům kontaktovat vedoucího oddělení a domluvit si individuální postup. Zároveň prosíme veřejnost o podávání žádostí elektronickou či telefonickou formou. Děkujeme za pochopení.

PhDr. Karel Müller oceněn za dlouholetou práci v archivnictví!

PhDr. Karel Müller, emeritní ředitel Zemského archivu v Opavě, který stál v jeho čele úctyhodných 33 let, byl oceněn plaketou ministra vnitra za dlouholetou obětavou práci pro Ministerstvo vnitra v oblasti archivnictví.

Podrobnosti zde.

SOkA Bruntál: UPOZORNĚNÍ - vstup do budovy!

V případě potřeby vstupu do budovy archivu SOkA Bruntál volejte na toto telefonní číslo: +420 554 625 460. Z důvodu rekonstrukce fasády objektu byly demontovány zvonky u vstupních dveří. Provoz archivu pro veřejnost, stejně jako studovna pro badatele, NENÍ PŘERUŠEN. Děkujeme za pochopení

Upozornění: ZA v Opavě - rekonstrukce střechy

Od 26.9.2023 bude na opavské centrále ve Sněmovní ulici probíhat rekonstrukce střechy, která s sebou nese nutnost výstavby lešení podél objektu. Provoz archivu sice nebude nijak omezen, ale návštěvníky přesto prosíme o shovívavost a současně apelujeme, aby ve zvýšené míře dbali na svou bezpečnost. Děkujeme za pochopení.

SOkA Opava: uzavření badatelny 13.9. - 20.12.2023

Z důvodu instalace výtahového zařízení bude v období od 13. 9. 2023 nejpozději do 20. 12. 2023 badatelna Státního okresního archivu Opava pro veřejnost uzavřena. Badatelům však bude umožněno studovat materiály uložené ve Státním okresním archivu Opava ve studovně Zemského archivu v Opavě. Zároveň prosíme veřejnost o podávání žádostí elektronickou či telefonickou formou. Děkujeme za pochopení.

XXIII. svatováclavské setkání v Jeseníku 27. 9. 2023

//www.archives.cz/web/rw_common/plugins/stacks/armadillo/media/ZLOINATRESTSVS_program.pdf

KARVINSKO ve stopách času: napojeny unikátní filmové záběry z roku 1919!

Díky vedení Zemského archivu v Opavě a vstřícnosti Národního filmového archivu byly do mapového portálu KARVINSKO ve stopách času připojeny UNIKÁTNÍ FILMOVÉ ZÁBĚRY z roku 1919! Jedná se o více než 7minutový film s názvem: "KARVÍNSKÁ uhelná pánev obsazená naším vojskem II. díl". Pokud tedy chcete vidět "živé obrázky" z příjezdu vlaku na nádraží Košicko-bohumínské dráhy v Karvinné, areál dolu Jan-Karel, nebo práci u koksárenských pecí a sběr zbytků uhlí pod haldami: můžete se nyní podívat!

Sborník SOkA Přerov 2023

Státní okresní archiv Přerov vydal nový Sborník 31 / 2023. Více informací a elektronickou verzi sborníku naleznete zde.

Elektronická verze výstavy: Mapy ve fondech ZA v Opavě

Zemský archiv v Opavě zveřejnil elektronickou verzi výstavy Mapy ve fondech ZA v Opavě, konanou u příležitosti Mezinárodního dne archivů 2022. Naleznete ji pod tímto odkazem (ve formátu PDF).

Mezinárodní den archivů v Olomouci 2023

Zemský archiv Opava pobočka Olomouc ve spolupráci se Státním okresním archivem v Olomouci připravili k letošnímu dni archivů malou výstavu týkající se dvou výročí spojených s městem Olomoucí. Tím prvním je výročí 450. let od založení univerzity, která byla předchůdkyní dnešní Palackého Univerzity a s tím spojené připomenutí počátků školství v Olomouci. Druhá část výstavky připomíná 400 let od přenesení ostatků sv. Pavlíny do jezuitského kostela v Olomouci. Sv. Pavlína se stala ochránkyní Olomouce proti moru a byť s přestávkami, jsou k ní dodnes konána prosebná procesí.

SOkA Karviná zve na výstavu "Ne-klidná ORLOVÁ"!

Mezinárodní den archivů 9. 6. 2023 v ZA v Opavě

Plakát ke stažení (PDF)

Zobrazit starší články

© 2023 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace