Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Výběrová řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář v oddělení Státní okresní archiv Nový Jičín

Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „ vrchní referent/rada – v oddělení Státní okresní archiv Nový Jičín“ v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Nový Jičín.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je 1. 10. 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče,
  • péči o archivní fondy a sbírky včetně zpracovávání složitých rešerší.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 19. 8. 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava, nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)

© 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace