Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Výběrová řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada ve Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově

Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „ vrchní referent / rada – archivář ve Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově“ v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Krnov.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (s výjimkou dle § 29 odst. 1 a 2 zákona).

Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je září 2023. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy. Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

  • zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče,
  • komplexní zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. 8. 2023, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava, nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)

Informace pro uchazeče o volná místa ve služebním poměru (DOC)

© 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace