Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Výběrová řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent – archivář v Zemském archivu v Opavě

Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „ odborný referent – archivář v Zemském archivu v Opavě“ v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Frýdek-Místek.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (úvazek 40 hodin týdně).

Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je 1. září 2024. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 8. platové třídy. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.
  • Provádění státního dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) a výběrem archiválií.
  • Odborná správa archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) doručené ve lhůtě do 8. července 2024, tj. v této lhůtě dodané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)

Informace pro uchazeče o volná místa ve služebním poměru (DOC)

© 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace