Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Výběrová řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář ve Státním okresním archivu Nový Jičín

Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „rada / odborný rada – archivář ve Státním okresním archivu Nový Jičín“ v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Nový Jičín.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, do října 2024.

Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je v listopadu 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů a sbírek včetně obsluhy v badatelně, zpracovávání archivních rešerší, přípravy a zpracování vědeckých edic archivních dokumentů,
  • zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích a edičních archivních činností.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 3. 10. 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava, nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)

© 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace