Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 73/2023

Státní okresní archiv Nový Jičín a Muzeum Novojičínska, p.o. vydaly novou publikaci: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 73/2023. Více informací naleznete zde.

Olomoucký archivní sborník č. 21/2023

Státní okresní archiv Olomouc vydal nový Olomoucký archivní sborník č. 21/2023. Více informací naleznete zde. Zároveň vydal Bibliografii Olomouckého archivního sborníku 1973-2022, podrobné informace zde.

Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223–2023

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU a město Orlová, ve spolupráci s dalšími významnými vzdělávacími a paměťovými institucemi východní části Slezska pořádají konferenci s názvem Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223–2023.

V roce 2023 si nejen celý moravskoslezský region připomene osmisté výročí první zmínky o jedné z nejstarších středověkých lokací těšínského Slezska a severovýchodní Moravy Orlové. Cílem setkání je zasadit tuto událost do širšího historického rámce. Více k chystané konferenci a publikaci lze nalézt v pozvánce (PDF).

Program konference (PDF)

PhDr. Karel Müller oceněn za dlouholetou práci v archivnictví!

PhDr. Karel Müller, emeritní ředitel Zemského archivu v Opavě, který stál v jeho čele úctyhodných 33 let, byl oceněn plaketou ministra vnitra za dlouholetou obětavou práci pro Ministerstvo vnitra v oblasti archivnictví.

Podrobnosti zde.

SOkA Bruntál: UPOZORNĚNÍ - vstup do budovy!

V případě potřeby vstupu do budovy archivu SOkA Bruntál volejte na toto telefonní číslo: +420 554 625 460. Z důvodu rekonstrukce fasády objektu byly demontovány zvonky u vstupních dveří. Provoz archivu pro veřejnost, stejně jako studovna pro badatele, NENÍ PŘERUŠEN. Děkujeme za pochopení

Upozornění: ZA v Opavě - rekonstrukce střechy

Od 26.9.2023 bude na opavské centrále ve Sněmovní ulici probíhat rekonstrukce střechy, která s sebou nese nutnost výstavby lešení podél objektu. Provoz archivu sice nebude nijak omezen, ale návštěvníky přesto prosíme o shovívavost a současně apelujeme, aby ve zvýšené míře dbali na svou bezpečnost. Děkujeme za pochopení.

XXIII. svatováclavské setkání v Jeseníku 27. 9. 2023

//www.archives.cz/web/rw_common/plugins/stacks/armadillo/media/ZLOINATRESTSVS_program.pdf

KARVINSKO ve stopách času: napojeny unikátní filmové záběry z roku 1919!

Díky vedení Zemského archivu v Opavě a vstřícnosti Národního filmového archivu byly do mapového portálu KARVINSKO ve stopách času připojeny UNIKÁTNÍ FILMOVÉ ZÁBĚRY z roku 1919! Jedná se o více než 7minutový film s názvem: "KARVÍNSKÁ uhelná pánev obsazená naším vojskem II. díl". Pokud tedy chcete vidět "živé obrázky" z příjezdu vlaku na nádraží Košicko-bohumínské dráhy v Karvinné, areál dolu Jan-Karel, nebo práci u koksárenských pecí a sběr zbytků uhlí pod haldami: můžete se nyní podívat!

Sborník SOkA Přerov 2023

Státní okresní archiv Přerov vydal nový Sborník 31 / 2023. Více informací a elektronickou verzi sborníku naleznete zde.

Elektronická verze výstavy: Mapy ve fondech ZA v Opavě

Zemský archiv v Opavě zveřejnil elektronickou verzi výstavy Mapy ve fondech ZA v Opavě, konanou u příležitosti Mezinárodního dne archivů 2022. Naleznete ji pod tímto odkazem (ve formátu PDF).

Mezinárodní den archivů v Olomouci 2023

Zemský archiv Opava pobočka Olomouc ve spolupráci se Státním okresním archivem v Olomouci připravili k letošnímu dni archivů malou výstavu týkající se dvou výročí spojených s městem Olomoucí. Tím prvním je výročí 450. let od založení univerzity, která byla předchůdkyní dnešní Palackého Univerzity a s tím spojené připomenutí počátků školství v Olomouci. Druhá část výstavky připomíná 400 let od přenesení ostatků sv. Pavlíny do jezuitského kostela v Olomouci. Sv. Pavlína se stala ochránkyní Olomouce proti moru a byť s přestávkami, jsou k ní dodnes konána prosebná procesí.

SOkA Karviná zve na výstavu "Ne-klidná ORLOVÁ"!

Mezinárodní den archivů 9. 6. 2023 v ZA v Opavě

Plakát ke stažení (PDF)

KARVINSKO VE STOPÁCH ČASU = 2 roky od spuštění!

Dnes uplynuly na den přesně 2 roky od chvíle, kdy byl oficiálně spuštěn projekt KARVINSKO VE STOPÁCH ČASU (26.5.2021) = https://gis.karvina.cz/stopycasu.

Tento mapový portál je unikátním příkladem propojení bohatých zdrojů digitalizovaných archiválií z fondů Zemského archivu v Opavě s prostředím mapové aplikace ArcGIS, pro účely moderní pomůcky ke studiu dějin zaniklých částí měst a obcí v okrese Karviná. Představuje rovněž jeden z velmi úspěšných příkladů vzájemné spolupráce institucí (Státní okresní archiv Karviná + Magistrát města Karviné) za současného zapojení veřejnosti z řad nejrůznějších komunitních skupin orientovaných na historii těchto míst.

U příležitosti dnešního výročí tedy předkládáme alespoň stručný výčet toho, co se za uplynulý rok v tomto projektu událo, a jak se nadále rozvíjí:

● Počet OBJEKTŮ vyznačených v mapě:

2021: cca. 700

2022: cca. 2200

2023: cca. 3021 objektů v mapě = tzn. + 821!!!!

● Počet FOTOGRAFIÍ připojených v aplikaci:

2021: cca. 1200

2022: cca. 3208

2023: cca. 5290 fotografií v aplikaci (bez započtení množství napojených digitalizátů archiválií!!) = tzn. + 2082!!!!

● Statistiky návštěvnosti:

Počet návštěv = více než 19 600

Počet zobrazení stránek = více než 83 600

Počet osob / 1 den = průměrně 42

● Další novinky:

Úvodní propagační video = https://fb.watch/df122OIrA-/

Sborník Zemského archivu v Opavě 2022

Zemský archiv v Opavě vydal nový sborník. Více informací naleznete zde.

Zobrazit starší články

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace