Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Veřejné zakázky

Zemský archiv v Opavě zveřejňuje od 24.8.2018 veřejné zakázky podle platného znění zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), a to na jediném profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/zemarch

Níže uvádíme jednotlivé veřejné zakázky s odkazem do NENu.

ROK 2021

N006/21/V00018185 - Pořízení SW pro knihovnu - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/21/V00009545 - Generální oprava budovy SOkA Frýdek Místek - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/21/V00018097 - Doplnění datového úložiště - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/21/V00007309 - RS - nákup výpočetní techniky 2021 - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/21/V00009586 - RS - nákup xerografického papíru na rok 2021 - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/21/V00006240 - RS - dodávka kancelářského nábytku na rok 2021 - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/21/V00005731 - RS - na dodávky kuchyňských linek-Olomouc - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/21/V00010094 - Přístavba garáže k budově SOkA Karviná - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/21/V00010108 - Výstavba trafostanice v SOkA Olomouc - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...


ROK 2020

N006/20/V00022408 - Rekonstrukce zabezpečovacích systémů ZAO - obj. Opava Sněmovní - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/20/V00022421 - Rekonstrukce zabezpečovacích systémů ZAO - obj. Opava - Olbrichova - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/20/V00022425 - Rekonstrukce zabezpečovacích systémů ZAO - obj. Opava - Březinova - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/20/V00022430 - Rekonstrukce zabezpečovacích systémů ZAO - obj. Opava - Lidická - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/20/V00022433 - Rekonstrukce zabezpečovacích systémů ZAO - obj. Skrochovice - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/20/V00022458 - Rekonstrukce zabezpečovacích systémů ZAO - obj. Krnov - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/20/V00022503 - Rekonstrukce zabezpečovacích systémů ZAO - obj. Frýdek-Místek - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/20/V00022510 - Rekonstrukce zabezpečovacích systémů ZAO - obj. Karviná - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/20/V00022568 - Rekonstrukce zabezpečovacích systémů ZAO - obj. Nový Jičín archiv - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/20/V00022572 - Rekonstrukce zabezpečovacích systémů ZAO - obj. Nová Jičín synagoga - https://nen.nipez.cz/SeznamPla...

N006/20/V00019460 - Úklid objektů Zemského archivu v Opavě - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-933824579-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-933824579-18361112

N006/20/V00018574 - Obměna vozového parku ZA v Opavě - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-927998701-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-927998701-18361112

N006/20/V00015858 - Oprava kanalizační sítě a svodů dešťové vody v SOkA Prostějov - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-905638258-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-905638258-18361112

N006/20/V00012116 - Výměna břidlicových desek v okenních otvorech hodinové věže evangelického kostela SOkA Opava - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-886570094-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-886570094-18361112

N006/20/V00012084 - Oprava anglického dvorku a nutné terénní úpravy - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-886489764-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-886489764-18361112

N006/20/V00009223 - Nákup výrobků pro uložení a dlouhodobou archivaci archiválií - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-856607282-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-856607282-18361112

N006/20/V00000209 - Rekonstrukce oken, restaurování vitráží a zhotovení repliky dobových vstupních dveří SOkA Bruntál, se sídlem v Krnově - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-792647561-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-792647561-18361112


ROK 2019

N006/19/V00024050 - Oprava střechy SOka Jeseník - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamPlanovanychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuPlanM-683186055-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuPlan-683186055-18361112

N006/19/V00035466 - Pořízení 2 ks ručních knihařských lisů - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-771939735-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-771939735-18361112

N006/19/V00029769 - Pořízení osobních automobilů 2019 - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-739800814-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-739800814-18361112

N006/19/V00028780 - Rozšíření ESS WISPI - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-735333383-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-735333383-18361112

N006/19/V00023823 - Nákup snímačů čárových kódů - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-682278056-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-682278056-18361112

N006/19/V00018547 - Larischova vila - oprava fasád a oken - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-631954643-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-631954643-18361112

N006/19/V00017133 - Archivní krabice, desky, obálky a další archivní materiál na rok 2019 - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-624608165-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-624608165-18361112


ROK 2018

N006/18/V00026160 - Obnova telefonní ústředny SOkA Karviná včetně příslušenství - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-455836427-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-455836427-18361112

N006/18/V00001699 - Zajištění ostrahy a dispečinku v olomouckém archivním areálu - https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-36031451/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-36031451/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-319511346-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-319511346-18361112SOkA Bruntál se sídlem v Krnově – rekonstrukce objektu na archiv – 2. etapa objekt C – I. část
(zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a tendrové dokumentace)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace (formát PDF)

Digitalizace sčítacích operátů (č. zakázky: ZA/4206/2011)

Smlouva o dílo (formát PDF)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Vícemístný osobní automobil (č. zakázky: ZA/4765/2011)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu (formát PDF)

Kupní smlouva (formát PDF)

Zajištění ostrahy a ochrany objektu SOkA Olomouc

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (formát PDF)

Zajištění úklidových služeb v budovách Zemského archivu – Moravskoslezský kraj

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (formát PDF)

Zajištění úklidových služeb v budovách zemského archívu – Olomoucký kraj

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (formát PDF)

Zajištění úklidových služeb v budovách Zemského archivu – Moravskoslezský kraj

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Protokol o dokončení posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Uzavřená smlouva (formát PDF)

Příloha č. 1 a č. 2 smlouvy - přehled ploch a četnosti úklidu (formát PDF)

Dodatek č.1 ke smlouvě (formát PDF)

Zajištění úklidových služeb v budovách zemského archívu – Olomoucký kraj

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Protokol o dokončení posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Uzavřená smlouva (formát PDF)

Přílohy č. 1 a č. 2 smlouvy - přehled ploch a četnosti úklidu (formát PDF)

Zajištění ostrahy a ochrany objektu SOkA Olomouc

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Uzavřená smlouva (formát PDF)

Příloha smlouvy č 1 - Výkon služby (formát PDF)

Příloha č.3 smlouvy - Položkový rozpočet (formát PDF)

Podpora v oblasti veřejného investování

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (formát PDF)

Uzavřená smlouva (formát PDF)


Na základě usnesení vlády č. 1199 ze dne 25. října 2006 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 a Nařízení Ministerstva vnitra č. 47 ze dne 11. července 2007 o protikorupčních opatřeních v oblasti zadávání veřejných zakázek zveřejňujeme na našich webových stránkách informace o výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu (od 100 000,- Kč výše):

2011

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.1. do 31.3.2011 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.4. do 30.6.2011 (formát PDF)

2010

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.1. do 31.3.2010 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.4. do 30.6.2010 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.7. do 30.9.2010 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.10. do 31.12.2010 (formát PDF)

2009

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.1. do 31.3.2009 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.7. do 30.9.2009 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.10. do 31.12.2009 (formát PDF)

2008

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.1. do 31.3.2008 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.4. do 30.6.2008 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.7. do 30.9.2008 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.10. do 31.12.2008 (formát PDF)

2007

Přehled dodavatelů nad 100 tis.Kč od 1.7. do 30.9.2007 (formát PDF)

Přehled dodavatelů nad 100 tis. Kč od 1.10. do 31.12.2007 (formát PDF)

© 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace