Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

30.11. badatelna Olomouc uzavřena

Sdělení návštěvníkům badatelny

Vážení návštěvníci, sdělujeme Vám, že tento čtvrtek, dne 30. listopadu letošního roku 2023, bude badatelna v Olomouci z provozních důvodů uzavřena.

Vzhledem ke školení věnovanému programu pro vedení elektronické spisové služby neumožní provozní podmínky Státního okresního archivu Olomouc ani provozní podmínky olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě zajišťování badatelské služby.

ZA v Opavě: uzavření badatelny 7.12.2023

Upozorňujeme badatele, že dne 7. 12. 2023 (čtvrtek) bude badatelna Zemského archivu v Opavě z provozních důvodů uzavřena.

We would like to kindly inform You, that the study room of the Regional Archives in Opava will be closed on 7th December 2023 (Thursday).

Der Lesesaal des Landesarchives in Opava wird am 7. Dezember 2023 (Donnerstag) geschlossen.

SOkA Prostějov: uzavření badatelny 16.10. - 20.12.2023

Z důvodu instalace výtahového zařízení bude v období od 16. 10. 2023 nejpozději do 20. 12. 2023 badatelna Státního okresního archivu Prostějov pro veřejnost uzavřena. V naléhavých případech doporučujeme badatelům kontaktovat vedoucího oddělení a domluvit si individuální postup. Zároveň prosíme veřejnost o podávání žádostí elektronickou či telefonickou formou. Děkujeme za pochopení.

SOkA Bruntál: UPOZORNĚNÍ - vstup do budovy!

V případě potřeby vstupu do budovy archivu SOkA Bruntál volejte na toto telefonní číslo: +420 554 625 460. Z důvodu rekonstrukce fasády objektu byly demontovány zvonky u vstupních dveří. Provoz archivu pro veřejnost, stejně jako studovna pro badatele, NENÍ PŘERUŠEN. Děkujeme za pochopení

SOkA Opava: uzavření badatelny 13.9. - 20.12.2023

Z důvodu instalace výtahového zařízení bude v období od 13. 9. 2023 nejpozději do 20. 12. 2023 badatelna Státního okresního archivu Opava pro veřejnost uzavřena. Badatelům však bude umožněno studovat materiály uložené ve Státním okresním archivu Opava ve studovně Zemského archivu v Opavě. Zároveň prosíme veřejnost o podávání žádostí elektronickou či telefonickou formou. Děkujeme za pochopení.

KARVINSKO ve stopách času: napojeny unikátní filmové záběry z roku 1919!

Díky vedení Zemského archivu v Opavě a vstřícnosti Národního filmového archivu byly do mapového portálu KARVINSKO ve stopách času připojeny UNIKÁTNÍ FILMOVÉ ZÁBĚRY z roku 1919! Jedná se o více než 7minutový film s názvem: "KARVÍNSKÁ uhelná pánev obsazená naším vojskem II. díl". Pokud tedy chcete vidět "živé obrázky" z příjezdu vlaku na nádraží Košicko-bohumínské dráhy v Karvinné, areál dolu Jan-Karel, nebo práci u koksárenských pecí a sběr zbytků uhlí pod haldami: můžete se nyní podívat!

Mezinárodní den archivů v Olomouci 2023

Zemský archiv Opava pobočka Olomouc ve spolupráci se Státním okresním archivem v Olomouci připravili k letošnímu dni archivů malou výstavu týkající se dvou výročí spojených s městem Olomoucí. Tím prvním je výročí 450. let od založení univerzity, která byla předchůdkyní dnešní Palackého Univerzity a s tím spojené připomenutí počátků školství v Olomouci. Druhá část výstavky připomíná 400 let od přenesení ostatků sv. Pavlíny do jezuitského kostela v Olomouci. Sv. Pavlína se stala ochránkyní Olomouce proti moru a byť s přestávkami, jsou k ní dodnes konána prosebná procesí.

Mezinárodní den archivů 9. 6. 2023 v ZA v Opavě

Plakát ke stažení (PDF)

KARVINSKO VE STOPÁCH ČASU = 2 roky od spuštění!

Dnes uplynuly na den přesně 2 roky od chvíle, kdy byl oficiálně spuštěn projekt KARVINSKO VE STOPÁCH ČASU (26.5.2021) = https://gis.karvina.cz/stopycasu.

Tento mapový portál je unikátním příkladem propojení bohatých zdrojů digitalizovaných archiválií z fondů Zemského archivu v Opavě s prostředím mapové aplikace ArcGIS, pro účely moderní pomůcky ke studiu dějin zaniklých částí měst a obcí v okrese Karviná. Představuje rovněž jeden z velmi úspěšných příkladů vzájemné spolupráce institucí (Státní okresní archiv Karviná + Magistrát města Karviné) za současného zapojení veřejnosti z řad nejrůznějších komunitních skupin orientovaných na historii těchto míst.

U příležitosti dnešního výročí tedy předkládáme alespoň stručný výčet toho, co se za uplynulý rok v tomto projektu událo, a jak se nadále rozvíjí:

● Počet OBJEKTŮ vyznačených v mapě:

2021: cca. 700

2022: cca. 2200

2023: cca. 3021 objektů v mapě = tzn. + 821!!!!

● Počet FOTOGRAFIÍ připojených v aplikaci:

2021: cca. 1200

2022: cca. 3208

2023: cca. 5290 fotografií v aplikaci (bez započtení množství napojených digitalizátů archiválií!!) = tzn. + 2082!!!!

● Statistiky návštěvnosti:

Počet návštěv = více než 19 600

Počet zobrazení stránek = více než 83 600

Počet osob / 1 den = průměrně 42

● Další novinky:

Úvodní propagační video = https://fb.watch/df122OIrA-/

SOkA Karviná: omezení v předkládání archiválií

Upozorňujeme všechny badatele, že od 18. 11. 2021 do odvolání nebude možno z technických důvodů předkládat archiválie z některých fondů. Před objednávkou jakýchkoliv archiválií ke studiu se tedy prosím vždy nejprve informujte v naší badatelně (telefonicky nebo mailem). Děkujeme za pochopení.

SOkA Přerov: nově digitalizované účetní knihy

SOkA Přerov dokončil digitalizaci ÚČETNÍCH KNIH (inv.č. 7158 - 7280 a inv.č. 7333 - 7342) z fondu ARCHIV MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU 1488 - 1945 (NAD 1064). Všechny naleznete v Digitálním archivu pod tímto odkazem.

SOkA Karviná uvádí nový projekt: KARVINSKO ve stopách času!

Státní okresní archiv Karviná ve spolupráci s Magistrátem města Karviné uvádí nový projekt: mapovou aplikaci vytvořenou na základech geografického informačního systému, pod názvem KARVINSKO ve stopách času.

Podrobné informace naleznete pod tímto odkazem: http://www.archives.cz/web/SK/imapy/

Sklizeň ohrožena! (výstavní panely volně ke stažení)

Od 19. září 2019 probíhala ve foyer Státního okresního archivu Karviná výstava pod názvem: “Sklizeň ohrožena! Proměny karvinského venkova v 19. a 20. století”. Po ukončení výstavy (20.12.2020) poskytujeme veřejnosti ke stažení digitalizované kopie výstavních panelů. Jsou k dispozici jednotlivě, ve formátu PDF.

Stránku s přehledem všech panelů ke stažení naleznete zde.

Digitální archiv: nová verze + obnovení pravidelných aktualizací

Oznamujeme, že do provozu byla uvedena nová verze Digitálního archivu. Přehled nejdůležitějších změn naleznete v úvodní zprávě aplikace. Zároveň byly obnoveny pravidelné, každotýdenní aktualizace dat.

SOkA Karviná: změna telefonního čísla!

V souvislosti s připravovaným zprovozněním nové badatelny došlo ve Státním okresním archivu KARVINÁ ke změně telefonního čísla:

BADATELNA SOkA Karviná = +420 596 312 735

Zobrazit starší články

© 2023 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace